Bewegingsagoog

Bij Sport & Bewegen start iedereen in het oriëntatiejaar, om te kunnen ontdekken welk profiel het beste bij jou past. Hierna kun je kiezen voor het profiel van Bewegingsagoog.

Sommige mensen hebben moeite met bewegen, bijvoorbeeld vanwege een aangeboren afwijking, een ongeluk of een ziekte. Door te sporten en te bewegen binnen de mogelijkheden, kunnen zij in hun kracht blijven of weer in hun kracht komen. Maar ook voor mensen met gedrags- of psychische problemen heeft bewegen een waardevolle betekenis.

Leerweg
BOL
Duur
4 jaar
Niveau
4
Plaats

Harderwijk: alleen bij voldoende aanmeldingen.

 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Voor elke doelgroep een passende beweegactiviteit

Als bewegingsagoog weet jij met welke activiteiten een doelgroep het beste gebaat is. Jij plant sport- en bewegingsprojecten en je zorgt ervoor dat deze activiteiten van a tot z worden uitgevoerd. Je stuurt vrijwilligers en medewerkers aan en legt verantwoording af aan je leidinggevende.

Je werkt vooral met mensen met een lichamelijke beperking, jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg, ouderenzorg of bij justitie. Je werkt meestal in een team met specialisten uit andere vakgebieden, waarmee je regelmatig overlegt. Het is dus belangrijk dat je kunt functioneren binnen een team. Je werkt intensief met mensen die soms heftige emoties kunnen hebben. Dit vraagt om een integere, begripvolle en respectvolle benadering, waarbij je wel een professionele afstand weet te bewaren. Je kunt, afhankelijk van de keuzes die je tijdens de opleiding maakt, ook aan de slag bij sportclubs, zwembaden, fitnesscentra en in het onderwijs.

Zoek je een soortgelijke particuliere opleiding (die je zelf bekostigt)? Kijk dan bij Landstede Groei Opleidingen.Je sterke punten

Je kunt goed samenwerken, je eigen gedrag reflecteren en je openstellen voor reacties van anderen. Je bent bereid je handelen en gedrag aan te passen, omdat je met zoveel disciplines moet samenwerken. Je kunt je inleven in je cliënten, je weet ze te stimuleren en bent zeer integer.

Aan het werk
 • Je biedt een les of training aan.
 • Je organiseert en voert een toernooi of evenement uit.
 • Je biedt een bewegingsagogisch-programma aan op basis van een ondersteuningsplan.
 • Je coördineert een S&B-(deel)project.
Opleidingsinformatie

Plaatsingsprocedure

Na jouw aanmelding bekijken we of er een match tussen jou en onze opleiding is. Dit doen we door een (online) kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek nodigen we jou en jouw ouder(s)/verzorger(s) uit. Om er zeker van te zijn dat jij de juiste opleidingskeuze maakt, vragen we naar jouw motivatie, jouw kennis over onze opleiding en jouw beeld over het werkveld. Om het kennismakingsgesprek goed te kunnen voeren adviseren we om vooraf ons Open Huis te bezoeken en ook wat onderzoek te doen naar onze opleiding en het beroepsbeeld. Hoe beter jij je motivatie voor onze opleiding kunt verwoorden hoe meer kans je maakt op plaatsing. Na het kennismakingsgesprek volgt er een kennismakingsdag. Tijdens deze dag doe je ervaring op met lesgeven en je neemt deel aan een fysiek onderdeel. De opleidingen binnen het Landschap Sport & Bewegen zijn namelijk fysiek best uitdagend.

Persoonlijke begeleiding

Bij Sport & Bewegen willen we jou zo persoonlijk mogelijk door de opleiding helpen. Dit doen we onder meer door veel één-op-één gesprekken, bij ons reflectiegesprekken genoemd, met jou te voeren. Hierdoor is de persoonlijke begeleiding zo goed mogelijk en proberen we de talenten van elke student optimaal te ontwikkelen.

Beroepsgericht leren

Sport & Bewegen werkt met competentiegericht onderwijs. Bij Landstede MBO noemen we dit Talentvol Ontwikkelen. Dit houdt in dat je studeert in je eigen tempo. Er zijn geen tentamens meer, maar je toont zelf je vooruitgang door met bewijzen te komen van de dingen die je doet. In een digitaal portfolio, dat wij leermeter noemen, kun jij jouw voortgang zien. Nadat je toegelaten bent op de opleiding, stroom je in op niveau 3 of 4. Een aantal vakken die je krijgt zijn: les leidinggeven theorie en praktijk, EHBO, Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast maak je in het eerste en tweede leerjaar kennis met veel verschillende sporten: per semester worden 2 themasporten (bijvoorbeeld zaalsport, veldsport of racketsport) aangeboden. Na een jaar is het de bedoeling dat je een uitstroomprofiel kiest, waarop jij je nog 3 jaar gaat specialiseren.

Tijdens het oriëntatiejaar komen alle uitstroomprofielen uitgebreid aan bod. Ze ontdek je welk profiel het beste bij je past. Na het oriëntatiejaar kies je een uitstroomprofiel. Als je aan je opleiding begint, hoef je dus niet meteen te weten wat je wil. Naast het uitstroomprofiel dat je kiest, heb je tijdens de opleiding ook de ruimte om te kiezen voor minimaal drie keuzedelen.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Gedurende de opleiding doe je praktijkervaring op tijdens BPV (stage). In de eerste fase begin je al met je BPV. In het eerste jaar loop je bijvoorbeeld 32 weken stage van 9,5 uur per week. Het aantal uur dat je BPV doet wordt geleidelijk opgebouwd in de volgende jaren van je opleiding.

Nationaal en internationaal

Leren in, aan en van de praktijk kan ook in het buitenland. Regelmatig kiezen onze studenten dan ook voor een buitenlandstage. Dat kan dichtbij huis of wat verder weg, denk aan een stage in Oostenrijk of zelfs Indonesië. Het behalen van het Anwärterdiploma voor ski- en snowboardleraren is voor veel studenten ook een reden om voor het buitenland te kiezen.

Keuzedeel Sportspecialisatie

Tijdens je opleiding krijg je, naast je reguliere programma, zogenaamde keuzedelen aangeboden. Met de keuzedelen kun je jouw opleiding verbreden of verdiepen. Met het keuzedeel is het o.a. mogelijk om een bondsdiploma trainer/coach/instructeur te behalen. Je kunt hierbij denken aan de volgende sportspecialisaties: fitness, gymnastiek, skiën, recreatiesport, tennis, voetbal, basketbal en zwemmen. Zo kun je tijdens je studie, met je bondsdiploma op zak, al aan het werk.

Unieke leerwerkomgeving

De locatie van Sport & Bewegen in Zwolle grenst aan het Landstede Sportcentrum, thuishaven van o.a. de eredivisie basketbalclub Landstede Hammers. Maar ook het stadion van PEC, het nieuwe Victorium Sports & Health, zwembad de Vrolijkheid en verschillende sportverenigingen zitten op steenworp afstand! Dit betekent dat je niet alleen een sportieve opleiding volgt, maar dat jij je ook midden in een dynamische sportomgeving bevindt. In Harderwijk krijg je les in het totaal vernieuwde aqua- en sportcomplex De Sypel, Sportcentrum Iedema en verschillende sportverenigingen om de hoek.

Samenwerking

Sport & Bewegen werkt nauw samen met verschillende partners. Denk aan topsportorganisaties, buurtsportcoaches, wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen, basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs.

Deze samenwerkingen bieden jou als student mooie uitdagende BPV-plaatsen (stage). Als student Trainer-Coach & Instructeur Voetbal kun je bijvoorbeeld bij een jeugdteam van PEC Zwolle assisteren en de nodige ervaring opdoen. Ook kan het zijn dat je wordt betrokken bij de video-analyse van wedstrijden en trainingen van spelers die zijn gescout en het volgen van hun selectietrainingen.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een niveau 3 mbo-diploma, bij voorkeur Sport & Bewegingsleider.
 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl) of een mavo-diploma.
 • Een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. Een specifiek vakkenpakket is niet noodzakelijk.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Aanvullende toelatingseisen

 • Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteiten.
 • Geen eis, wel aanbevolen: in het bezit zijn van zwemdiploma A en B (of nieuwe stijl: zwemdiploma ABC).

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel (online) kennismakingsgesprek
 • Kennismakingsdag (praktijk- en theoriegedeelte)

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Vervolgopleiding

Verschillende hbo-opleidingen, zoals:

 • Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), richting: Bewegingsagogie en Psychomotorische Therapie (BPT)
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Pabo
 • Fysiotherapie
 • Mensendieck
 • Sportkunde


Locaties
Parkweg
Parkweg 4a
3842AD
Harderwijk
088-850 7927

Rechterland 1
Rechterland 1
8024AH
Zwolle
088-850 8000

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.