Mbo voor volwassenen

Het middelbaar beroepsonderwijs is er niet alleen voor jongeren. Ook wie zich wil omscholen of verder wil groeien als volwassene kan bij Landstede kiezen voor een mbo-studie.

Het aanbod voor volwassenen dat door de overheid wordt gefinancierd vindt u op deze website.
Bij opleidingen in het mbo kunt u uit twee leerwegen kiezen: de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Bij een BOL-opleiding bent u vooral student. U gaat het grootste gedeelte van de tijd naar school, waarbij u een of meerdere keren stage loopt. Bij een BBL opleiding bent u vooral werknemer. U heeft een baan van ten minste 20 uur per week en gaat één dag per week naar school.
-> Bekijk de mbo-opleidingen voor volwassenen op deze website door de overheid bekostigd 

Naast de hierboven genoemde leerwegen is er een derde leerweg in het mbo-onderwijs. Dit is niet bekostigd onderwijs. Bij deze leerweg komen de kosten van de opleiding volledig voor uw eigen rekening. Een door u zelf bekostigde mbo-opleiding volgt u als volwassene bij Groei-opleidingen. Hier kunt u kiezen uit verschillende erkende opleidingen, in veel vakgebieden. Complete dag-, avond- of deeltijdopleidingen en kortere cursussen. U sluit ze allemaal af met een landelijk erkend diploma of een officieel getuigschrift.
-> Bekijk de mbo-opleidingen voor volwassenen door u zelf bekostigd

Op zoek naar inburgeringscursussen of volwasseneneducatie? Bijvoorbeeld alfabetisering, Nederlands voor anderstaligen, staatsexamens of duale trajecten (mbo-opleiding en taallessen). Hiervoor kunt u binnen Landstede Groep terecht bij StartCollege.