Vakexpert Agrarisch Loonwerk

Loonbedrijven worden steeds vaker ingeschakeld. Niet alleen door de agrarische sector, maar ook bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen en natuurgebieden of bij het onderhouden van dijken en sloten. Ook bij de distributie van mest spelen loonbedrijven een steeds belangrijkere rol.

Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Plannen, coördineren en meebeslissen

 Als vakexpert weet jij zelf hoe landbouwmachines werken, maar houd jij je vooral bezig met planning en coördinatie. Jij verdeelt namelijk de opdrachten over je collega’s, voorziet hen van een goede instructie en ziet erop toe dat de kwaliteit van het geleverde werk hoog is.

Je onderhoudt de contacten met de klanten en zorgt er ook voor dat er voldoende werk binnenkomt. Je denkt mee met je leidinggevende over de koers van het bedrijf. Ook administratie hoort bij je werk. Je kunt werken bij een loonbedrijf, maar ook bij grote agrarische bedrijven. Je kunt je specialiseren in de richting die jou het meest aanspreekt.Je sterke punten

Je houdt van het werken met machines, maar je bent vooral een kei in plannen. Ook ben je goed in het leggen en onderhouden van contacten met anderen, of dit nu je collega’s zijn of opdrachtgevers. Je kunt leidinggeven en hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel.

Aan het werk
 • Je draagt zorg voor het agrobusinessproduct.
 • Je verzorgt agrarisch loonwerk.
 • Je organiseert het werk in het agrarisch loonwerk.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

De lesstof sluit aan op de vaardigheden die horen bij het beroep dat je wilt gaan uitoefenen. Je zult veel zaken met elkaar of zelfstandig moeten regelen en verwerken. We bieden de lessen beroepsgericht aan, waarbij we specialisten en leerbedrijven uit de praktijk inzetten. De algemene vakken volg je klassikaal met studenten van andere opleidingen. Deze bestaan uit Nederlands, Engels, Duits, rekenen, administratie, economie, natuurkunde/scheikunde en biologie.

Soms krijg je deze vakken in aparte lessen, soms komt de lesstof aan bod tijdens projecten of in vakgerichte lessen. De vakgerichte lessen zijn zowel gericht op mechanisatie als op loonwerk. De projecten en opdrachten hebben te maken met het vak dat je later wilt uitoefenen. Je volgt ze in kleinere groepen, bijvoorbeeld in de vorm van groepswerk, presentaties of praktijkdemonstraties.

Persoonlijke begeleiding

Alle studenten hebben een eigen coach. Deze coach is tevens jouw vakdocent. Dat heeft als voordeel dat jouw coach zich goed kan inleven in jouw beroepspraktijkvorming en je ontwikkeling in het vakgebied.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Je doet praktijkervaring op bij bedrijven. Je besteedt ongeveer 1 dag per week aan BPV (= stage). Bovendien ga je in het tweede leerjaar een halfjaar op blokstage. Je zoekt zelf actief naar een geschikte BPV-plek. Mocht je zelf geen geschikte plek kunnen vinden, dan helpt school hierbij.

We werken tijdens de hele opleiding nauw samen met het bedrijfsleven. Het kan dus zijn dat je sommige onderdelen van je opleiding, zoals workshops en trainingen, tegelijkertijd volgt met cursisten uit het bedrijfsleven. Bovendien nodigen we regelmatig mensen uit het vakgebied uit voor een gastcollege en ga je op excursies. Ook na je opleiding, in je werk, kun je trainingen of cursussen volgen bij Landstede.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een niveau 3 mbo-diploma, bij voorkeur diploma Vakbekwaam Medewerker Agrarisch Loonwerk.
 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel kennismakingsgesprek

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Vervolgopleiding

Diverse hbo-opleidingen, zoals:

 • Agrotechniek en Management
 • Technische Bedrijfskunde
 • Agrotechniek en Kennismanagement
 • Agrarisch Ondernemerschap Tuinbouw en Akkerbouw
 • Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness
 • Land & Watermanagement


Locatie
Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8100 AE
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.