Sociaal Werker

Als sociaal werker sta je middenin de samenleving. Tijdens de opleiding Sociaal Werker leer je hoe je mensen kunt helpen de eigen regie te vergroten en hun netwerk te versterken. Bijvoorbeeld door ze te ondersteunen bij geldzaken, hun woon- en werksituatie, sociale relaties, activiteiten en hun gezondheid. Je helpt mensen met verschillende leeftijden en culturele achtergronden.

Leerweg
BOL/BBL
Duur
3 jaar
Niveau
4
Plaats

Let op: voor deze opleiding zijn er 100 opleidingsplekken beschikbaar. Bekijk hier het aannamebeleid

 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Laat mensen hun weg in de maatschappij (terug)vinden

Na je opleiding kun je als sociaal werker aan de slag bij een zorg- en welzijnsorganisatie, bijvoorbeeld een wijkcentrum of buurthuis. Maar ook bij de gemeente, een justitiële inrichting of een centrum voor werk en inkomen. Ook kun je gaan werken bij slachtofferhulp, een jongerencentrum of je kunt vluchtelingenwerk gaan doen.Je sterke punten

Als sociaal werker werk je met mensen met uiteenlopende (culturele) achtergronden. Jij weet hoe je dat op een respectvolle manier kunt doen. Op basis van gelijkwaardigheid. Je bent ondernemend, onderzoekend, nieuwsgierig en weet mensen met elkaar te verbinden. Je bent betrokken, staat open voor andermans opvattingen en communiceert open en duidelijk. Je durft vraagstukken bespreekbaar te maken en grenzen te stellen. Je hebt veel geduld, durft een mening te vormen en je laat een actieve houding zien.

Aan het werk
 • Je ondersteunt mensen door met hen gesprekken aan te gaan.
 • Je ondersteunt mensen door activiteiten aan te bieden.
 • Je voorziet mensen van informatie - en advies.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

In het eerste leerjaar ontdek je wat je toekomstige werk inhoudt, en weet je daarmee goed je leerdoelen te formuleren. Je loopt een dag in de week stage om je te oriënteren. Het tweede- en derde leerjaar zijn ervoor om je te verdiepen. In overleg met je coach kun je de opleiding versnelt afronden. Kortom, je bepaalt je eigen tempo.

Je werkt met mensen. Dit is uitdagend, omdat ieder mens op ieder moment anders is. Daarom werk je tijdens de opleiding ook veel aan jezelf en durf je jezelf te laten zien. Door jezelf goed te (leren) kennen, kun je dit gebruiken om anderen ook goed te ondersteunen.

Naast de kerntaken krijg je ook generieke vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en het vak Loopbaan en Burgerschap. Tijdens de opleiding kun je je specialiseren door het volgen van keuzedelen. Je kunt keuzedelen kiezen die verdiepend zijn, maar ook verbredende keuzedelen zijn mogelijk.

Persoonlijke begeleiding

We vinden het belangrijk dat er de mogelijkheid is om keuzes te maken en dat je jouw eigen verantwoordelijkheid en regie neemt in je leerproces. Je werkt zowel in groepjes als individueel. De ene keer doe je een workshop, de andere keer volg je een instructie. Je krijgt theorie en voert praktijkopdrachten uit. Mocht er behoefte zijn aan extra ondersteuning of extra uitdaging, dan wordt daarnaar gekeken.

Beroepsgericht leren

In de beroepspraktijk heb je competenties nodig, hier werk je aan zowel binnen school als in de beroepspraktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Door te werken met de combinatie van leerwerkprestaties en BPV (= stage) stomen wij je klaar als beginnend beroepsbeoefenaar.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Een beroep leer je vooral in de praktijk. Daarom neemt de BPV (= stage) een belangrijk deel van de opleiding in beslag. Het doel van stage is dat jij de theorie leert koppelen aan en toepassen in de praktijk, om zo als beginnend beroepsbeoefenaar je werk volwaardig te kunnen uitoefenen. Ook voeren we projecten uit in een (gesimuleerde) praktijksituatie.

Docenten

De docenten die de lessen geven komen zelf ook uit het werkveld en dragen jou op een enthousiaste manier het vak over. Het team werkt vanuit hun professionaliteit en passie om jou op te leiden tot beginnend beroepsbeoefenaar. De docenten kennen hun studenten en zijn betrokken, zodat jij je veilig en gezien voelt.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • Een geldig overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Let op! De opleiding sociaal werker is een niveau 4 opleiding. Wanneer je vooropleiding VMBO basis- of kader is of MBO niveau 2 ben je wel toelaatbaar, maar leert onze ervaring dat de opleiding als zwaar ervaren wordt en de opleidingsduur langer is.

Aantal beschikbare opleidingsplaatsen (numerus fixus)

 • Zwolle: 100
 • Werkwijze: plaatsing op volgorde van aanmelden.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel kennismakingsgesprek.

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Vervolgopleiding

Je kunt doorstromen naar een Associate Degree-traject of verschillende hbo-opleidingen, zoals:

 • Pedagogiek
 • Social Work (SW)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)
 • Human Resource Management (HRM)
 • Politieacademie


Locatie
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.