Ondersteuningsprofiel

Nadat je je hebt aangemeld nodigen we je uit voor een gesprek en bekijken we samen of de door jou gekozen opleiding goed bij je past. We kijken naar wat jij nodig hebt om succesvol jouw mbo-studie te volgen en met een diploma af te ronden. Zo heb je bij de opleiding waar je wordt toegelaten misschien extra begeleiding of extra ondersteuning nodig. Dit kan zijn op leergebied, maar ook bijvoorbeeld in verband met een fysieke handicap of bij gedragsproblemen. Tijdens het gesprek bespreken we je eigen schoolervaringen en het advies van je vorige opleiding. Soms wordt er een tweede gesprek gepland om hier nog beter met elkaar naar te kijken.

Als we het eens zijn over een passende opleiding word je toegelaten en krijg je een coach toegewezen. Je werkt zelf actief en serieus aan je eigen loopbaanontwikkeling. Je coach begeleidt je bij de voortgang van je studie en je persoonlijke ontwikkeling. Samen met de coach volg je jouw individueel leerplan (ILP). Wanneer je extra begeleiding of extra ondersteuning nodig hebt dan bespreek je dat met je coach. Je maakt afspraken over wat je nodig hebt om je studie succesvol te blijven volgen en af te ronden. In de coachgesprekken zal je studievoortgang regelmatig worden besproken. We sluiten hierbij zo goed mogelijk aan bij jouw talenten, mogelijkheden en uitdagingen.

Landstede Topsport Traject
Je sport op hoog niveau of staat aan het begin van je topsportcarrière. Je wil het beste uit jezelf halen en daarvoor alle ruimte en mogelijkheden krijgen. Maar je wil ook graag een mbo-diploma halen, voor je leven buiten en na de sport. Dat kan met het Landstede Topsport Traject van Landstede MBO. Lees hier meer over dit traject!

Extra begeleiding
Extra begeleiding wordt gegeven door je coach en/of in het Studiecentrum op de locatie waar je je opleiding volgt. Je spreekt samen met je coach af welke extra begeleiding je nodig hebt en in welke periode dat gaat gebeuren. Deze afspraak is bindend, dat wil zeggen dat je die extra begeleiding ook echt volgt.

Extra begeleiding vindt plaats op het gebied van:
• Studievaardigheden 
• Beroepsvaardigheden (ook richting BPV/stage)
• Sociale vaardigheden
• Taal en rekenen
• Loopbaanbegeleiding

Extra ondersteuning
Het is ook mogelijk dat je extra ondersteuning nodig hebt. Extra ondersteuning vindt plaats op de locatie waar je je opleiding volgt en/of vanuit het Expertisecentrum Student Advies & Begeleiding (SAB). Bij SAB werken orthopedagogen, psychologen en loopbaandeskundigen die, als dat nodig is en in overleg met jou, ook contact opnemen met de Jeugdhulpverlening.
Wat er nodig is is afhankelijk van je vraag. Je spreekt samen met je coach en een studentadviseur af van welke extra ondersteuning je gebruik maakt en in welke periode dat gaat gebeuren. Ook hier geldt afspraak is afspraak.

Extra ondersteuning vindt plaats op de volgende gebieden:
• Leren en gedrag
• Loopbaanadvies
• Psychosociaal
• Financieel

Extra begeleiding en/of ondersteuning wordt individueel of in groepsverband gegeven. Indien nodig wordt extra ondersteuning vastgelegd in een Ondersteuningsplan. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen. Ook je ouder(s)/verzorger(s) en docenten worden, indien nodig, betrokken bij de afstemming over jouw extra begeleiding of ondersteuning.

We kijken regelmatig of de extra begeleiding en/of ondersteuning nog passend of nodig is. Het kan immers zijn dat je aan het begin van je studie wat meer  begeleiding nodig hebt, maar later minder. Zo biedt Landstede MBO steeds onderwijs op maat.