Inform​atie voor decanen

Zoekt u voor een leerling een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs? Grote kans dat dan ook Landstede MBO in beeld komt. We bieden in Zwolle, Raalte, Harderwijk en op een aantal andere locaties in deze regio mbo-opleidingen aan in veel verschillende vakgebieden. Hoe kunt u uw leerlingen zo goed mogelijk voorlichten? En wat kunnen ze verwachten wanneer ze extra zorg nodig hebben?

Opleidingsinformatie
Op deze website vindt u per opleiding informatie. Op de pagina's zelf is deze enigszins beknopt gehouden zodat leerlingen zich gemakkelijker kunnen oriënteren. De uitgebreidere informatie over de kerntaken, de begeleiding, de opzet van de BPV en dergelijke vindt u in een pdf, die u vanaf de opleidingspagina kunt downloaden.

Per Landschap (interessegebied) is er ook een brochure. Die kunt u ook downloaden op deze website. Wilt u een papieren versie? Bel dan met de Landstede Infoshop: 0800-0245 666 (gratis informatienummer).

Extra begeleiding en ondersteuning
Voor elke leerling die extra begeleiding nodig heeft om de studie succesvol te volgen wordt extra begeleiding en ondersteuning geboden.
Dus heeft uw leerling extra faciliteiten nodig in verband met dyslexie of dyscalculie? Of heeft hij of zij vanwege een handicap of om een andere reden extra begeleiding nodig? Dan is het van belang dat u dit, in afstemming met uw leerling, kenbaar maakt bij de aanmelding. U als decaan zal namelijk worden gevraagd handelingsgericht informatie te verschaffen over de schoolloopbaan van uw leerling. Tijdens het plaatsingsgesprek wordt vervolgens met elkaar gekeken wat er nodig en mogelijk is. Aan het begin van de opleiding worden hierover concrete afspraken gemaakt. Zo biedt Landstede mbo onderwijs op maat.
> Passend Onderwijs bij Landstede MBO

Voorkomen van uitval
Wij werken met alle andere scholen, gemeenten en instellingen samen om te voorkomen dat studenten voortijdig de school verlaten zonder diploma of startkwalificatie. We doen mee aan verschillende projecten. Meer informatie is te vinden op www.jijvaltnietuit.nl.

Aannamebeleid
Op deze website vindt u hier meer informatie over het Aannamebeleid.

Het aannamebeleid bij Landstede MBO is vastgesteld middels een uitgebreid document: Aannamebeleid en -procedure bij aanmeldingen voor schooljaar 2021-2022. Klik op de link om het document te openen.

Aanmelden voor een opleiding
Het aanmelden voor een opleiding bij Landstede MBO gaat via het platform Centraal aanmelden mbo. Klik hier voor meer informatie.