Dienstverlening

Gezondheidszorg & Welzijn

Vind je het leuk om mensen te helpen én praktisch bezig te zijn? Dan ben je bij de opleiding Dienstverlening aan het juiste adres. Deze opleiding heeft een algemene startperiode en daarna kies je één van deze profielen: Helpende Zorg & Welzijn, Medewerker Facilitaire Dienstverlening of Medewerker Sport & Recreatie.Leerweg
BOL/BBL
Duur
2 jaar
Niveau
2
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Anderen helpen en praktisch bezig zijn
Opleiding Helpende Zorg Welzijn en Facilitaire Dienstverlening kopje thee brengen

Helpende Zorg & Welzijn

In het profieldeel Helpende Zorg & Welzijn help je kinderen, volwassenen, ouderen of mensen met een beperking. Je doet dat bij mensen thuis, maar soms ook in een verzorgingstehuis, op een basisschool of in de kinderopvang. Je werkt bijvoorbeeld mee aan het voorbereiden van activiteiten of de administratie.

Medewerker Facilitaire Dienstverlening

In het profieldeel Facilitaire Dienstverlening werk je mee aan het beheer van gebouwen, de logistiek en catering. Je hebt dan een afwisselende baan in bijvoorbeeld een schoolgebouw, verzorgingstehuis, woonzorgcentrum, dagactiviteitencentrum of op een kantoor.

Medewerker Sport & Recreatie

In het profieldeel Medewerker Sport & Recreatie heb jij in een attractiepark, fitnesscentrum, zwembad, vakantiepark of outdoor-bedrijf één doel: zorgen dat mensen het er naar hun zin hebben! Je begeleidt gasten, helpt bij sportieve activiteiten en soms ook de catering, houdt alles netjes en doet veel meer.

Zoek je een soortgelijke particuliere opleiding (die je zelf bekostigt)? Kijk dan bij Groei opleidingen.Opleiding Helpende Zorg Welzijn en Facilitaire Dienstverlening, de planning bijhouden

Je sterke punten

Je werkt graag met mensen, bent enthousiast, gastvrij, servicegericht en weet snel contact te leggen. Je kunt je inleven in anderen en weet waar mensen behoefte aan hebben. Je bent flexibel, neemt zelf initiatief maar kunt ook werken onder begeleiding. Je vindt het leuk om in een team samen te werken en je weet van aanpakken. Voor het profiel Medewerker Sport & Recreatie is het belangrijk dat je zelf ook sportief bent.

Opleiding Helpende Zorg Welzijn en Facilitaire Dienstverlening, facilitaire werkzaamheden uitvoeren
Aan het werk
 • Voor alle profielen geldt: Je voert dienstverlenende werkzaamheden uit.
 • Profiel Helpende Zorg & Welzijn: je ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn.
 • Profiel Medewerker Facilitaire Dienstverlening: je voert facilitaire werkzaamheden uit.
 • Profiel Medewerker Sport & Recreatie: je assisteert bij activiteiten en evenementen.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Het basisdeel is Dienstverlening, je kiest vervolgens voor een profieldeel Helpende Zorg & Welzijn, Medewerker Facilitaire Dienstverlening of Medewerker Sport & Recreatie.

De eerste tien weken van de opleiding besteed je aandacht aan het beroep, de inhoud en opzet van de opleiding en je eigen functioneren. Daarnaast leer je ook al de praktische vaardigheden die je voor je beroep nodig hebt. Je leert in deze startperiode ook wat beroepsgericht leren is en hoe jij daar de beste resultaten mee behaalt. Aan het eind van de startperiode maak je met jouw coach duidelijke afspraken over de rest van de opleiding.

De volgende vakken volg je in het eerste jaar van de opleiding: Leren Loopbaan en Burgerschap (LLB), Nederlands, rekenen en de theoretische en praktische vakken die te maken hebben met je profieldeel. Ook kan Beeldende Vorming aan bod komen.

Iedereen leert op zijn eigen manier. Daarom bieden wij verschillende werkvormen aan. Je leert klassikaal, in groepjes en individueel. Dit doe je onder begeleiding van een docent of instructeur. Alle lessen en opdrachten bereiden je voor op je beroepspraktijkvorming (BPV = stage) of hebben te maken met je BPV. Gedurende je opleiding doe je ervaring op in de praktijk. De keuzedelen kies je samen met je coach.

Derde Leerweg: Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg (OVO=overig onderwijs). De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de student de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Veelal wordt deze opleiding gevolgd door volwassenen. Ook Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding van een coach. Tijdens de opleiding kijk je samen met je coach of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is, stellen jullie het plan bij. Je hebt wekelijks contact met je coach. De coach begeleidt je niet alleen bij schoolzaken, maar is ook het eerste aanspreekpunt bij persoonlijke problemen.

Beroepsgericht leren

De opleiding is competentiegericht opgezet. Je werkt zelfstandig of in groepen aan opdrachten. Die noemen we leerwerkprestaties (LWP's). Deze leerwerkprestaties bereiden je voor op een situatie uit de praktijk. Docenten begeleiden je hierbij. Je krijgt, om de leerwerkprestaties te kunnen maken, TWIXX aangeboden. Dit zijn bijvoorbeeld trainingen in het voeren van een gesprek, workshops over de ontwikkeling van mensen of instructies hoe je iemand moet wassen.

Beroepspraktijkvorming en praktijkleren

De opleiding sluit goed aan bij de beroepspraktijk. Een groot deel van het programma is praktisch ingericht. Tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) doe je examen door het afleggen van Proeve van Bekwaamheid.

Je kunt praktijkervaring opdoen in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, verpleeghuis, woonzorgcentrum, dagactiviteitencentrum, de thuiszorg, op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen, bij de buitenschoolse opvang, in een gastoudergezin of in het sociaal-cultureel werk, in de catering of het schoon en netjes houden van een schoolgebouw of kantoor.

Skillslab

Op school heb je de beschikking over een skillslab. Dit is een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms nemen anderen de rol van zorgvrager in en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep. Hiernaast is er op diverse locaties een keuken om te oefenen.

Samenwerkingspartners

Om de theorie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk werkt het Landschap Gezond & Wel nauw samen met diverse organisaties en instellingen uit de branche. Dit biedt heel uitdagende BPV-plaatsen (stages) voor jou.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl)
 • Een Entree-opleiding (mbo niveau 1)
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek, aan de hand van een vragenlijst

Bij verschillende leerbedrijven binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage gevraagd om een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog. Dan kun je dat meenemen in je afweging om met deze opleiding te starten.

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten, zoals excursies, kopieën en internetgebruik buiten de lessen. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 0800-0245666 (gratis).

Instromen bij andere opleidingen op niveau 3Locaties
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Sublocatie Dronten - het Perron
de Arend 4
8251GR
Dronten
0321-209010

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.