Sociaal Werker

Als sociaal werker sta je middenin de samenleving. Je biedt de ondersteuning die mensen nodig hebben om (weer) te kunnen functioneren in hun leefomgeving. Tijdens de opleiding tot sociaal werker leer je hoe je mensen kunt helpen de eigen regie te vergroten en hun netwerk te versterken. Bijvoorbeeld door ze te ondersteunen bij geldzaken, hun woon- en werksituatie, sociale relaties, activiteiten en hun gezondheid. Je staat naast de mensen, gaat naar ze toe of ontvangt ze op locatie.

Leerweg
BOL/BBL
Duur
3 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Laat mensen hun weg in de maatschappij (terug)vinden

Na je opleiding kun je als sociaal werker aan de slag bij een zorg- en welzijnsorganisatie, bijvoorbeeld een zorgboerderij of buurthuis. Maar ook bij de gemeente, een justitiële inrichting of een centrum voor werk en inkomen. Ook kun je gaan werken bij slachtofferhulp, een jongerencentrum of bijvoorbeeld vluchtelingenwerk gaan doen. Je helpt mensen met verschillende leeftijden en culturele achtergronden.Je sterke punten

Als sociaal werker werk je met mensen. Het is je passie om deze mensen te helpen (weer) op eigen benen te staan. En jij weet hoe je dat op een respectvolle manier kunt doen. Op basis van gelijkwaardigheid. Je bent ondernemend, onderzoekend en nieuwsgierig en weet mensen met elkaar te verbinden. Je bent betrokken, staat open voor andermans opvattingen en communiceert openlijk en duidelijk. Je durft vraagstukken bespreekbaar te maken en grenzen te stellen. Je bent empathisch, hebt veel geduld en bent tegelijkertijd assertief en daadkrachtig.

Aan het werk
 • Je werkt aan de aanpak van sociale vraagstukken.
 • Je voert organisatie- en professiegebonden taken uit.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom de opleiding zo veel mogelijk op maat aan, met allerlei verschillende werkvormen. In het eerste leerjaar ontdek je wat je toekomstige werk inhoudt, en weet je daarmee goed je leerdoelen te formuleren. Dit is een vakgebied waarbij jij het instrument bent. Het is dus heel belangrijk dat je ook jezelf goed leert kennen: je sterke punten, maar ook je minder sterke kanten of zelfs je valkuilen.

In het eerste jaar ga je vijf dagen per week naar school om diverse vakken te volgen die jou onder andere voorbereiden op je stages. Stagelopen kan je in het eerste jaar al doen, in overleg met je coach. In het tweede en derde jaar ga je verder de diepte in. Je loopt meer stage en krijgt minder les. We werken voor de beroepspraktijkvorming nauw samen met diverse leerbedrijven uit de branche.

Naast de kerntaken krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en het vak Loopbaan en Burgerschap. Tijdens de opleiding kan je je specialiseren door het volgen van keuzedelen. Je kan keuzedelen kiezen die verdiepend zijn, maar ook verbredende keuzedelen zijn mogelijk.


Persoonlijke begeleiding

We vinden het belangrijk dat er mogelijkheid is om keuzes te maken en dat je jouw eigen verantwoordelijkheid en regie gaat nemen in je leerproces. Daarom is er ruimte om keuzes te maken in je rooster en BPV-dagen. Dit vraagt om zelfstandigheid van jou in het maken van de juiste keuzes, in eerste instantie doe je dit samen met je coach. Zo geef jij sturing aan je leertempo, manier van leren en wat je op welk moment leert. Je werkt zowel in groepjes als individueel. De ene keer doe je een workshop, de andere keer volg je een instructie. Je krijgt theorie en voert praktijkopdrachten uit. Mocht er behoefte zijn aan extra ondersteuning of extra uitdaging, dan wordt daarnaar gekeken.

Beroepsgericht leren

In de beroepspraktijk heb je competenties nodig, hier werk je aan zowel binnen school als in de beroepspraktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Door te werken met de combinatie van leerwerkprestaties en BPV (= stage) stomen wij je klaar als beginnend beroepsbeoefenaar.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Een beroep leer je vooral in de praktijk. Daarom neemt de BPV (= stage) een belangrijk deel van de opleiding in beslag. Het doel van stage is dat jij de theorie leert koppelen aan en toepassen in de praktijk, om zo als beginnend beroepsbeoefenaar je werk volwaardig te kunnen uitoefenen. Ook voeren we projecten uit in een (gesimuleerde) praktijksituatie.

Docenten

De docenten die de lessen geven komen zelf ook uit het werkveld en dragen jou op een enthousiaste manier het vak over. Het team werkt vanuit hun passie en professionaliteit om jou op te leiden tot beginnend beroepsbeoefenaar.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • Een geldig overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel plaatsingsgesprek.

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten zoals excursies en lesmateriaal. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met de administratie van de opleiding via 0800-0245666 (gratis).

Vervolgopleiding

Je kunt doorstromen naar een Associate Degree-traject of verschillende hbo-opleidingen, zoals:

 • Pedagogiek
 • Social Work (SW)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)
 • Human Resource Management (HRM)
 • Politieacademie


Locatie
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.