Dienstverlening

Gezondheidszorg & Welzijn

Vind je het leuk om andere mensen te helpen en daarbij praktisch bezig te zijn? Dan ben je bij de opleiding Dienstverlening aan het juiste adres. Deze opleiding heeft een startperiode waarna je kiest uit de profielen Helpende Zorg & Welzijn of Medewerker Facilitaire Dienstverlening.Leerweg
BOL/BBL
Duur
2 jaar
Niveau
2
  • Beroep
  • Opleiding
  • Beoordeling
Anderen helpen en praktisch bezig zijn
Opleiding Helpende Zorg Welzijn en Facilitaire Dienstverlening  kopje thee brengen

Helpende Zorg & Welzijn

In het profieldeel Helpende Zorg & Welzijn help je kinderen, volwassenen, ouderen of mensen met een beperking. Je doet dat bij mensen thuis, maar soms ook in een verzorgingstehuis, op een basisschool of in de kinderopvang. Je werkt bijvoorbeeld mee aan het voorbereiden van activiteiten of de administratie.

Medewerker Facilitaire Dienstverlening

In het profieldeel Facilitaire Dienstverlening werk je mee aan het beheer van gebouwen, de logistiek en catering. Je hebt dan een afwisselende baan in bijvoorbeeld een schoolgebouw, verzorgingstehuis, woonzorgcentrum, dagactiviteitencentrum of op een kantoor.

Zoek je een soortgelijke particuliere opleiding (die je zelf bekostigt)? Kijk dan bij Groei opleidingen.Opleiding Helpende Zorg Welzijn en Facilitaire Dienstverlening, de planning bijhouden

Je sterke punten

Je houdt ervan om met mensen te werken. Je bent gastvrij, hebt respect voor de mensen met wie je werkt en weet snel een goed contact met hen te leggen. Je kunt aandacht en begrip tonen. Je bent flexibel, durft initiatief te nemen, kunt goed samenwerken en weet van aanpakken.

Opleiding Helpende Zorg Welzijn en Facilitaire Dienstverlening, facilitaire werkzaamheden uitvoeren
Aan het werk
  • Je voert dienstverlenende werkzaamheden uit en ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn.
  • Je voert dienstverlenende werkzaamheden uit en voert facilitaire werkzaamheden uit.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Het basisdeel is Dienstverlening, je kiest vervolgens voor een profieldeel Helpende Zorg & Welzijn of Medewerker Facilitaire Dienstverlening.
De eerste tien weken van de opleiding besteed je aandacht aan het beroep, de inhoud en opzet van de opleiding en je eigen functioneren.

Daarnaast leer je ook al de praktische vaardigheden die je voor je beroep nodig hebt. Je leert in deze startperiode ook wat beroepsgericht leren is en hoe jij daar de beste resultaten mee behaalt. Aan het eind van de startperiode maak je met jouw coach duidelijke afspraken over de rest van de opleiding.

De volgende vakken volg je in het eerste jaar van de opleiding: Leren Loopbaan en Burgerschap (LLB), Nederlands, rekenen en de theoretische en praktische vakken die te maken hebben met je profieldeel. Ook kan Beeldende Vorming aan bod komen.

Iedereen leert op zijn eigen manier. Daarom bieden wij verschillende werkvormen aan. Je leert klassikaal, in groepjes en individueel. Dit doe je onder begeleiding van een docent of instructeur. Alle lessen en opdrachten bereiden je voor op je beroepspraktijkvorming (BPV = stage) of hebben te maken met je BPV. Gedurende je opleiding doe je ervaring op in de praktijk. De keuzedelen kies je samen met je coach.

Derde Leerweg: Je kunt in Raalte en Zwolle ook kiezen voor de Derde Leerweg. Dit is een opleiding die niet door de overheid wordt betaald en alleen toegankelijk is voor volwassenen. De opleidingsduur hangt af van jouw ervaring, vooropleiding en leerproces tijdens de opleiding.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding van een coach. Tijdens de opleiding kijk je samen met je coach of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is, stellen jullie het plan bij. Je hebt wekelijks contact met je coach. De coach begeleidt je niet alleen bij schoolzaken, maar is ook het eerste aanspreekpunt bij persoonlijke problemen.

Beroepsgericht leren

De opleiding is competentiegericht opgezet. Je werkt zelfstandig of in groepen aan opdrachten. Die noemen we leerwerkprestaties (LWP's). Deze leerwerkprestaties bereiden je voor op een situatie uit de praktijk. Docenten begeleiden je hierbij. Je krijgt, om de leerwerkprestaties te kunnen maken, TWIXX aangeboden. Dit zijn bijvoorbeeld trainingen in het voeren van een gesprek, workshops over de ontwikkeling van mensen of instructies hoe je iemand moet wassen.

Beroepspraktijkvorming en praktijkleren

De opleiding sluit goed aan bij de beroepspraktijk. Een groot deel van het programma is praktisch ingericht. Tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) doe je examen door het afleggen van Proeve van Bekwaamheid.

Je kunt praktijkervaring opdoen in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, verpleeghuis, woonzorgcentrum, dagactiviteitencentrum, de thuiszorg, op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen, bij de buitenschoolse opvang, in een gastoudergezin of in het sociaal-cultureel werk, in de catering of het schoon en netjes houden van een schoolgebouw of kantoor.

Skillslab

Op school heb je de beschikking over een skillslab. Dit is een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms nemen anderen de rol van zorgvrager in en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep. Hiernaast is er op diverse locaties een keuken om te oefenen.

Samenwerkingspartners

Om de theorie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk werkt het landschap Gezond en Wel nauw samen met diverse organisaties en instellingen uit de branche. Dit biedt heel uitdagende BPV-plaatsen (stages) voor jou.

Toelating

Vooropleidingseisen

  • Een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl)
  • Een Entree-opleiding (mbo niveau 1)
  • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

  • Individueel Plaatsingsgesprek, aan de hand van een vragenlijst

Bij verschillende leerbedrijven binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage gevraagd om een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog. Dan kun je dat meenemen in je afweging om met deze opleiding te starten.

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten, zoals excursies, kopieën en internetgebruik buiten de lessen. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 0800-0245666 (gratis).

Instromen bij andere opleidingen op niveau 3Locaties
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Sublocatie Dronten - het Perron
de Arend 4
8251GR
Dronten
0321-209010

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.