Aanvraag mbo-studentenfonds (optie 3)

Onvoldoende financiële middelen

Deze vorm van ondersteuning gaat over het beschikbaar stellen van verplichte onderwijsbenodigdheden. Daarmee bedoelen we: spullen die je nodig hebt voor het volgen van je opleiding en het doen van examens. Dat zijn bijvoorbeeld boeken, messensets, kappersbenodigdheden, enzovoorts. De regeling is niet van toepassing op lesgeld, reiskosten en excursies.

Stappenplan


Op deze webpagina loop je een drietal stappen door om jouw aanvraag voor het mbo-studentenfonds succesvol in te sturen.

> Kom je er niet helemaal uit of heb je vragen? Mail dan naar mbostudentenfonds@landstede.nl of bel naar 088-8507865. 

> Wil je meer informatie over het mbo-studentenfonds? Maak dan gebruik van het beleidsdocument mbo-studentenfonds.


Stap 1. Check of je het juiste aanvraagformulier hebt gekozen. Jij bent...


Een Landstede-student: 

 • onder de 18 jaar
 • die een BOL/BBL of Entree opleiding volgt
 • waarvan het gezinsinkomen lager is dan 130% van het sociaal minimum

Bekijk hier de sociaal minimum inkomen indicaties op de website van de Rijksoverheid

Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen als je:

 • een BOL/BBL of Entree opleiding volgt
 • het gezinsinkomen inclusief DUO lager is dan 130% van het sociaal minimum Bekijk hier de sociaal minimum inkomen indicaties op de website van de Rijksoverheid
 • én verkeert in een financieel uitzonderlijk moeilijke situatie (bijvoorbeeld wanneer je in een schuldhulpverleningstraject of bewindvoering zit, je een mantelzorger bent of je vanwege ziekte niet of onvoldoende in staat bent om te werken)
 • Ben je ouder dan 21 jaar, woon je zelfstandig en ligt je inkomen onder de 130% van het UWV alleenstaand-woningdelers van 21 en ouder? Ook dan kom je in aanmerking. 

De toetsingscommissie bepaalt uiteindelijk of je in aanmerking komt voor deze ondersteuning. Lees de voorwaarden van het mbo-studentenfonds beleidsdocument mbo-studentenfonds.

Stap 2. Invullen van het online aanvraagformulier

Let op: de vakken met een sterretje (*) zijn verplicht. 

Aanvraagformulier 3 mbo-studentenfonds - Onvoldoende financiële middelen


Bijvoorbeeld: “Ik woon bij mijn ouders en twee broers”, of “ik woon in een gezinshuis”, of “Mijn ouders zijn gescheiden en ik woon met mijn vader, zijn nieuwe partner en mijn zusje”, of "ik woon op kamers".

Bewijsstuk(ken) uploaden. Wat moet je uploaden? Dat is afhankelijk van je leeftijd:

Ben je minderjarig (jonger dan 18)?
Toon aan
- dat je een BOL/BBL/ENTREE opleiding volgt
- dat je onvoldoende financiële middelen hebt om de verplichte onderwijsbenodigdheden aan te schaffen, door aan te tonen dat:

 • het inkomen van je ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) lager is dan 130% van het sociaal minimum (de bijstandsnorm), of
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) in schuldsanering zitten of onder curatele of bewindvoering staan

Ben je meerderjarig (18 of ouder)?
Toon aan:
- dat je een BOL of BBL opleiding volgt;
- in geval van een BBL-opleiding: dat je geen loon ontvangt en de werkgever de studiekosten niet betaalt;
- je in een financieel uitzonderlijke situatie verkeert, bijvoorbeeld onder curatele of bewindvoering staat, in een schuldhulpverleningstraject zit, mantelzorger bent of vanwege ziekte niet of onvoldoende in staat bent om te werken.

- Ben je ouder dan 18, maar jonger dan 21 jaar?
Toon aan
 • dat het totale inkomen van jou (studiefinanciering + overige inkomsten) en ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) gezamenlijk ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm).
- Ben je ouder dan 21 jaar?
Toon aan
 • dat je inkomen (studiefinanciering + overige inkomsten) ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) op basis van zelfstandig wonen.
 • dat je ouder(s)/verzorger(s) geen financiële bijdrage kunnen of willen leveren.

Formulier kostenspecificatie leermiddelen 2023-2024:
Om inzichtelijk te maken welke onderwijsbenodigdheden je aanvraagt, verzoeken we je om dit formulier in te vullen en te uploaden bij je aanvraag. Download hier het formulier. Weet je niet welke onderwijsbenodigdheden bij jouw opleiding horen? Log dan in bij de MBO-webshop of vraag hulp aan je coach of de opleidingsadministratie.

Formulier inkomen:
Om je aanvraag goed te kunnen beoordelen, hebben wij bewijs van jullie gezinsinkomen nodig:

 • Een recente loonstrook of uitkeringsspecificatie van je ouders/wettelijke vertegenwoordigers
 • Óf een verklaring van Stichting Leergeld
 • En/of een bewijs van schuldsanering, curatele of bewindvoering
 • Een volledig ingevuld formulier kostenspecificatie (zie hierboven)
Ben je 18 jaar of ouder? Dan hebben we óók het volgende van je nodig:

 • Een overzicht uit DUO waarop de bedragen staan van jouw (uitwonenden) beurs, aanvullende beurs en eventueel lening en éénoudertoeslag en een recente loonstrook van jouw bijbaan.

Kies hier 1 of meer bestanden (selecteer tegelijkertijd meerdere bestanden)
×
Met het versturen van deze aanvraag verklaart de student en/of wettelijk vertegenwoordiger dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en juist zijn.
Met het versturen van dit aanvraagformulier geeft de student en/of wettelijk vertegenwoordiger toestemming om deze aanvraag (exclusief bijlagen) alsmede de beslissing op deze aanvraag aan het studentendossier van de student toe te voegen.
Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens op te slaan en te verwerken ten behoeve van de beoordeling van mijn aanvraag door de toetsingscommissie, alsmede om deze aanvraag (exclusief bijlagen) en de beslissing op deze aanvraag aan het studentendossier toe te voegen.

 

Stap 3. Beoordeling van de aanvraag

Nadat je het online aanvraagformulier uit stap 2 hebt ingevuld en ingestuurd (zie gele knop hierboven), wordt deze beoordeeld door de toetsingscommissie. Je kunt binnen vier weken een reactie van ons verwachten. Heb je vragen? Neem dan contact op via mbostudentenfonds@landstede.nl of bel naar 088-8507865.