Wat kost een mbo-opleiding?

Het volgen van een mbo-opleiding in Nederland kost geld. Bijvoorbeeld les- of cursusgeld, maar ook bijkomende kosten. Het les- of cursusgeld is voor iedereen gelijk, maar de bijkomende kosten verschillen per opleiding. Hoe zit het met de kosten? Wat krijg je vergoed van de overheid? En wat mag je van Landstede MBO verwachten?    Samen met onze studentenraad kijken we kritisch naar de kosten voor het volgen van een opleiding bij Landstede MBO. Dit doen we door bijvoorbeeld te kijken welke leermiddelen horen bij een basisuitrusting van een opleiding.     Heb je zorgen over hoe je alles moet betalen? Ook dan zijn er mogelijkheden.

Les- of cursusgeld 

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen les- of cursusgeld te betalen. Als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt, moet je wel les- of cursusgeld betalen. Wanneer je een BOL-opleiding volgt betaal je lesgeld. Als je een BBL-opleiding volgt, dan heet dat cursusgeld. Je betaalt dit niet aan Landstede MBO, maar aan de Rijksoverheid en dat kan in termijnen. De Rijksoverheid publiceert jaarlijks de hoogte van het les- en cursusgeld op haar website.    

Bijkomende kosten 

Naast les- of cursusgeld krijgt elke student te maken met bijkomende kosten. Voor het volgen van je opleiding heb je namelijk naast een basisuitrusting ook leermiddelen nodig. Een basisuitrusting zijn spullen die je nodig hebt om je opleiding te volgen en examen te kunnen doen. Bij een basisuitrusting moet je denken aan materialen, zoals gereedschap of een laboratoriumset. De basisuitrusting kost jou niks, want deze wordt door Landstede MBO ter beschikking gesteld. De basisuitrusting blijft eigendom van Landstede MBO en mag je niet mee naar huis nemen. Je moet voorzichtig en zorgvuldig omgaan met deze spullen. Als je dat niet doet, dan kan Landstede MBO kosten in rekening brengen voor het herstel van de spullen.   

Daarnaast moet elke student leermiddelen kopen. Bijvoorbeeld boeken, schriften, mappen, werkkleding, materialen en licenties. Voordat je start met je opleiding bij Landstede MBO, ontvang je van ons een leermiddelenlijst. Op deze leermiddelenlijst staat voor jouw opleiding aangegeven welke middelen je moet aanschaffen. De kosten daarvan dien je zelf te dragen. De hoogte van deze kosten verschilt per opleiding. Op onze website wordt bij elke opleidingen een indicatie van deze kosten vermeld. De exacte hoogte hoor je bij de start van je opleiding, maar je kunt ook altijd bellen met ons via 0800 – 02 45 666 (gratis).   

Voor het aanschaffen van leermiddelen wordt binnen Landstede MBO gebruik gemaakt van MBOwebshop. Daar kun je alle leermiddelen aanschaffen die je nodig hebt. 

Studiefinanciering mbo-studenten 

Voltijd mbo-studenten van 18 jaar of ouder krijgen studiefinanciering. Voor studenten aan een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 is de studiefinanciering een gift. Voor niveau 3 en 4 geldt dat de studiefinanciering een prestatiebeurs is.  

Studenten op niveau 3 of 4 die de opleiding niet afronden, moeten de studiefinanciering terugbetalen. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte vast. Lees meer over studiefinanciering op de site van DUO.  

Reiskosten mbo-studenten 

Alle mbo’ers kunnen een studenten OV-kaart krijgen, ook als je minderjarig bent. Daarmee kun je gratis reizen met het openbaar vervoer (bus, trein). Het aanvragen van een studenten reisproduct (OV) kan op de site van DUO.nl 

Terugkoopregeling ongebruikte leermiddelen 

Het kan soms gebeuren dat je leermiddelen van de verplichte leermiddelenlijst hebt gekocht, die je uiteindelijk tijdens je opleiding niet hebt gebruikt. Je kunt hiervoor in sommige gevallen geld terugkrijgen. Je kunt gebruik maken van de regeling als:

- de leermiddelen niet in de les zijn gebruikt terwijl ze wel op de verplichte leermiddelenlijst stonden;
- de leermiddelen nog nieuw en ongebruikt zijn en geen gebruikerssporen vertonen;
- je de leermiddelen gekocht hebt aan het begin van het schooljaar;
- je de rekening van de leermiddelen nog hebt.

Aan de hand van deze infographic kun je controleren of je voor de regeling in aanmerking komt. Wil je geld terugvragen? Dan kun je een aanvraagformulier invullen. De teamleider van jouw opleiding neemt daarna contact met je op.

Heb je zorgen over hoe je alles moet betalen? 

Wij vinden dat je altijd, ongeacht je financiële situatie, je opleiding moet kunnen afronden. Daarom bestaat de mogelijkheid om kosten in termijnen te betalen, een betalingsregeling af te spreken of een beroep te doen op het Mbo-studentenfonds.  

Laat het ons weten als je zorgen hebt over hoe je alles moet betalen. Dit kun je bijvoorbeeld doen tijdens je plaatsingsgesprek. Er zijn namelijk regelingen voor tegemoetkoming in de kosten bij aanschaf van leermiddelen. Met elkaar maken we dan afspraken over de aanschaf van boeken, materialen/gereedschappen, voorgeschreven kleding of bijvoorbeeld verplichte excursies.   

Ook gemeenten bieden soms aanvullende regelingen voor financiële ondersteuning. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente waar je woont.