Aankomend Onderofficier Verpleegkundige

Benieuwd hoe je bij een ramp of een interventie in het buitenland spreekuur houdt voor de lokale bevolking? Of hoe je patiënten stabiliseert voor luchttransport naar het veldhospitaal? Als militair medicus bij Defensie kun je overal ter wereld ervaring opdoen. Waar onze militairen ook actief zijn, ze kunnen rekenen op de beste medische zorg. Desnoods bouwen we een volledig uitgerust ziekenhuis, compleet met operatiekamers. Ook in gebieden waar niet eens stromend water is!

Leerweg
BOL
Duur
4 jaar
Niveau
4
Plaats

Let op: beperkt aantal opleidingsplekken! 

Bekijk hier het aannamebeleid

 • Beroep
 • Opleiding
Overal ter wereld ervaring opdoen

Verpleegkundigen, (huis)artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, apothekers, chirurgen en psychologen: Defensie heeft alles in huis. Uit welk medisch vakgebied je ook komt, je kunt jouw werk dus ook in een militaire omgeving doen. En dat levert je een schat aan medische praktijkervaring op, in gebieden waar je normaal gesproken niet snel komt. Als je deze opleiding met succes afrondt, ben je onder bepaalde voorwaarden zelfs verzekerd van een functie als militair bij de Koninklijke Landmacht.Je sterke punten

Je bent geïnteresseerd in mensen met sociale en medische problemen, hebt veel inlevingsvermogen en gaat goed en respectvol met ze om. Je werkt systematisch en doelgericht en weet wat je doet duidelijk en helder over te brengen. Je kunt goed samenwerken, bent stressbestendig en durft verantwoordelijkheid te dragen.

Aan het werk
 • Je biedt zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces.
 • Je werkt aan organisatie- en professiegebonden taken.
 • Je handhaaft je in de militair 'veilige' omgeving.
 • Je geeft leiding en instructie.
 • Je werkt je team op.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Leerjaar 1

In het begin van de opleiding staat het opdoen van kennis centraal. De nadruk ligt op het opleidingsbeeld (wat kun jij verwachten van de opleiding en wat verwachten wij van jou) en alle militaire basiskennis. Een belangrijk onderdeel hiervoor is het vormen van houding en gedrag. Daarnaast ga je veel trainen om de militaire basiseisen te kunnen behalen. Ook start je met de vakrichting verpleegkunde. Vanaf periode 3 start je met je civiele stage.

Volgende leerjaren

Je gaat aan de slag om jezelf te professionaliseren. Dit houdt in dat je jouw opgedane kennis gaat toepassen in de praktijk waarbij je beoordeeld wordt op de combinatie van beroepsgedragingen en militaire kennis. De nadruk ligt op het vak verpleegkunde en de BPV (stage) in de zorg. Daarnaast heb je 3 weken per jaar een Defensiepraktijkweek waarbij je beoordeeld wordt op de combinatie van beroepsgedragingen en militaire kennis. Op school ga je ook trainen om de militaire basiseisen te kunnen behalen. Je doet voor de vakrichting die je hebt gevolgd en de vakken Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en Burgerschap examen. Deze opleiding bereidt je optimaal voor op een mogelijke militaire toekomst bij Defensie.

Wat kun je van de opleiding verwachten?

 • Over de 4 jaren verspreid moet je 2.300 uren stagelopen in de zorg.
 • Je hebt gemiddeld 4 uur per week sport, zodat je voldoende kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie en uithoudingsvermogen opbouwt om militair te worden.
 • Naast de normale lessen krijg je ook militaire lessen.
 • Sluit je de opleiding met goed gevolg af, dan heb je een grote kans op een baan bij de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht of de Koninklijke Marine.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. Je coaches begeleiden je tijdens de opleiding. Vooral tijdens periode 1 van de opleiding helpen je coaches je wegwijs te worden in de opleiding. Je kunt bij je coaches terecht met al je vragen. Iedere week zijn er coach-activiteiten in je klas, daarnaast heb je aan het einde van iedere periode een individueel gesprek. Daarbuiten is het altijd mogelijk om een individueel gesprek met je coach aan te vragen. Bij moeilijkheden tijdens de opleiding, kun je gebruikmaken van extra begeleiding. Deze begeleiding kun je aanvragen bij je coaches.

Portfolio

Gedurende de opleiding bouw je een portfolio op. Daarmee begin je al in de startperiode. In je portfolio verzamel je werk dat je gemaakt hebt, maar je laat ook je studievoortgang zien. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je portfolio. Je portfolio speelt ook een belangrijke rol bij het afstuderen en examineren. In je portfolio bewaar je de bewijzen van de opdrachten die je hebt afgerond, maar ook bijvoorbeeld de evaluaties van gesprekken en de beoordelingen die je op school en op de BPV krijgt. Hierbij horen ook de producten die je maakt voor Loopbaan en Burgerschap, taal en rekenen. Het portfolio is het uitgangspunt voor ieder coachgesprek.

Feedback

Tijdens de opleiding krijg je vrijwel dagelijks feedback tijdens coachlessen en in individuele coachgesprekken. Hierdoor weet je hoe je je ontwikkelt en wat jouw verbeterpunten zijn.

Beroepsgericht leren

Voor elk beroep heb je competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Je wordt opgeleid tot zelfstandig beginnend beroepsbeoefenaar en de examinering aan het eind van de opleiding richt zich op de werkprocessen. Tussentijds vinden, naar aanleiding van het eigen portfolio, beoordelingen plaats tijdens de coachgesprekken. Om te bepalen of je voldoende leert vragen we je steeds meer jezelf te beoordelen over hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt om de resultaten te bereiken.

Specifieke voorzieningen

Je krijgt van Defensie een uitrustingspakket. Hierin zit onder meer een uniform dat gedurende de lestijden afwisselend met het sporttenue wordt gedragen. Je moet sportkleding van school aanschaffen. Omdat een deel van de lesstof digitaal wordt aangeleverd, moet je vanaf het begin van het schooljaar tijdens de lessen de beschikking hebben over een laptop.

Locatie Kranenburg

Kies je voor een Defensieopleiding in Harderwijk, dan volg je die op het voormalig Landmacht kazerneterrein Kranenburg. Dit is vlakbij het station en onze locatie aan het Westeinde. Kranenburg bevat veel faciliteiten zoals een sporthal, een fitnessruimte, vaardigheidsbaan, appèlplaats, technische praktijkruimte (werkplaats) met militaire voertuigen en observatieposten voor compound training. Hierdoor proef en beleef je de juiste sfeer tijdens jouw opleiding.

Officiële samenwerkingspartners

Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Marechaussee en beveiligingsbedrijven. Door de jarenlange samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. Hierdoor kunnen wij goed inspelen op de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • De opleiding Aankomend Onderofficier Verpleegkundige is een pittige en complexe opleiding (een complete mbo-opleiding op niveau 4, ingebed in een opleiding van Veiligheid & Vakmanschap). Deze opleiding vraagt dan ook veel van de student (36 uur per week). Om deel te kunnen nemen, is vmbo-kbl, tl of -gl daarom een vereiste.

Aantal beschikbare opleidingsplaatsen (numerus fixus)

 • Harderwijk: 25
 • Werkwijze: plaatsing op volgorde van aanmelden.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Persoonlijk kennismakingsgesprek
 • Meeloopdag
 • Voorlichtingsbijeenkomst
 • Intakedag
 • Sport Medisch Advies

Elk leerbedrijf binnen deze branche zal voorafgaand aan werk of beroepspraktijkvorming (BPV) vragen om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Nadat je hebt gehoord dat je toelaatbaar bent tot deze opleiding, vragen we je dan ook om een VOG te tonen. Zo weet je zeker of het zinvol is om met deze opleiding te starten. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog.

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Vervolgopleiding

Je kunt solliciteren bij Defensie voor een functie als beroepsmilitair of kiezen voor specialistische vervolgopleidingen, zoals:

 • Spoedeisende hulp/Ambulance
 • Hbo-Verpleegkundige (Hbo-V)
 • Lerarenopleiding 2e graads Gezondheidszorg en welzijn
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)


Locatie
Mecklenburglaan 3
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855