Aanmelden Vakantieschool

Wil je je aanmelden voor de Vakantieschool?

voorbeeld: 10-januari-2001


Geef de dagen van de twee weken aan dat je aanwezig bent.
Om jou te kunnen helpen is het nodig dat de docenten van de Vakantieschool weten wat je wilt leren.. Vraag eventueel je mentor of vakdocent van school wat je leervraag is.
Ik geef toestemming dat Landstede mijn persoonsgegevens mag gebruiken om mij te benaderen voor de Vakantieschool. Mijn gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, maar alleen om contact op te nemen met mijn docent of mentor.