Aankomend Onderofficier Verpleegkundige

Veiligheid & Vakmanschap

Benieuwd hoe je bij een ramp of een interventie in het buitenland spreekuur houdt voor de lokale bevolking? Of hoe je patiënten stabiliseert voor luchttransport naar het veldhospitaal? Als militair medicus bij Defensie kun je overal ter wereld ervaring opdoen. Waar onze militairen ook actief zijn, ze kunnen rekenen op de beste medische zorg. Desnoods bouwen we een volledig uitgerust ziekenhuis, compleet met operatiekamers. Ook in gebieden waar niet eens stromend water is!Leerweg
BOL
Duur
4 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
Overal ter wereld ervaring opdoen

Verpleegkundigen, (huis)artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, apothekers, chirurgen en psychologen: Defensie heeft alles in huis. Uit welk medisch vakgebied je ook komt, je kunt jouw werk dus ook in een militaire omgeving doen. En dat levert je een schat aan medische praktijkervaring op, in gebieden waar je normaal gesproken niet snel komt. Kies je dus voor een Defensie-uniform in plaats van een ziekenhuisuniform, dan kun je rekenen op de ervaring van je leven. Als je deze opleiding met succes afrondt, ben je onder bepaalde voorwaarden zelfs verzekerd van een functie als militair bij de Koninklijke Landmacht.Je sterke punten

Je bent geïnteresseerd in mensen met sociale en medische problemen, hebt veel inlevingsvermogen en gaat goed en respectvol met ze om. Je werkt systematisch en doelgericht en weet wat je doet duidelijk en helder over te brengen. Je kunt goed samenwerken, bent stressbestendig en durft verantwoordelijkheid te dragen.

Aan het werk
 • Je biedt zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces.
 • Je werkt aan korganisatie- en professiegebonden taken.
 • Je handhaaft je in de militair 'veilige' omgeving.
 • Je geeft leiding.
 • Je werkt je team op.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Leerjaar 1
In het begin van de opleiding staat het opdoen van kennis centraal. De nadruk ligt op het opleidingsbeeld (wat kun jij verwachten van de opleiding en wat verwachten wij van jou) en alle militaire basiskennis. Een belangrijk onderdeel hiervoor is het vormen van houding en gedrag. Daarnaast ga je veel trainen om de militaire basiseisen te kunnen behalen. Ook start je met de vakrichting verpleegkunde. Vanaf periode 3 start je met je civiele stage.

Volgende leerjaren
Je gaat aan de slag om jezelf te professionaliseren. Dit houdt in dat je jouw opgedane kennis gaat toepassen in de praktijk waarbij je beoordeeld wordt op de combinatie van beroepsgedragingen en militaire kennis. De nadruk ligt op het vak verpleegkunde en de BPV (stage) in de zorg. Daarnaast heb je drie weken per jaar een Defensiepraktijkweek waarbij je beoordeeld wordt op de combinatie van beroepsgedragingen en militaire kennis. Op school ga je ook trainen om de militaire basiseisen te kunnen behalen. Je doet voor de vakrichting die je hebt gevolgd en de vakken Nederlands, Engels, rekenen en Leren Loopbaan en Burgerschap examen. Deze opleiding bereidt je optimaal voor op een mogelijke militaire toekomst bij Defensie.

Landstede heeft sport, identiteit en ondernemend hoog in het vaandel staan. Aan aandacht voor sport en gezondheid geen gebrek, maar we hechten ook veel waarde aan respect voor jezelf, de ander en je omgeving (identiteit) en steeds meer regie leren nemen in je studie (ondernemend).

Wat kun je van de opleiding verwachten?

 • Over de vier jaren verspreid moet je 2.300 uren stagelopen in de zorg.
 • Je hebt gemiddeld 6 uur per week sport, zodat je voldoende kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie en uithoudingsvermogen opbouwt om militair te worden.
 • Naast de normale lessen krijg je ook militaire lessen.
 • Sluit je de opleiding met goed gevolg af, dan heb je een grote kans op een baan bij de Koninklijke Landmacht of de Koninklijke Luchtmacht.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. Je coach (dit kan ook je vakcoach zijn) begeleidt je tijdens de opleiding. Vooral tijdens periode 1 van de opleiding helpt je coach je wegwijs te worden in de opleiding. Je kunt bij je coach terecht met al je vragen. Iedere week zijn er coach-activiteiten in je klas, daarnaast heb je aan het einde van iedere periode een individueel gesprek. Daarbuiten is het altijd mogelijk om een individueel gesprek met je coach aan te vragen. Naast je coach van Landstede MBO heb je ook een militaire instructeur als coach. Je militaire coach let met name op je ontwikkelingen als aankomend militair. Bij moeilijkheden tijdens de opleiding, kun je gebruikmaken van extra begeleiding. Deze begeleiding kun je aanvragen bij je coach.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je allerlei competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Je wordt opgeleid tot zelfstandig beginnend beroepsbeoefenaar en de examinering aan het eind van de opleiding richt zich op de werkprocessen. Tussentijds vinden beoordelingen plaats tijdens de coachgesprekken naar aanleiding van een eigen portfolio. Om te bepalen of je voldoende leert vragen we je steeds meer jezelf te beoordelen over hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt om de resultaten te bereiken.

Specifieke voorzieningen

Je krijgt van Defensie een uitrustingspakket. Hierin zit onder meer een uniform dat gedurende de lestijden afwisselend met het sporttenue wordt gedragen. Je moet sportkleding van school aanschaffen. Omdat een deel van de lesstof digitaal wordt aangeleverd, moet je vanaf het begin van het schooljaar tijdens de lessen de beschikking hebben over een laptop.

Locatie Kranenburg

Kies je voor een Defensie- of een beveiligingsopleiding in Harderwijk, dan volg je die op het voormalig Landmacht kazerneterrein Kranenburg. Dit is vlakbij het station en onze locatie aan het Westeinde. Kranenburg bevat veel faciliteiten zoals een sporthal, een fitnessruimte, vaardigheidsbaan, appèlplaats, garage met militaire voertuigen en observatieposten voor compound training. Hierdoor proef en beleef je de juiste sfeer tijdens jouw opleiding.

Activiteiten in de praktijk

Binnen dit Landschap maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het behouden of verkrijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we het hele jaar door verschillende activiteiten. Deze variëren van ontruimingsoefeningen in een voetbalstadion en het beveiligen van evenementen tot een honden- of marinierstraining. Ook worden samen met de ME gijzelingen gesimuleerd. Deze gezamenlijke activiteiten bieden jou de perfecte kans om kennis te maken met meerdere veiligheidsberoepen!

Officiële samenwerkingspartners

Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Marechaussee en beveiligingsbedrijven. Door de (jarenlange) samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. Het biedt ook de mogelijkheden om in te kunnen spelen op de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • De opleiding Aankomend Onderofficier Verpleegkundige is een pittige en complexe opleiding (een complete mbo-opleiding op niveau 4, ingebed in een opleiding van Veiligheid & Vakmanschap). Deze opleiding vraagt dan ook veel van de student (40 uur per week). Om deel te kunnen nemen, is vmbo-tl of -gl daarom een vereiste.

Aantal beschikbare opleidingsplaatsen (numerus fixus)

 • Harderwijk: 20
 • Werkwijze: Plaatsing op volgorde van aanmelden.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek
 • Meeloopdag
 • Voorlichtingsbijeenkomst
 • Intakedag
 • Sport Medisch Advies

Elk leerbedrijf binnen deze branche zal voorafgaand aan werk of beroepspraktijkvorming (BPV) vragen om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Nadat je hebt gehoord dat je toelaatbaar bent tot deze opleiding, vragen we je dan ook om een VOG te tonen. Zo weet je zeker of het zinvol is om met deze opleiding te starten. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog.

Studiekosten

Naast het lesgeld betaal je het eerste leerjaar voor lesmateriaal (o.a. boeken, licenties en verbruiksmaterialen) en deelname aan activiteiten (bijvoorbeeld excursies, introductiekamp en buitenschoolse activiteiten) ongeveer € 1075,-. Voor de sportkleding betaal je eenmalig € 110,-. De genoemde bedragen zijn onder voorbehoud. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 088-850 78 55.

Vervolgopleiding

Je kunt solliciteren bij Defensie voor een functie als beroepsmilitair of kiezen voor specialistische vervolgopleidingen, zoals:

 • Spoedeisende hulp/Ambulance
 • HBO-Verpleegkundige (Hbo-V)
 • Lerarenopleiding Verpleegkunde
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)


Locatie
Kranenburg
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855