Verzorgende Individuele Gezondheidszorg

Binnen de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg kun je aan het werk in de verschillende branches: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Kraamzorg (KZ). Als verzorgende individuele gezondheidszorg ben jij er voor de gezondheid én het welzijn van een cliënt.

Leerweg
BOL/BBL
Duur
3 jaar
Niveau
3
  • Beroep
  • Opleiding
  • Beoordeling
Aandacht voor de gezondheid en welzijn van cliënten

Beroep

Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Ze moeten daardoor langer de regie over hun eigen leven houden. Jij helpt ze daarbij. Je takenpakket is breed: van het geven van een injectie, het wassen van de zorgvrager tot het zorgen voor eten en drinken. Je bent er bovendien voor sociale en emotionele problemen. Het kan dus zijn dat je zorgt voor een goede daginvulling van je zorgvrager. Voor elke zorgvrager maak je een zorgplan, waarin je aangeeft wat de problemen zijn en welke hulp er verleend moet worden.

Je kunt werken met zieke mensen, mensen die moeten herstellen, ouderen, gehandicapten, mensen met psychiatrische problemen, kraamvrouwen en andere doelgroepen. Dit doe je bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of in de wijk thuis bij zorgvragers. Je werkt zelfstandig en werkt ook veel samen met collega’s, artsen, ouders, de partner of familie van je zorgvrager die bij de zorg betrokken zijn.

Zoek je een soortgelijke particuliere opleiding (die je zelf bekostigt)? Kijk dan bij Landstede Groei Opleidingen.Opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg, praktijkleren met injectienaald

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Je specialiseert je in het werken met mensen die zelf de regie over hun leven willen nemen. Of die beter voor zichzelf moeten leren zorgen. Of die begeleiding nodig hebben bij beschermd wonen. Je doet dit voor mensen van alle leeftijden, zowel individueel als in een groep. Je betrekt daarbij mantelzorgers en andere zorgverleners.

Gehandicaptenzorg (GHZ)

Je werkt met mensen die een verstandelijke beperking hebben. Daarnaast hebben ze mogelijk nog een lichamelijke handicap en/of (ernstige) gedragsproblemen. Zorgvragers wonen zelfstandig, maar soms ook begeleid of in een instelling.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Je geeft (basis)zorg en hulp aan mensen met een mogelijk complexe psychosociale stoornis, een psychiatrische stoornis of een verslaving. Je controleert bijvoorbeeld het medicijngebruik, grijpt in bij conflicten en verleent bij crisissituaties de eerste noodzakelijke zorg. Je moet geduldig zijn en mensen van alle leeftijden individueel of in groepsverband begeleiden.

Kraamzorg

Je assisteert de verloskundige bij de bevalling. Je verzorgt de moeder en de baby. Dat doe je met hygiënische, lichamelijke zorg, maar ook met voorlichting en informatie. Bijvoorbeeld over het voeden en verzorgen van de baby. Ook leer je een jong gezin omgaan met de nieuwe situatie.

Je sterke punten

Je bent geïnteresseerd in mensen met sociale en medische problemen, hebt veel inlevingsvermogen en kunt goed en respectvol met ze omgaan. Je werkt systematisch en doelgericht en weet wat je doet duidelijk en helder over te brengen. Je steekt graag de handen uit de mouwen, kunt goed samenwerken, bent stressbestendig en durft verantwoordelijkheid te dragen.

Opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg bij een kinderopvang
Aan het werk
  • Je biedt zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier.
  • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid.
Opleidingsinformatie

In Raalte kun je wel kiezen voor profiel deel Kraamzorg, echter deze lessen worden aangeboden in Zwolle. Er zijn wel stageplaatsen rondom Raalte/Twente.

Opzet van de opleiding

In de startperiode besteed je aandacht aan het beroepenveld, de inhoud en opzet van de opleiding en je eigen functioneren. Daarnaast leer je vaardigheden die met het beroep te maken hebben. Je leert in deze startperiode ook wat beroepsgericht leren is en hoe jij daar de beste resultaten mee behaalt.

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door middel van workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. Naast de basiszorg worden de zorgcategorieën aangeboden, zoals verpleegtechnische vaardigheden en sociale vaardigheden. Daarnaast volg je de volgende ondersteunende vakken: Nederlands, rekenen en Loopbaan en Burgerschap.

De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden.

BOL: 3 jaar. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring is een korter traject mogelijk.
BBL: 3 jaar. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring is een korter traject mogelijk. Voorwaarde voor deelname is dat je zelf voor een werkplek zorgt (min. 20 uur per week).

Als student word je getoetst aan de volgende fasen: starter, gevorderde en (beginnend) beroepsbekwaam. We bereiden je op school voor om in de praktijk met je praktijkopdrachten bezig te zijn. Uiteindelijk voer je je examens uit op school en in de praktijk. Ook doe je activiteiten die te maken hebben met Loopbaan en Burgerschap.

Derde leerweg

Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg (OVO=overig onderwijs). De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de deelnemer de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Ook Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid plaatsingsgesprek. Je wordt elke week gecoacht door een vaste, persoonlijke coach met wie je nauw contact onderhoudt. Ook in het werkveld heb je begeleiders die jou het vak leren. Samen met je begeleiders en je coach werk je aan je plannen en stel je je opleidingsdoelen vast.

Je krijgt les van betrokken vakspecialisten. Het lesmateriaal is door hen ontwikkeld, waardoor de praktijk goed verweven is in de theorie. We werken in een digitale omgeving waarin je vanaf elke plek toegang hebt tot je studentendossier.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Om de theorie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk werkt het Landschap Gezond en Wel nauw samen met diverse organisaties en instellingen uit de branche. Ook oefenen we praktijksituaties in het Skillslab of in het zorgtrainingscentrum. Daardoor kun je bij ons rekenen op heel uitdagende stageplaatsen.

Je stage kan plaatsvinden in bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis, in woonvormen voor gehandicapten, instellingen voor psychiatrie en de thuiszorg. Wij helpen je bij het vinden van passende stageplekken. We maken daarbij gebruik van onze goede contacten met het werkveld.

Specialiseren

Hoewel een beroepsopleiding opleidt voor één of meerdere specifieke beroepen, heb je misschien je eigen ideeën over je toekomstige baan. Ook kan het zijn dat je gewoon uit interesse zaken wilt leren uit andere beroepenvelden. Dat kan bij ons in onze landschappen. Daardoor zijn er ontzettend veel combinaties mogelijk. De eerste afspraken hierover maken we samen tijdens het plaatsingsgesprek. Natuurlijk kun je tijdens je opleidingstraject je keuze aanpassen of uitbreiden.

Zorgtrainingscentrum

Tijdens je opleiding volg je ook lessen in het Zorgtrainingscentrum. Dit centrum is een initiatief van verschillende scholen (mbo- en hbo-onderwijsinstellingen), zorginstellingen en technische bedrijven. De thema's zorg, ethiek en techniek komen hier bij elkaar. Je maakt in het Zorgtrainingscentrum bijvoorbeeld kennis met nieuwe technologieën, die ervoor kunnen zorgen dat cliënten zich beter zelf leren redden. Met die kennis ben je nog beter voorbereid op je toekomstige werk!

Skillslab

Op school heb je de beschikking over een skillslab. Dit is een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms nemen anderen de rol van zorgvrager en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep.

Toelating

Vooropleidingseisen

  • Een diploma DienstverleningHelpende Zorg & Welzijn (niveau 2).
  • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
  • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

  • Individueel plaatsingsgesprek.
  • Eventueel aanvullend plaatsingsgesprek SAB (Studie, Advies & Begeleiding).

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en eventueel reiskosten stageplaats en betaal je indien nodig een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten, zoals excursies, gastlessen en lesmateriaal. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met de administratie van de opleiding via 0800-0245666 (gratis).

Andere mbo-opleidingen op niveau 4, bijvoorbeeld binnen de sector WelzijnLocaties
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.