Pedagogisch Werk: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Binnen de opleiding Pedagogisch Werk kun je onder andere kiezen voor het profiel Pedagogisch Medewerker Kinderopvang.

Leerweg
BOL/BBL
BBL alleen in Harderwijk en Raalte
Duur
3 jaar
Niveau
3
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Kinderen begeleiden in hun ontwikkeling

Vind jij de ontwikkeling van kinderen boeiend? En wil je daar graag een bijdrage aan leveren? Als pedagogisch medewerker kinderopvang begeleid je een groep kinderen van 0 tot 13 jaar. Je bent actief met kinderen bezig, praat veel met ze en stimuleert hun taal- en denkontwikkeling. Je kijkt goed wat ze nodig hebben en zoekt daar de juiste activiteiten bij. Daarnaast hebben kinderen natuurlijk verzorging nodig: ook die bied jij. Je zorgt voor een veilige, vertrouwde omgeving met enerzijds rust en structuur, en anderzijds uitdaging, activiteiten en (vrij) spel.

Na je opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of een (integraal) kindcentrum (IKC). Jij bedenkt welke activiteiten passen bij de behoefte van een kind en neemt de uitvoering daarvan voor je rekening. De ontwikkeling van de kinderen houd je goed in de gaten. In je werk heb je nauw contact met je collega’s en ouders of opvoeders.Je sterke punten

Je werkt graag met kinderen en kunt je goed inleven in hun fantasiewereld. Je weet ze snel op hun gemak te stellen, maar je weet wel afstand te houden tot problemen. Daarnaast durf je gezag te tonen. Ook kun je goed samenwerken met collega’s en beschik je over goede sociale, schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Aan het werk
 • Je begeleidt kinderen in hun ontwikkeling.
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid.
 • Je houdt je bezig met het opvoeden en de ontwikkeling van het kind/de kinderen in de kinderopvang.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. Je brengt een groot deel van de week door in de praktijk. De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden.

Binnen het Landschap Onderwijs & Opvoeding wordt er veel samengewerkt tussen de verschillende pedagogische opleidingen. Het eerste jaar van de opleiding Pedagogisch Werk is een basisjaar; alle profielen hebben namelijk dezelfde basiskennis nodig. Hierdoor is het voor jou ook mogelijk je breed te oriënteren en op deze manier een bij jou passende studiekeuze te kunnen maken.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid gesprek. In dit gesprek bespreken we je leerdoelen en maken we afspraken over jouw ontwikkeling. Ook maken we voor elke periode een heldere planning. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Je krijgt gedurende je opleidingstraject coachlessen, waarbij jouw leerproces centraal staat.

De coach is jouw aanspreekpunt rondom vragen over de opleiding en studievoortgang. Tijdens de coachlessen bespreek je bijvoorbeeld je portfolio en je betrokkenheid. In de coachgroep ben je bezig met jouw keuze voor je opleiding. Je kijkt naar jezelf: wie je bent, wat je wilt en hoe ver je gevorderd bent met de competenties die je nodig hebt. Dat doe je als groep, alleen of samen met je coach.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je competenties nodig, bijvoorbeeld samenwerken, overleggen, plannen en organiseren. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke praktische en theoretische kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Het werken als pedagogisch medewerker kinderopvang leer je ook in de praktijk, bijvoorbeeld bij een peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang of het kinderdagverblijf. Vanaf het begin van het eerste schooljaar doe je gelijk praktijkervaring op. Het aantal uren van je BPV (stage) wordt in de loop van de jaren opgebouwd tot een aantal dagen per week. Het bepalen van een goede stageplek doe je altijd in overleg met de opleiding. Soms wordt een stageplek toegewezen en soms mag je deze zelf kiezen. Iedere locatie doet dit op eigen wijze.

Meedoen in een leerteamOp meer dan 25 praktijkplekken kun je tijdens je stage meedoen in een ‘interprofessioneel’ leerteam. In zo’n leerteam leer en werk je samen met mbo- en hbo-studenten van verschillende opleidingen en vanuit diverse vakgebieden. Met elkaar gaan jullie aan de slag met een opdracht vanuit de praktijk waaraan je een bijdrage levert vanuit je eigen beroep en talent.

Daarbij is het kind altijd het uitgangspunt: hoe draag je samen bij aan de ontwikkeling en het welzijn van dat kind? Doordat je samenwerkt met studenten van andere opleidingen leer je van elkaar. Je komt tot nieuwe inzichten en leert rekening houden met elkaars werkwijze, belangen en achtergrond. Door alles wat je leert ben je later ook breder inzetbaar. Een leerteam is dus goed voor je ontwikkeling en je cv!

Harderwijk: gepersonaliseerd leren

In Harderwijk bieden wij gepersonaliseerd leren aan met behulp van de MBOscrum methodiek. Hierdoor krijgt bij ons elke student het onderwijs dat hij/zij op dat moment nodig heeft. Je plant bijvoorbeeld je eigen studie taken, dit doe je individueel en in groepsverband. Je leert op jezelf te reflecteren, waardoor je jezelf ontwikkelt en ziet groeien. Daarnaast is het onderdeel ‘presenteren’ een element dat vaak terug komt. Je hebt zelf de regie en daarbij word je begeleidt door een coach of een vakdocent.

Zij bieden je maatwerk als het gaat om de uitleg, dit zorgt voor efficiënte en effectieve leertijd. De lesroosters zijn niet meer in lessen gepland, maar in begeleide (leer)tijd verdeeld over de dagdelen.

Lelystad: kleinschaligheid

Onze locatie in Lelystad kenmerkt zich door kleinschaligheid. Hierdoor word jij als student echt gezien en krijg je de mogelijkheid om met studenten van andere opleidingen samen te werken.

Raalte: in de praktijk leren bij Praktijkplaza

Leren door te doen is een belangrijk uitgangspunt voor ons onderwijs. Om je zoveel mogelijk praktijkervaring te kunnen bieden, hebben we in Raalte Praktijkplaza opgestart. Praktijkplaza werkt samen met allerlei bedrijven, organisaties en verenigingen die zich bezig houden met ouderen, mensen met een beperking, jongeren of kinderen. Praktijkplaza is voor jou als student een perfect middel om theorie, kennis en vaardigheden in verschillende praktijksituaties toe te passen en er zo achter te komen waar je talenten liggen.

Zwolle: interdisciplinair Leerwerkbedrijf

Op onze locatie in Zwolle leer je tijdens je praktijkdagen veel zelf, maar ook van je medestudenten. Op woensdagmiddag werk je vanaf het tweede leerjaar interdisciplinair samen met de verschillende profielen (Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker Kinderopvang) van jouw opleiding in een leerteam. Onder begeleiding van een docent of een praktijkbegeleider wissel je ervaringen uit en ga je samen dieper op onderwerpen in. Op die manier leer je breder te kijken naar het kind en je eigen stage-ervaringen. Een mooie uitdaging!

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een mbo-diploma (niveau 2).
 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Een geldig overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verzwaarde taaleis

Taal is belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind. In de kinderopvang is steeds meer aandacht voor taal. Om hier goed op voorbereid te zijn als pedagogisch medewerker worden er zwaardere eisen gesteld aan jouw taalniveau dan bij andere niveau 3-opleidingen. Tijdens je opleiding bestaat Nederlands uit 5 onderdelen. Op drie van deze onderdelen (gesprekken voeren, luisteren en spreken) moet je het 3F niveau halen. Niveau 3F is het taalniveau dat je moet halen voor een niveau 4-opleiding. Doordat je Nederlands (deels) al op een hoger niveau krijgt, kun je makkelijker doorstromen naar niveau 4.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Persoonlijk kennismakingsgesprek

Bij verschillende leerbedrijven binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage gevraagd om een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog. Dan kun je dat meenemen in je afweging om met deze opleiding te starten.

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Locaties
Assendorperdijk 31
Assendorperdijk 31
8012EG
Zwolle
Bezoekadres: Ten Oeverstraat, naast de Hogeschool KPZ

Mecklenburglaan 3
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.