Dienstverlening

Vind je het leuk om mensen te helpen én praktisch bezig te zijn? Dan ben je bij de opleiding Dienstverlening aan het juiste adres. Deze opleiding heeft een algemene startperiode en daarna kies je één van deze profielen: Helpende Zorg & Welzijn, Medewerker Facilitaire Dienstverlening of Medewerker Sport & Recreatie.

Leerweg
BOL/BBL
Duur
1-2 jaar
Niveau
2
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Anderen helpen en praktisch bezig zijn

Helpende Zorg & Welzijn

In het profieldeel Helpende Zorg & Welzijn help je kinderen, volwassenen, ouderen of mensen met een beperking. Je doet dat bij mensen thuis, in een verzorgingstehuis, op een basisschool of in de kinderopvang. Je werkt mee aan het voorbereiden en ondersteunen van activiteiten, persoonlijke verzorging of het huishouden.

Medewerker Facilitaire Dienstverlening

In het profieldeel Facilitaire Dienstverlening werk je mee aan het beheer van gebouwen, de logistiek en catering. Je hebt dan een afwisselende baan in bijvoorbeeld een schoolgebouw, verzorgingstehuis, woonzorgcentrum, dagactiviteitencentrum of in een kantoor.

Medewerker Sport & Recreatie

In het profieldeel Medewerker Sport & Recreatie heb jij in een attractiepark, fitnesscentrum, zwembad, vakantiepark of outdoorbedrijf één doel: zorgen dat mensen het er naar hun zin hebben! Je begeleidt gasten, helpt bij sportieve activiteiten en soms ook bij de catering en houdt alles netjes.

Bij voldoende aanmeldingen gaan zowel de BOL- als de BBL-variant van start.

Zoek je een soortgelijke particuliere opleiding (die je zelf bekostigt)? Kijk dan bij Groei opleidingen.Opleiding Helpende Zorg Welzijn en Facilitaire Dienstverlening, de planning bijhouden

Je sterke punten

Je werkt graag met mensen, bent enthousiast, gastvrij, servicegericht en weet snel contact te leggen. Je kunt je inleven in anderen en weet waar mensen behoefte aan hebben. Je bent flexibel, neemt zelf initiatief maar kunt ook werken onder begeleiding. Je vindt het leuk om in een team samen te werken en je weet van aanpakken. Voor het profiel Medewerker Sport & Recreatie is het belangrijk dat je zelf ook sportief bent.

Opleiding Helpende Zorg Welzijn en Facilitaire Dienstverlening, facilitaire werkzaamheden uitvoeren
Aan het werk
 • Voor alle profielen geldt: je voert dienstverlenende werkzaamheden uit.
 • Profiel Helpende Zorg & Welzijn: je ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn.
 • Profiel Medewerker Facilitaire Dienstverlening: je voert facilitaire werkzaamheden uit.
 • Profiel Medewerker Sport & Recreatie: je assisteert bij activiteiten en evenementen.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Het basisdeel is Dienstverlening, je kiest vervolgens voor een profieldeel Helpende Zorg & Welzijn, Medewerker Facilitaire Dienstverlening of Medewerker Sport & Recreatie.

De eerste weken van de opleiding besteed je aandacht aan het beroep, de inhoud en opzet van de opleiding en je eigen functioneren. Daarnaast leer je ook al de praktische vaardigheden die je voor je beroep nodig hebt. Je leert in deze startperiode ook wat beroepsgericht leren is en hoe jij daar de beste resultaten mee behaalt. Aan het eind van de startperiode maak je met jouw coach duidelijke afspraken over de rest van de opleiding. Welke afspraken je maakt, is afhankelijk van welke richting je kiest en hoe snel je de opleiding zou kunnen/willen doorlopen.

Tijdens de opleiding volg je basisvakken, theoretische en praktische vakken die te maken hebben met je profieldeel, keuzedelen, Nederlands en rekenen. De keuzedelen kies je op basis van wat bij jou past. Voor Loopbaan en Burgerschap maak je een eigen portfolio.

Iedereen leert op zijn eigen manier en eigen tempo. Je leert klassikaal, in groepjes en individueel. Dit doe je onder begeleiding van een docent, instructeur of zelfstandig. Alle lessen en opdrachten bereiden je voor op je toekomst. Gedurende de opleiding doe je ervaring op in de praktijk tijdens beroepspraktijkvorming (= stage).

De gemiddelde opleidingsduur is 2 jaar.

Derde leerweg

Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg (OVO = overig onderwijs). De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de deelnemer de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Ook het Landschap Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding van een coach. Tijdens de opleiding kijk je samen met je coach of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is, stellen jullie het plan bij. Je hebt regelmatig contact met je coach. De coach begeleidt je niet alleen bij schoolzaken, maar is ook het eerste aanspreekpunt bij persoonlijke problemen.

Beroepsgericht leren

Je werkt zelfstandig of in groepen aan opdrachten waarbij jij jouw talenten ontwikkelt. De opdrachten noemen we leerwerkprestaties (LWP's). De meeste leerwerkprestaties bereiden je voor op een situatie uit de praktijk. Docenten begeleiden je hierbij. Je krijgt, om de leerwerkprestaties te kunnen maken, TWIXX aangeboden. Dit zijn bijvoorbeeld trainingen, workshops of instructies die op allerlei manieren worden aangeboden.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

De opleiding sluit aan bij de beroepspraktijk. Tijdens de BPV (= stage) doe je opdrachten en voer je praktijkexamens uit.

Je kunt praktijkervaring opdoen in bijvoorbeeld sportkantines, een verzorgingshuis, verpleeghuis, woonzorgcentrum, dagactiviteitencentrum, de thuiszorg, op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen, bij de buitenschoolse opvang, in een gastoudergezin of in het sociaal-cultureel werk, in de catering of het schoon en netjes houden en onderhouden van gebouwen en kantoren. Jouw praktijkervaring doe je op bij een erkend leerbedrijf.

BOL

Tijdens de BOL-opleiding ga je op verschillende plekken stage lopen. Dit doe je gemiddeld 16 uur per week. Je loopt dus een groot deel van de opleiding stage. Deze stage zoek je zelf, eventueel met hulp van school.

BBL

Voordat je kunt starten met de BBL-opleiding, moet je een baan hebben gevonden voor minimaal 16 uur per week. Deze werkplek regel je zelf. Het is belangrijk dat de werkplek een SBB-erkenning heeft voor een uitstroomprofiel van de opleiding Dienstverlening.

Praktijklokalen

Op school heb je de beschikking over praktijklokalen. Dit zijn lokalen met bedden, oefenpoppen, keukens en allerlei materialen waarmee je de basiszorg, het schoonmaken en opruimen, voeding en voorraadbeheer in de praktijk brengt. Soms wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep.

Samenwerkingspartners

Om de theorie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk werken we nauw samen met diverse organisaties en instellingen uit de branche. Dit biedt heel uitdagende BPV-plaatsen (stages) voor jou.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl).
 • Een entreeopleiding (mbo-niveau 1).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel kennismakingsgesprek.

Bij sommige leerbedrijven binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage gevraagd om een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dan kun je dat meenemen in je afweging om met deze opleiding te starten.

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.