Aanvraag mbo-studentenfonds (optie 3)

Onvoldoende financiële middelen


Deze vorm van ondersteuning gaat over het beschikbaar stellen van onderwijsbenodigdheden. Daarmee bedoelen we: spullen die je nodig hebt voor het volgen van je opleiding en het doen van examens. Dat zijn bijvoorbeeld boeken, messensets, kappersbenodigdheden, enzovoorts. De regeling is niet van toepassing op lesgeld en reiskosten.

Stappenplan


Op deze webpagina loop je een aantal stappen door om jouw aanvraag voor het mbo-studentenfonds succesvol in te sturen. Kom je er niet helemaal uit of heb je vragen? Mail dan naar mbostudentenfonds@landstede.nl of bel naar 088-8507865.

Wil je meer informatie? Maak dan gebruik van het beleidsdocument mbo-studentenfonds. In dit document vind je (onder het kopje Doelgroep 3  op pagina 4) o.a. informatie over de aanvraagprocedure, de toekenning van de onderwijsbenodigdheden (bruikleen of gift) en de duur van de ondersteuning. Ook vind je hier (vanaf pagina 10) informatie over overige zaken zoals de dossiervorming, het maken van bezwaar en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).


Stap 1. Check of je het juiste aanvraagformulier hebt gekozen. Jij bent...


een (nieuwe) minderjarige (jonger dan 18 jaar) mbo-student ..

 • die bij Landstede MBO staat ingeschreven voor een BOL-, BBL-, of Entreeopleiding
 • én die op 1 oktober nog geen 18 jaar is en dus nog geen recht heeft op een basisbeurs;
 • waarvan het inkomen van jouw ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) lager is dan 130% van het sociaal minimum (de bijstandsnorm). Bekijk hier de sociaal minimum inkomen indicaties op de website van de Rijksoverheid.
 • waarvan jouw ouder(s)/verzorger(s) in schuldsanering zitten, of onder curatele/bewindvoering staan;

Of een (nieuwe) mbo-student van 18 jaar of ouder..

 • die bij Landstede MBO staat ingeschreven voor een BOL-, BBL-, of Entreeopleiding;
 • én verkeert in een financieel uitzonderlijk moeilijke situatie ( bijvoorbeeld wanneer je in een schuldhulpverleningstraject of bewindvoering zit, je een mantelzorger bent of je vanwege ziekte niet of onvoldoende in staat bent om te werken). 
 • ben je jonger dan 21 jaar? Het gezinsinkomen (studiefinanciering + overige inkomsten) van de student en ouder(s)/verzorger(s) ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm)
 • of ben je ouder dan 21 jaar? Het gezinsinkomen (studiefinanciering + overige inkomsten) van de student ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) op basis van zelfstandig wonen 

Zijn bovenstaande opties niet voor jou van toepassing? Ga dan terug naar deze webpagina en maak opnieuw jouw keuze tussen de aanvraagformulieren. Lukt dit niet of twijfel je? Mail dan naar mbostudentenfonds@landstede.nl.

 

Stap 2. Invullen van het online aanvraagformulier


Let op: de vakken met een sterretje (*) zijn verplicht. 

Aanvraagformulier 3 mbo-studentenfonds - Onvoldoende financiële middelen
Bijvoorbeeld: “Ik woon bij mijn ouders en twee broers”, of “ik woon in een gezinshuis”, of “Mijn ouders zijn gescheiden en ik woon met mijn vader, zijn nieuwe partner en mijn zusje”

Bewijsstuk(ken) uploaden. Wat moet je uploaden? Dat is afhankelijk van je leeftijd:

Ben je minderjarig (jonger dan 18)?
Toon aan
- dat je een BOL/BBL/ENTREE opleiding volgt
- dat je onvoldoende financiële middelen hebt om de verplichte onderwijsbenodigdheden aan te schaffen, door aan te tonen dat:

 • het inkomen van je ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) lager is dan 130% van het sociaal minimum (de bijstandsnorm), of
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) in schuldsanering zitten of onder curatele of bewindvoering staan

Ben je meerderjarig (18 of ouder)?
Toon aan:
- dat je een BOL of BBL opleiding volgt;
- in geval van een BBL-opleiding: dat je geen loon ontvangt en de werkgever de studiekosten niet betaalt;
- je in een financieel uitzonderlijke situatie verkeert, bijvoorbeeld onder curatele of bewindvoering staat, in een schuldhulpverleningstraject zit, mantelzorger bent of vanwege ziekte niet of onvoldoende in staat bent om te werken.

- Ben je ouder dan 18, maar jonger dan 21 jaar?
Toon aan
 • dat het totale inkomen van jou (studiefinanciering + overige inkomsten) en ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) gezamenlijk ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm).
- Ben je ouder dan 21 jaar?
Toon aan
 • dat je inkomen (studiefinanciering + overige inkomsten) ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) op basis van zelfstandig wonen.
 • dat je ouder(s)/verzorger(s) geen financiële bijdrage kunnen of willen leveren.

Formulier kostenspecificatie leermiddelen 2022-2023:
Om inzichtelijk te maken welke onderwijsbenodigdheden je aanvraagt, verzoeken we je om dit formulier in te vullen en te uploaden bij je aanvraag. Download hier het formulier. Weet je niet welke onderwijsbenodigdheden bij jouw opleiding horen? Log dan in bij de MBO-webshop of vraag hulp aan je coach of de opleidingsadministratie.

Formulier inkomen:
Om je aanvraag goed te kunnen beoordelen, hebben wij bewijs van inkomen nodig. Het gaat dan om het gezinsinkomen (alle wettelijk vertegenwoordigers). Onder inkomen wordt het volgende verstaan: loon uit arbeid, uitkering (bijstand/participatiewet/toeslagenwet/WW/WAO/AOW/Wajong/etc.), alimentatie, studiefinanciering, etc. Mocht er sprake zijn van schulden, schuldenregelingen loonbeslag of bewindvoering, dan worden we daar ook graag van op de hoogte gebracht. Je kunt dit formulier gebruiken als hulpmiddel, maar het hoeft niet. Het is wel noodzakelijk dat je bewijslast aanlevert.

Kies hier 1 of meer bestanden (selecteer tegelijkertijd meerdere bestanden)
Met het versturen van deze aanvraag verklaart de student en/of wettelijk vertegenwoordiger dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en juist zijn.
Met het versturen van dit aanvraagformulier geeft de student en/of wettelijk vertegenwoordiger toestemming om deze aanvraag (exclusief bijlagen) alsmede de beslissing op deze aanvraag aan het studentendossier van de student toe te voegen.
Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens op te slaan en te verwerken ten behoeve van de beoordeling van mijn aanvraag door de toetsingscommissie.

 

Stap 3. Beoordeling van de aanvraag

Nadat je het online aanvraagformulier uit stap 2 hebt ingevuld en ingestuurd (zie gele knop hierboven), wordt deze beoordeeld. Je kunt binnen vier weken een reactie van ons verwachten. Heb je vragen? Neem dan contact op via mbostudentenfonds@landstede.nl of bel naar 088-8507865.