Mbo-Verpleegkundige

Binnen de opleiding Mbo-Verpleegkundige verdiep je je in de volgende vier branches:
- Ziekenhuis
- Verpleeghuizen en Thuiszorg (VT)
- Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ
- Gehandicaptenzorg (GHZ).
Na deze opleiding kun je aan de slag op verschillende werkplekken zoals het ziekenhuis, verpleeghuis, speciale woonvorm, psychiatrie, verslavingszorg en in de thuiszorg.

Leerweg
BOL/BBL
Duur
4 jaar
Of passend bij voortraject
Niveau
4
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Met een verpleegplan weet je precies welke zorg nodig is

Je gaat na welke hulp iemand nodig heeft op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied. Hiervoor maak je een totaalplan: het verpleegplan. De zorg kan bestaan uit het helpen bij wassen, eten en drinken, het geven van injecties of het verzorgen van wonden. Maar je helpt ook bij psychosociale problemen. Dan zorg je voor ondersteuning, begeleiding, voorlichting of instructies. Het is namelijk soms nodig dat  iemand iets moet aanleren om de regie over zijn of haar eigen leven te behouden. Vaak werk je ook samen met de partner of familie van de zorgvrager, met collega’s, artsen en andere zorgspecialisten. Ook begeleid je soms collega’s en stagiaires.

Als verpleegkundige ben je de spil in het zorgproces. Jij coördineert alle zorg rondom de zorgvrager. Daarvoor moet je behoorlijk wat weten en kunnen. Mbo-Verpleegkunde is dus een brede opleiding, waarin je veel leert en veel praktijkervaring opdoet. Je leert precies datgene wat je nodig hebt in de branche waarin jij uiteindelijk wilt werken.Opleiding Mbo-Verpleegkundige, skillslab

Ziekenhuis

Als Mbo-Verpleegkundige werk je in een ziekenhuis. Je biedt hier zorg en begeleiding in gemiddelde tot moeilijke zorgsituaties. Je geeft de dagelijkse zorg en helpt ook mee bij een onderzoek of behandeling. Je informeert de zorgvrager goed over de zorg en behandeling en helpt hem of haar bij de verwerking van het gezondheidsprobleem.

Verpleeghuizen en Thuiszorg (VT)

Als Mbo-Verpleegkundige in een verpleeghuis, revalidatiecentrum, kleinschalige woonvorm of de thuiszorg, verzorg en
begeleid je zorgvragers. Je belangrijkste taak is zorgen dat de zorgvrager zelfredzaam is (en blijft) en de regie over zijn of haar eigen situatie behoudt. Je hebt daarbij ook veel contact met andere zorgverleners, een eventuele partner, familieleden en/ of mantelzorgers.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Als Mbo-Verpleegkundige Geestelijke Gezondheidszorg werk je met mensen die hulp nodig hebben bij psychosociale stoornissen, psychiatrische stoornissen of een verslaving. De zorg geef je bijvoorbeeld in een instelling, een beschermde woonvoorziening of bij de zorgvragers thuis. De problemen hebben vaak te maken met hun sociale, maatschappelijke situatie. Daarom betrek je meestal ook een eventuele partner, familie en andere zorgspecialisten bij de zorg.

Gehandicaptenzorg (GHZ)

Als Mbo-Verpleegkundige Gehandicaptenzorg werk je met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Je leert omgaan met verschillende doelgroepen zoals zorgvragers met het syndroom van Down, een meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Je gaat na wat ze aan zorg nodig hebben en beoordeelt wat ze willen en zelf kunnen. Daarnaast zorg je door het uitvoeren van verpleegkundige interventies dat de zorgvragers hun vaardigheden behouden of verder ontwikkelen. Je bent meestal ook het aanspreekpunt voor andere zorgverleners en familieleden.

Je sterke punten

Je bent geïnteresseerd in mensen met lichamelijke, geestelijke en/of sociaal-maatschappelijke problemen. Je kunt goed luisteren, bent begripvol, kunt je inleven in de zorgvrager en gaat respectvol met hem of haar om. Je bent een teamplayer die planmatig en doelgericht werkt en die informatie duidelijk en helder overbrengt. Je kunt tegen stress en je gaat verantwoordelijkheden niet uit de weg.

Aan het werk
 • Bieden van zorg en ondersteuning in het verpleegkundig proces.
 • Werken aan organisatie- en professiegebonden taken.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

In de startperiode besteed je aandacht aan het beroepenveld (beroepsbeeld), de inhoud en opzet van de opleiding (opleidingsbeeld) en je eigen functioneren (zelfbeeld). Daarnaast leer je ook al vaardigheden die met het beroep te maken hebben. Je leert in deze startperiode ook wat beroepsgericht leren is en hoe jij daar de beste resultaten mee behaalt.

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepsverband als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. Naast de basiszorg worden de branches en verpleegtechnische vaardigheden aangeboden. Daarnaast volg je ondersteunende vakken: Nederlands, een vreemde taal (Engels), rekenen, sport en Loopbaan en Burgerschap.

De studieduur varieert per persoon.

BOL: De opleiding duurt gemiddeld 4 jaar: met een vooropleiding zoals bijvoorbeeld Verzorgende-IG of Maatschappelijke Zorg (niv 4) kom je in aanmerking voor vrijstellingen en kun je starten met een voor jou op maat gemaakt traject.

BBL: De opleiding duurt gemiddeld 4 jaar. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring is een korter traject mogelijk. Voorwaarde voor deelname is dat je zelf voor een werkplek zorgt (minimaal 20 uur per week). Ook wanneer je geen ervaring in de zorg hebt, ben je binnen onze opleiding van harte welkom.

Als student ontwikkel je je in het eerste jaar als startende verpleegkundige. Het tweede, derde en vierde leerjaar ga je je verder verdiepen in de fase van gevorderde verpleegkundige om uiteindelijk op het niveau tot beroepsbekwame verpleegkundige te komen.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid plaatsingsgesprek waarin we bekijken hoe jouw opleidingstraject eruit gaat zien. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is, stel jij het plan bij.

Je krijgt gedurende je gehele opleiding een vaste, persoonlijke coach die jou individueel begeleidt. Regelmatig worden er contactmomenten gepland met je coach, zowel individueel als in groepsverband. Bij minderjarige studenten zien wij ook de ouders/verzorgers als gesprekspartner rondom de voortgang.

Beroepsgericht leren

In de beroepspraktijk werk je vanuit de rollen, de 21-eeuwse vaardigheden en het verpleegkundig beroepsprofiel. Hieraan werk je zowel binnen school als in de beroepspraktijk. Je bekijkt per CANMEDS-rol met daarbij de 21-eeuwse vaardigheden en het beroepsprofiel welke kennis en vaardigheden je nodig hebt en hoe je dit kan toepassen in de praktijk.

Je krijgt les van vakspecialisten. Het lesmateriaal is door hen ontwikkeld, waardoor de praktijk geïntegreerd is in de theorie. We werken in een elektronische werkomgeving waarin je vanaf elke plek toegang hebt tot je studentendossier.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

De opleiding sluit goed aan bij de beroepspraktijk. Vanaf het begin van je opleiding ben je ook aan het leren in de praktijk. In de BOL-opleiding start je vaak met een BOZ-stage (Beroepsorientatie Zorg) van 1 dag per week. Dit ter voorbereiding op de eerste stage van 20 weken.

Tijdens de BPV (stage) of op je Leerwerkplek (BBL) doe je ontwikkelingsgerichte opdrachten ter voorbereiding op de examens. Je stage kan plaatsvinden in bijvoorbeeld verpleeghuizen, revalidatiecentra, thuiszorg, diverse woonvormen voor zorgvragers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, zorgorganisaties voor psychiatrie en verslavingszorg en ziekenhuizen. Ook zijn er mogelijkheden voor een internationale BPV.

Specialiseren met keuzedelen

Tijdens de opleiding kun je een keuze maken uit de aangeboden keuzedelen. Met deze keuzedelen kun je je verder verdiepen of verbreden in een bepaald onderwerp dat jouw interesse heeft.

Skillslab

Op school is een skillslab: een praktijklokaal waarin leersituaties zo realistisch mogelijk weergegeven worden. Er wordt gebruik gemaakt van simulanten (acteurs) die de rol van zorgvrager op zich nemen. Op deze manier word je goed voorbereid op jouw toekomstige beroep.

Zorgtrainingscentrum

Tijdens je opleiding volg je ook lessen in het Zorgtrainingscentrum (ZTC). Dit centrum is een initiatief van verschillende scholen (mbo- en hbo-onderwijsinstellingen), zorginstellingen en technische bedrijven. De thema's zorg, ethiek en techniek komen hier bij elkaar. Je maakt in het ZTC kennis met nieuwe zorgtechnologieën, die ervoor kunnen zorgen dat de zelfredzaamheid van zorgvragers behouden blijft of wordt vergroot. Met die kennis ben je nog beter voorbereid op je toekomstige werk!

Innovatief Trainingscentrum

Tijdens je opleiding kun je ook lessen in het Innovatief Trainingscentrum volgen. De thema's zorg, ethiek en techniek komen hier bij elkaar. Je maakt in het Innovatief Trainingscentrum bijvoorbeeld kennis met nieuwe technologieën, die ervoor kunnen zorgen dat cliënten zich beter zelf leren redden. Met die kennis ben je nog beter voorbereid op je toekomstige werk!

Samenwerkingspartners
Om de theorie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk werkt het Landschap Gezond & Wel nauw samen met diverse (zorg)organisaties. Dit biedt uitdagende stageplaatsen (BPV) voor jou als BOL-student. Landstede MBO zorgt in overleg met jou voor passende stageplaatsen. Wij maken daarbij gebruik van onze goede contacten met het werkveld.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.
 • Heb je al een Verzorgende IG-diploma, dan duurt de opleiding nog 2 tot 3 jaar. Bij andere vooropleidingen (met diploma) is de duur minimaal 2,5 tot 3 jaar. Tijdens een plaatsingsgesprek bekijken we onder welke voorwaarden je aan de opleiding kan beginnen. 

 Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel plaatsingsgesprek.
 • Eventueel aanvullend plaatsingsgesprek SAB (Studie, Advies & Begeleiding).

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en eventueel reiskosten om naar je stageplaats toe te gaan en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten, zoals excursies, gastlessen, kopieën, internetgebruik en lesmateriaal. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met de administratie van de opleiding via 0800-0245666 (gratis).

Vervolgopleiding

Specialistische vervolgopleidingen, zoals:

 • Kinderverpleegkunde
 • Kraamverpleegkunde
 • Intensive care verpleegkundige
 • Spoedeisende hulp verpleegkundige/Ambulance verpleegkundige
 • Hbo-Verpleegkunde (Hbo-V)
 • Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener


Locaties
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.