Maatschappelijke Zorg (n3)

Welzijn

Bij Landstede MBO kun je binnen Maatschappelijke Zorg (niveau 3) kiezen voor twee profielen: Begeleider Gehandicaptenzorg Begeleider Specifieke Doelgroepen Veel mensen in onze samenleving redden het niet alleen. Dat komt bijvoorbeeld door een ziekte, stoornis, handicap of verslaving. Wil jij deze mensen helpen (weer) op eigen benen te staan?Leerweg
BOL/BBL
* BBL wordt alleen aangeboden bij voldoende deelname
Duur
3 jaar
Niveau
3
  • Beroep
  • Opleiding
  • Beoordeling
Mensen helpen op eigen benen te staan

Als beroepskracht maatschappelijke zorg geef je persoonlijke begeleiding en probeer je samen met je doelgroep de problemen op te lossen. Dat doe je soms individueel en soms in groepen, afhankelijk van waar je werkt. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in een organisatie of woonvorm, maar je kunt ook begeleiding bieden bij mensen thuis of in een opvangcentrum. Jij bekijkt dan welke zorg of begeleiding ze nodig hebben en je regelt dit ook.

Wij hebben deze opleiding breed opgezet. Zo maak je bijvoorbeeld ook kennis met verpleegtechnische handelingen. Door die brede basiskennis kun je straks veel kanten op. We leren je bovendien omgaan met heel verschillende doelgroepen. We hebben contacten met veel organisaties in dit beroepenveld. Daardoor ga je vanaf het begin van de opleiding vaak praktisch aan de slag en ervaar je tijdens je opleiding al wat het werk inhoudt. Zo kun je goed ontdekken wat jou het beste ligt.

Begeleider Gehandicaptenzorg

Dit profiel bereidt je voor op het begeleiden van mensen met een ziekte, een verstandelijke of lichamelijke beperking of een combinatie hiervan. Dit kunnen mensen van alle leeftijden zijn.

Begeleider Specifieke Doelgroepen

Je helpt kinderen, jongeren of volwassenen met problemen hun gewone leven (weer) op te pakken. Dat doe je een korte of een lange periode. Denk bijvoorbeeld aan kinderen en jongeren met autisme of gedragsproblemen of aan volwassen mensen: daklozen, verslaafden, ouderen of vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld.Je sterke punten

Voor dit beroep moet je natuurlijk goed met mensen kunnen omgaan. Je kunt je goed in anderen inleven, maar laat je niet meeslepen: je gaat professioneel om met je gevoelens en emoties in moeilijke situaties. Je geeft goed je grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar jezelf. Verder ben je initiatiefrijk en doortastend.

Aan het werk
  • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg.
  • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door middel van workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden. De basis van de opleiding is voor iedere student Maatschappelijk Zorg breed. Tijdens de opleiding kies je voor een profiel en maak je een keuze uit de keuzedelen die je wilt volgen.

Derde Leerweg: Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg (OVO=overig onderwijs). De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de student de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Veelal wordt deze opleiding gevolgd door volwassenen. Ook Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

Beroepspraktijkvorming

Een beroep leer je vooral in de praktijk. Daarom neemt de beroepspraktijkvorming (BPV) een belangrijk deel van de opleiding in beslag. Zo leer je de theorie te koppelen aan en toe te passen in de praktijk, om zo als beginnend beroepsbeoefenaar je werk volwaardig te kunnen uitoefenen. Ook voeren we projecten uit in een (gesimuleerde) praktijksituatie.

Persoonlijke begeleiding

Samen met jou bekijken we je leertempo, je manier van leren en wat je leert. Hierover maak je afspraken met je coach. Je werkt zowel in groepjes als individueel. De ene keer krijg je een workshop, de andere keer een instructie. Je krijgt theorie en voert praktijkopdrachten uit. Heb je behoefte aan extra ondersteuning of extra uitdaging, dan kijken daar naar.

Beroepsgericht leren

In de beroepspraktijk heb je competenties nodig. Hier werk je zowel op school als in de beroepspraktijk aan. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Door te werken met de combinatie van leerwerkprestaties en beroepspraktijkvorming stomen wij je klaar als beginnend beroepsbeoefenaar.

Toelating

Vooropleidingseisen

  • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
  • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

  • Individueel Plaatsingsgesprek
  • Intakedag(deel)

Bij verschillende leerbedrijven binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage gevraagd om een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog. Dan kun je dat meenemen in je afweging om met deze opleiding te starten.

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten zoals excursies en lesmateriaal. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met de administratie van de opleiding via 0800 - 0245666 (gratis).

Andere mbo-opleidingen op niveau 4.Locaties
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.