Vakbekwaam Medewerker Agrarisch Loonwerk

Landbouw en techniek zijn nauw met elkaar verbonden. Zonder mechanisatie zouden de Nederlandse boeren niet concurrerend kunnen werken. Jij helpt agrariërs bij het bewerken van het land, het zaaien en het oogsten. Dit doe je met allerlei landbouwmachines. Van tractor tot combine, jij draait nergens je hand voor om. Je onderhoudt deze machines en voert ook zelf kleine reparaties uit. De landbouw kent piekperiodes. Daarom kun jij goed plannen wanneer je je werkzaamheden uitvoert voor verschillende opdrachtgevers.

Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
3
Plaats

Let op: je schrijf je in op de nieuwe opleidingsnaam Vakbekwaam medewerker groen, grond en groene infra

 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Goed kunnen plannen is belangrijk

Na deze opleiding kun je aan het werk bij een loonbedrijf of een groot agrarisch bedrijf waar je met landbouwmachines werkzaamheden rondom teelt en oogst van diverse gewassen uitvoert. Je kunt je specialiseren in de richting die jou het meeste aanspreekt. Wil je meer weten over gewassen, administratie of ICT? Of wil je een verkooptraining volgen? Wij bieden je de onderdelen waar jij behoefte aan hebt. Zo krijg je een opleiding op maat.Je sterke punten

Je werkt graag in een agrarisch bedrijf, bent technisch en je bent een echte doener die niet bang is voor zwaar werk. Je kunt zelfstandig, maar ook goed in teamverband werken. Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en legt gemakkelijk contact met anderen.

Aan het werk
 • Je draagt zorg voor het agrobusinessproduct.
 • Je verzorgt agrarisch loonwerk.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

De lesstof sluit aan op de vaardigheden die horen bij het beroep dat je wilt gaan uitoefenen. Je zult veel zaken met elkaar of zelfstandig moeten regelen en verwerken. We bieden de lessen beroepsgericht aan, waarbij we specialisten en leerbedrijven uit de praktijk inzetten. De algemene vakken volg je klassikaal met studenten van andere opleidingen. Deze bestaan uit Nederlands, Engels, rekenen, administratie, economie, natuurkunde/scheikunde en biologie.

Soms krijg je deze vakken in aparte lessen, soms komt de lesstof aan bod tijdens projecten of in vakgerichte lessen. De vakgerichte lessen zijn zowel gericht op mechanisatie als op loonwerk. De projecten en opdrachten hebben te maken met het vak dat je later wilt uitoefenen. Je volgt ze in kleinere groepen, bijvoorbeeld in de vorm van groepswerk, presentaties of praktijkdemonstraties.

Persoonlijke begeleiding

Alle studenten hebben een eigen coach. Deze coach is tevens jouw vakdocent. Dat heeft als voordeel dat jouw coach zich goed kan inleven in jouw beroepspraktijkvorming en je ontwikkeling in het vakgebied.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Je doet praktijkervaring op bij bedrijven. Je besteedt ongeveer 1 dag per week aan BPV (= stage). Bovendien ga je in het tweede leerjaar een halfjaar op blokstage. Je zoekt zelf actief naar een geschikte BPV-plek. Mocht je zelf geen geschikte plek kunnen vinden, dan helpt school hierbij.

We werken tijdens de hele opleiding nauw samen met het bedrijfsleven. Het kan dus zijn dat je sommige onderdelen van je opleiding, zoals workshops en trainingen, tegelijkertijd volgt met cursisten uit het bedrijfsleven. Bovendien nodigen we regelmatig mensen uit het vakgebied uit voor een gastcollege en ga je op excursies. Ook na je opleiding, in je werk, kun je trainingen of cursussen volgen bij Landstede.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een niveau 2 mbo-diploma, bij voorkeur diploma Medewerker Agrarisch Loonwerk
 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel kennismakingsgesprek

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

 • Diverse vakspecifieke cursussen
 • Uitvoerder bouw/infra aan SOMA


Locatie
Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8100 AE
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.