Aanmelden Vakantieschool

Wil je je aanmelden voor de Vakantieschool?

voorbeeld: 01-01-2000
Geef aan op welke dagen je aanwezig bent in Zwolle of Harderwijk.
Om jou te kunnen helpen is het nodig dat de docenten Vakantieschool weten welk vak (verplicht in te vullen) je wilt volgen en wat je precies wilt leren. Ook graag de naam van je lesmethode invullen. Hoe meer info, hoe beter wij je kunnen helpen!
Ik geef toestemming dat Landstede mijn persoonsgegevens mag gebruiken om mij te benaderen voor de Vakantieschool. Mijn gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, maar alleen om contact op te nemen met mijn docent of mentor.