Mbo-Verpleegkundige

Binnen de opleiding Mbo-Verpleegkundige verdiep je je in de volgende vier branches:
- Ziekenhuis
- Verpleeghuizen en Thuiszorg (VT)
- Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ
- Gehandicaptenzorg (GHZ).
Na deze opleiding kun je aan de slag op verschillende werkplekken zoals het ziekenhuis, verpleeghuis, speciale woonvorm, psychiatrie, verslavingszorg en in de thuiszorg.

Leerweg
BOL/BBL
Duur
4 jaar
Of passend bij voortraject
Niveau
4
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Met een verpleegplan weet je precies welke zorg nodig is

Je gaat na welke hulp iemand nodig heeft op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied. Hiervoor maak je een verpleegplan. De zorg kan bestaan uit het ondersteunen bij de ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen), het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen (bijvoorbeeld het verzorgen van wonden of injecteren), het geven van voorlichting en instructies en het hulp bieden bij psychosociale problematiek. Tijdens het verlenen van zorg is het belangrijk om de regie over zijn of haar leven zoveel mogelijk bij de zorgvrager te laten. Vaak werk je samen met naasten van de zorgvrager, met collega's, artsen en andere disciplines. Als Mbo-Verpleegkundige begeleid je stagiaires en werk je nieuwe collega's in.

Als Mbo-Verpleegkundige ben je de spil in het zorgproces. Jij coördineert alle zorg rondom de zorgvrager. Dit vraagt van jou kennis en vaardigheden. Mbo-Verpleegkundige is een brede opleiding, waarin je veel leert en veel praktijkervaring opdoet.Opleiding Mbo-Verpleegkundige, skillslab

Ziekenhuis (ZH)

Als Mbo-Verpleegkundige kun je werken in een ziekenhuis. Je biedt hier zorg en begeleiding in eenvoudige tot complexe zorgsituaties. Je begeleidt zorgvragers bij de ADL en voert verpleegtechnische handelingen uit. Daarnaast werk je mee aan onderzoek of behandeling. Je begeleidt de zorgvrager van opname tot ontslag.

Verpleeghuis en Thuiszorg (VT)

Als Mbo-Verpleegkundige kun je werken in een verpleeghuis, revalidatiecentrum, kleinschalige woonvorm of de thuiszorg. Je verzorgt en begeleidt de zorgvragers. Je belangrijkste taak is zorgen dat de zorgvrager zelfredzaam is (en blijft) en de regie over zijn of haar eigen situatie behoudt. Je hebt daarbij ook veel contact met andere zorgverleners, een eventuele partner, familieleden en/of mantelzorgers.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Als Mbo-Verpleegkundige in de Geestelijke Gezondheidszorg werk je met mensen die hulp nodig hebben bij psychosociale problematiek, psychiatrische stoornissen of een verslaving. De zorg kun je geven binnen een instelling, een beschermde woonvoorziening of bij de zorgvrager thuis. Bij de zorg betrek je ook meestal de naasten van de zorgvrager en andere disciplines.

Gehandicaptenzorg (GHZ)

Als Mbo-Verpleegkundige in de Gehandicaptenzorg werk je met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Je leert omgaan met verschillende doelgroepen zoals zorgvragers met het syndroom van Down, een meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Je gaat na wat ze aan zorg nodig hebben en beoordeelt wat ze willen en zelf kunnen. Daarnaast zorg je door het uitvoeren van verpleegkundige interventies dat de zorgvragers hun vaardigheden behouden of verder ontwikkelen. Je bent meestal ook het aanspreekpunt voor andere zorgverleners en familieleden.

Je sterke punten

Je bent geïnteresseerd in mensen met lichamelijke, geestelijke en/of sociaal-maatschappelijke problemen. Je kunt goed luisteren, bent begripvol, kunt je inleven in de zorgvrager en gaat respectvol met hem of haar om. Je bent een teamplayer die planmatig en doelgericht werkt en die informatie duidelijk en helder overbrengt. Je kunt tegen stress en je gaat verantwoordelijkheden niet uit de weg.

Aan het werk
 • Bieden van zorg en ondersteuning in het verpleegkundig proces.
 • Werken aan organisatie- en professiegebonden taken.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

In de startperiode besteed je aandacht aan het beroepenveld (beroepsbeeld), de inhoud en opzet van de opleiding (opleidingsbeeld) en je eigen functioneren (zelfbeeld). Daarnaast leer je vaardigheden die met het beroep te maken hebben. Je leert in deze startperiode wat beroepsgericht leren is en hoe jij daar de beste resultaten mee behaalt.

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepsverband als individueel, door workshops en colleges, via theorie- en praktijkopdrachten. Naast de basiszorg worden onder andere de branches en verpleegtechnische vaardigheden aangeboden. Daarnaast volg je de generieke vakken: Nederlands, Engels, rekenen, Loopbaan en Burgerschap.

De studieduur varieert per persoon.

BOL: De opleiding duurt gemiddeld 4 jaar: met een vooropleiding zoals bijvoorbeeld Verzorgende-IG of Maatschappelijke Zorg (niv 4) kom je in aanmerking voor vrijstellingen en kun je starten met een voor jou op maat gemaakt traject.

BBL: De opleiding duurt gemiddeld 3,5 jaar. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring is een korter traject mogelijk. Voorwaarde voor deelname is dat je zelf voor een werkplek zorgt (minimaal 20 - 24 uur per week). Ook wanneer je geen ervaring in de zorg hebt, ben je binnen onze opleiding van harte welkom.

Als student ontwikkel je je in het eerste jaar als startende Mbo-Verpleegkundige. In het tweede, derde en vierde leerjaar ontwikkel je je verder en groei je van starter naar gevorderde fase, om uiteindelijk het beroepsbekwame niveau te bereiken.

Persoonlijke begeleiding

Voordat je aan je opleiding begint, vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Aan de hand van dit kennismakingsgesprek wordt er gekeken hoe je opleidingstraject eruit zal zien. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog bij je passen. Wanneer het nodig is, wordt het plan bijgesteld.

Je krijgt gedurende je gehele opleiding een vaste, persoonlijke coach die jou individueel begeleidt. Regelmatig worden er contactmomenten gepland met je coach, zowel individueel als in groepsverband. Bij minderjarige studenten zien wij de ouder(s)/verzorger(s) als mogelijke gesprekspartner(s) rondom de voortgang.

Beroepsgericht leren

In de beroepspraktijk werk je vanuit de CanMEDS-rollen, de 21-eeuwse vaardigheden en het verpleegkundig beroepsprofiel. Hieraan werk je zowel binnen school als in de beroepspraktijk. Vanuit de CanMEDS-rollen, de 21-eeuwse vaardigheden en het beroepsprofiel leer je kennis en vaardigheden die je toe kan passen in de praktijk.

Je krijgt les van vakspecialisten. Het lesmateriaal is door hen ontwikkeld, waardoor de praktijk geïntegreerd is in de theorie. We werken in een elektronische werkomgeving waarin je vanaf elke plek toegang hebt tot je studentendossier.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

De opleiding sluit aan bij de beroepspraktijk. Vanaf het begin van je opleiding leer je zowel op school als in de praktijk. In de BOL-opleiding start je vaak met een BOZ (Beroeps Oriëntatie Zorg) van 1 dag per week. Dit ter voorbereiding op de eerste Beroepspraktijkvorming (stage) van 20 weken.

Tijdens de Beroepspraktijkvorming (BOL) of op je Leerwerkplek (BBL) doe je ontwikkelingsgerichte opdrachten ter voorbereiding op de examens. Je BPV kan plaatsvinden in bijvoorbeeld verpleeghuizen, revalidatiecentra, thuiszorg, diverse woonvormen voor zorgvragers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, zorgorganisaties voor psychiatrie en verslavingszorg en ziekenhuizen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een internationale BPV.

Specialiseren met keuzedelen

Tijdens de opleiding kun je een keuze maken uit de door de opleiding aangeboden keuzedelen. Met deze keuzedelen kun je je verder verdiepen of verbreden in een bepaald onderwerp dat jouw interesse heeft.

Skillslab

Op school is een skillslab: een praktijklokaal waarin leersituaties zo realistisch mogelijk weergegeven worden. Er wordt gebruik gemaakt van oefenpoppen en simulanten (acteurs) die de rol van zorgvrager op zich nemen. Op deze manier word je goed voorbereid op jouw toekomstige beroep.

Innovatief Trainingscentrum

Tijdens je opleiding kun je ook lessen in het Innovatief Trainingscentrum volgen. De thema's zorg, ethiek en techniek komen hier bij elkaar. Je maakt in het Innovatief Trainingscentrum bijvoorbeeld kennis met nieuwe technologieën, die ervoor kunnen zorgen dat zorgvragers meer regie oven hun eigen situatie krijgen. Met die kennis ben je nog beter voorbereid op je toekomstige werk!

Samenwerkingspartners

Om de theorie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk werkt het Landschap Gezond & Wel nauw samen met diverse (zorg)organisaties. Dit biedt uitdagende stageplaatsen (BPV) voor jou als BOL-student.

Gezond & Wel zorgt in overleg met jou voor passende stageplaatsen. Wij maken daarbij gebruik van onze contacten met het werkveld.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
 • Heb je al een Verzorgende-IG diploma, dan duurt de opleiding nog 2 tot 3 jaar. Bij andere vooropleidingen (met diploma) is de duur minimaal 2,5 tot 3 jaar. Tijdens een kennismakingsgesprek bekijken we onder welke voorwaarden je aan de opleiding kan beginnen.

Ook geschikt voor eerstejaars hbo-studenten of examenkandidaten havo die willen switchen naar het mbo.

 Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel kennismakingsgesprek

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Vervolgopleiding

Specialistische vervolgopleidingen, zoals:

 • Kinderverpleegkunde
 • Kraamverpleegkunde
 • Intensive care verpleegkundige
 • Spoedeisende hulp verpleegkundige/Ambulance verpleegkundige
 • Hbo-Verpleegkunde (Hbo-V)
 • Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Fysiotherapie


Locaties
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Westeinde
Westeinde 31 en 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.