Verzorgende Individuele Gezondheidszorg

Binnen de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg kun je aan het werk in de verschillende branches: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) .

Leerweg
BOL/BBL
Duur
3 jaar
Niveau
3
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Aandacht voor de gezondheid en welzijn van cliënten

Als verzorgende individuele gezondheidszorg ben jij er voor de gezondheid én het welzijn van een zorgvrager. Je takenpakket is breed: van het geven van een injectie, het wassen van de zorgvrager tot het zorgen voor eten en drinken of het doen van een activiteit. Naast het bieden van ondersteuning bij lichamelijke problematiek ben je er bovendien voor sociale en emotionele problemen. Het kan dus zijn dat je zorgt voor een goede dag invulling van je zorgvrager, waarin je meeneemt wat de problemen zijn en welke hulp er verleend moet worden.

Als verzorgende individuele gezondheidszorg kun je werken met zieke mensen, mensen die moeten herstellen, ouderen, gehandicapten, mensen met psychiatrische problemen en andere doelgroepen. Dit doe je bijvoorbeeld in een verpleeghuis, instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of in de wijk bij zorgvragers thuis.

Je werkt vaak zelfstandig, maar je bent wel betrokken in het zorgteam. Gezamenlijk wordt een zorgplan opgesteld en uitgevoerd met betrekking tot de zorgvrager. In dit plan staan bijvoorbeeld doelstellingen van de zorgvrager en welke zorg jij moet verlenen. Je werkt nauw samen met bijvoorbeeld artsen, therapeuten, en naasten van je zorgvrager.

Zoek je een soortgelijke particuliere opleiding (die je zelf bekostigt)? Kijk dan bij Landstede Groei Opleidingen.Opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg, praktijkleren met injectienaald

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Je zorgt voor mensen die om uiteenlopende redenen niet meer geheel voor zichzelf kunnen zorgen. Hierbij laat je mensen zoveel mogelijk eigen regie nemen door vooral te kijken naar wat iemand nog wel kan. Je doet dit voor mensen van alle leeftijden, zowel individueel als in een groep. Je betrekt mantelzorgers en andere zorgverleners.

Gehandicaptenzorg (GHZ)

Je werkt met mensen die een (verstandelijke) beperking hebben. Daarnaast hebben ze mogelijk nog een lichamelijke handicap en/of (ernstige) gedragsproblemen. Zorgvragers kunnen zelfstandig, begeleid of in een instelling wonen.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Je geeft (basis)zorg en hulp aan mensen met een mogelijk complexe psychosociale stoornis, een psychiatrische stoornis of een verslaving. Je controleert bijvoorbeeld het medicijngebruik, grijpt in bij conflicten en verleent bij crisissituaties de eerste noodzakelijke zorg. Je bent geduldig en in staat om mensen van alle leeftijden individueel of in groepsverband te begeleiden.

Je sterke punten

Je bent geïnteresseerd in mensen met sociale en medische problemen, hebt veel inlevingsvermogen en kunt goed en respectvol met ze omgaan. Je werkt systematisch en doelgericht en weet wat je doet duidelijk en helder over te brengen. Je steekt graag de handen uit de mouwen, kunt goed samenwerken, bent stressbestendig en durft verantwoordelijkheid te dragen.

Opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg bij een kinderopvang
Aan het werk
 • Je biedt zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier.
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

In de startperiode besteed je aandacht aan het beroepenveld, de inhoud en opzet van de opleiding en je eigen functioneren. Daarnaast leer je vaardigheden die met het beroep te maken hebben. Je leert in deze startperiode ook wat beroepsgericht leren is en hoe jij daar de beste resultaten mee behaalt.

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door middel van workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. Naast de basiszorg worden de zorgcategorieën aangeboden, zoals verpleegtechnische vaardigheden en sociale vaardigheden. Daarnaast volg je de volgende ondersteunende vakken: Nederlands, rekenen en Loopbaan en Burgerschap.

De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden.

BOL: 3 jaar. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring is een korter traject mogelijk.

BBL: 3 jaar. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring is een korter traject mogelijk. Voorwaarde voor deelname is dat je zelf voor een werkplek zorgt (min. 20 uur per week).

Als student word je getoetst op de volgende fases: starter, gevorderde en (beginnend) beroepsbekwaam. We bereiden je op school voor om in de praktijk met je praktijkopdrachten bezig te zijn. Uiteindelijk voer je je examens uit op school en in de praktijk. Ook doe je activiteiten die te maken hebben met Loopbaan en Burgerschap.

Derde leerweg

Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg (OVO=overig onderwijs). De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de deelnemer de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Ook Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid kennismakingsgesprek. Je wordt elke week gecoacht door een vaste, persoonlijke coach met wie je nauw contact onderhoudt. Ook in het werkveld heb je begeleiders die jou het vak leren. Samen met je begeleiders en je coach werk je aan je plannen en stel je je opleidingsdoelen vast.

Je krijgt les van betrokken vakspecialisten. Het lesmateriaal is door hen ontwikkeld, waardoor de praktijk goed verweven is in de theorie. We werken in een digitale omgeving waarin je vanaf elke plek toegang hebt tot je studentendossier.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Om de theorie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk werkt het Landschap Gezond & Wel nauw samen met diverse organisaties en instellingen uit de branche. Daardoor kun je bij ons rekenen op heel uitdagende stageplaatsen. Ook oefenen we praktijksituaties in het Skillslab of in het Innovatief Trainingscentrum.

Je stage kan plaatsvinden in bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis, in woonvormen voor gehandicapten, instellingen voor psychiatrie en de thuiszorg. Wij helpen je bij het vinden van passende stageplekken. We maken daarbij gebruik van onze goede contacten met het werkveld.

Specialiseren met keuzedelen

Tijdens de opleiding kun je een keuze maken uit de aangeboden keuzedelen. Met deze keuzedelen kun je je verder verdiepen of verbreden in een bepaald onderwerp dat jouw interesse heeft.

Skillslab

Op school heb je de beschikking over een skillslab. Dit is een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms nemen anderen de rol van zorgvrager op zich en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep.

Innovatief Trainingscentrum

Tijdens je opleiding kun je ook lessen in het Innovatief Trainingscentrum volgen. De thema's zorg, ethiek en techniek komen hier bij elkaar. Je maakt in het Innovatief Trainingscentrum bijvoorbeeld kennis met nieuwe technologieën, die ervoor kunnen zorgen dat cliënten zich beter zelf leren redden. Met die kennis ben je nog beter voorbereid op je toekomstige werk!

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een diploma DienstverleningHelpende Zorg & Welzijn (niveau 2).
 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel kennismakingsgesprek

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Andere mbo-opleidingen op niveau 4, bijvoorbeeld binnen de sector Welzijn

 • Specialisatie kraamzorg
 • Vervolgopleidingen zoals EVV, GVP of GVR


Locaties
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Westeinde
Westeinde 31 en 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.