Begeleider Maatschappelijke Zorg

Wil jij mensen helpen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan? Kies dan voor de opleiding Begeleider Maatschappelijke Zorg. Je leert mensen hun eigen keuzes te maken en waar dat kan zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Je kijkt goed naar wat zij en hun naasten nodig hebben én benut ieders kracht. Zo zoek je voortdurend naar de balans in wat goed is voor de cliënt en wat hij of zij wil en kan.

Leerweg
BOL/BBL
Duur
3 jaar
Niveau
3
  • Beroep
  • Opleiding
  • Beoordeling
Mensen helpen op eigen benen te staan

Als begeleider maatschappelijke zorg kom je met diverse mensen in aanraking. Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, met een (psychiatrische) ziekte, verslaving, gedragsprobleem of met ouderen.

Deze mensen ondersteun je waar dat nodig is. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en bij hun dagbesteding.

Heb je deze studie afgerond? Dan ga je aan de slag bij een woonvorm, een instelling voor dag- en vrijetijdsbesteding, een verpleeghuis, opvangcentrum óf misschien wel bij cliënten thuis. Ook kun je doorstromen naar een niveau-4 opleiding, zoals Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg.Je sterke punten

Als begeleider maatschappelijke zorg moet je goed kunnen omgaan met spanningen. Er zit namelijk nog wel eens verschil in dat wat cliënten of naaste betrokkenen graag willen, en dat wat er mogelijk is. Het is belangrijk dat jij denkt in oplossingen. Bovendien moet je kunnen inspelen op wisselende en onverwachte omstandigheden. Bijvoorbeeld als het gedrag van een cliënt ineens omslaat. Je reageert hier snel en doelgericht op en geeft duidelijk je grenzen aan. Je bent betrokken, geduldig, empathisch, assertief en integer.

Aan het werk
  • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg.
  • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid.
  • Je biedt ondersteuning op maat.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door middel van workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden. De basis van de opleiding is voor iedere student Begeleider Maatschappelijke Zorg breed. Tijdens de opleiding heb je verschillende keuzedelen om je in te specialiseren.

Derde leerweg

Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg (OVO = overig onderwijs). De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de deelnemer de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Ook het Landschap Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Een beroep leer je vooral in de praktijk. Daarom neemt de BPV (= stage) een belangrijk deel van de opleiding in beslag. Zo leer je de theorie te koppelen aan en toe te passen in de praktijk, om zo als beginnend beroepsbeoefenaar je werk volwaardig te kunnen uitoefenen. Ook voeren we projecten uit in een (gesimuleerde) praktijksituatie.

Persoonlijke begeleiding

Samen met jou bekijken we je leertempo, je manier van leren en wat je leert. Hierover maak je afspraken met je coach. Je werkt zowel in groepjes als individueel. De ene keer krijg je een workshop, de andere keer een instructie. Je krijgt theorie en voert praktijkopdrachten uit. Heb je behoefte aan extra ondersteuning of extra uitdaging? Dan kijken we daarnaar.

Beroepsgericht leren

In de beroepspraktijk heb je competenties nodig. Hier werk je zowel op school als in de beroepspraktijk aan. Je bekijkt welke (praktische) kennis je nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste begeleiding bieden en weet je ook waarom. Door te werken met een combinatie van (groeps)opdrachten op school, in de praktijk en door middel van gastlessen, stomen wij je klaar als beginnend beroepsbeoefenaar.

Toelating

Vooropleidingseisen

  • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
  • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

  • Individueel kennismakingsgesprek.

Bij verschillende leerbedrijven binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage gevraagd om een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog. Dan kun je dat meenemen in je afweging om met deze opleiding te starten.

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Andere mbo-opleidingen op niveau 4.Locaties
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Westeinde
Westeinde 31 en 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.