Pedagogisch Werk: Onderwijsassistent

Onderwijs & Opvoeding

Elk schoolkind verdient alle aandacht. Ook in een volle of ‘moeilijke’ klas. Als onderwijsassistent ondersteun jij leerkrachten daarbij. Dat doe je op pedagogisch en didactisch gebied. Oftewel: je helpt bij de algehele ontwikkeling van een kind én bij het lesgeven. Je helpt kinderen in groepjes of individueel bij het spelen, leren, hun taalontwikkeling en je zorgt voor een goede veiligheid en hygiëne. Soms bedenk en doe je een leuke activiteit. Je neemt zelf veel initiatief en je weet van aanpakken.



Leerweg
BOL/BBL
(BBL alleen in Raalte)
Duur
3 jaar
Niveau
4
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Onmisbare steun in het onderwijs

Binnen de opleiding Pedagogisch Werk kun je onder andere kiezen voor het profiel Onderwijsassistent.

Na deze opleiding kun je werken met kinderen, jongeren of volwassenen in onder andere het basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs. Maar bijvoorbeeld ook in een brede school of in een integraal kindcentrum (IKC). Jij kunt daar verschillende vakken verzorgen en het is dus belangrijk dat je de leerstof minimaal op het niveau van de leerlingen kent. Tijdens deze opleiding werken we dan ook veel aan je eigen kennis en vaardigheden. Wil je nog niet direct werken, dan kun je na deze opleiding ook naar hbo. Kies je voor dat laatste, dan bereiden we je daar goed op voor.



Je sterke punten

Je legt snel en gemakkelijk contact met kinderen, maar ook met hun ouders of verzorgers. Je bent flexibel en kunt je goed inleven in de ander, maar weet ook afstand te bewaren om een probleem goed te kunnen beoordelen. Je moet gezag durven tonen en prima kunnen samenwerken. Ook beschik je over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden en heb je kennis en inzicht op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie.

Aan het werk
 • Je begeleidt kinderen bij hun ontwikkeling.
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid.
 • Je voert lesactiviteiten uit in overleg met de leraar.
 • Je voert taken rondom de lessen uit.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. Je brengt een gedeelte van de week door in de praktijk.

Binnen het Landschap Onderwijs & Opvoeding wordt er veel samengewerkt tussen de verschillende pedagogische opleidingen. Het eerste jaar van de opleiding Pedagogisch Werk is een basisjaar, alle profielen hebben namelijk dezelfde basiskennis nodig. Hierdoor is het voor jou ook mogelijk je breed te oriënteren en op deze manier een bij jou passende studiekeuze te kunnen maken.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid gesprek en we maken duidelijke afspraken die we vastleggen in een ‘persoonlijk ontwikkelingsplan’ (POP). Ook maken we voor elke periode een heldere planning. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is stellen we het plan bij. Je krijgt gedurende je opleidingstraject coachlessen, waarbij jouw leerproces centraal staat.

De coach is jouw aanspreekpunt rondom vragen over de opleiding en studievoortgang. Tijdens de coachlessen bespreek je bijvoorbeeld je portfolio en je betrokkenheid. In de coachgroep ben je bezig met jouw keuze voor je opleiding. Je kijkt naar jezelf: wie je bent, wat je wilt en hoe ver je gevorderd bent met de competenties die je nodig hebt. Dat doe je als groep, alleen of samen met je coach.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je allerlei competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke theoretische en praktische kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom.

Beroepspraktijkvorming en praktijkleren

Leren doe je niet alleen op school. Het werken als onderwijsassistent leer je ook in de praktijk. Daarom loop je al vanaf het eerste jaar stage. Binnen het mbo noemen we stage beroepspraktijkvorming (BPV). Er zijn verschillende BPV-mogelijkheden, variërend van het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs tot het werken met moeilijk lerende kinderen in het speciaal, basis- en voortgezet onderwijs. Het aantal uren van je BPV wordt in de loop van de jaren opgebouwd tot een aantal dagen per week. Het doel van jouw stage (BPV) is dat jij de theorie leert koppelen aan, en toepassen in de praktijk, om zo als basisberoepsbeoefenaar jouw functie volwaardig te kunnen uitoefenen. Het bepalen van een goede stageplek doe je altijd in overleg met de opleiding. Soms wordt een stageplek toegewezen en soms mag je deze zelf kiezen.

KindActief (Raalte)

Leren door te doen is een belangrijk uitgangspunt voor ons onderwijs. Om je zoveel mogelijk praktijkervaring te kunnen aanbieden hebben we diverse initiatieven opgestart. Eén daarvan is KindActief, het projectteam van het Landschap Onderwijs & Opvoeding in Raalte. KindActief werkt samen met allerlei bedrijven, organisaties en verenigingen die zich bezighouden met kinderen. KindActief is voor jou als student een perfect middel om theorie, kennis en vaardigheden in verschillende praktijksituaties toe te passen en er zo achter te komen waar je talenten liggen.

Leerwerkbedrijf (Zwolle)

In Zwolle leer je tijdens je praktijkdagen veel zelf, maar ook van je studiegenoten. Op woensdagmiddag zit je met 1e, 2e en 3e jaars stagiaires van de opleiding Pedagogisch Werk als leergroep bij elkaar. Onder begeleiding van een docent of een praktijkbegeleider wissel je ervaringen uit, en ga je samen dieper op onderwerpen in. Een unieke manier van leren in het Leerwerkbedrijf Pedagogisch Werk Zwolle!

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Een geldig overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.
 • Pedagogisch Medewerker (niveau 3) of vergelijkbare opleidingen.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten zoals: excursies, kopieën en internetgebruik buiten de lessen. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 0800-0245666 (gratis).

Vervolgopleiding

Niveau 5 opleiding:

 • Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Verschillende hbo-opleidingen, zoals:

 • Pabo (er gelden aanvullende toelatingseisen)
 • Social Work
 • Logopedie
 • Diverse lerarenopleidingen


Locaties
Assendorperdijk 31
Assendorperdijk 31
8012EG
Zwolle

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.