6 jul 2021

Nieuw: persoonlijke leerroute in economisch domein Zwolle

Landstede MBO Zwolle start komend schooljaar met een persoonlijke leerroute in de Landschappen Handel & Commercie, Office & Management en Transport & Logistiek. Dit betekent dat studenten samen met hun coach een programma op maat maken, met modules uit verschillende opleidingen in de economische en logistieke sector. Studenten worden hiermee breed opgeleid, passend bij de vraag op de arbeidsmarkt.

Officieel start de nieuwe opzet met ingang van het nieuwe schooljaar. De huidige studenten van de bovengenoemde landschappen hebben de afgelopen periode al gewerkt volgens de nieuwe opzet. De eerste ervaringen zijn goed. Docent Gerard van der Staaij zegt hierover: ‘Studenten krijgen veel keuzevrijheid en stellen hun eigen doelen. Met het programma op maat kun je als student heel concreet leren, ontwikkelen en werken aan die doelen. Je bepaalt zelf wanneer je op stage gaat en je mag binnen de kaders met je coach je eigen lesrooster bepalen. Vooral het feit dat we breed opleiden, samen met de beroepspraktijk, is een mooi gegeven.’

Opleidingsbeeld, beroepsbeeld en zelfbeeld
In de eerste periode van de opleiding staan drie thema’s centraal, namelijk opleidingsbeeld, beroepsbeeld en zelfbeeld. In deze periode ontdekt de student of hij/zij als persoon past bij het beroep en krijgen studenten coaching om zelf keuzes te maken en te verantwoorden.
Vanaf de tweede periode maken studenten samen met een coach een programma op maat. Gerard: ‘Studenten werken en leren samen met studenten van andere opleidingen in de economische en logistieke sector. Dat is ontzettend leuk en maakt dat ze van elkaar leren en nieuwsgierig naar elkaar zijn.’

Alle studenten die zich hebben aangemeld voor een opleiding binnen het economisch domein in Zwolle volgen het komende schooljaar de persoonlijke leerroute.

Nog niet aangemeld maar wel interesse? Kijk hier voor alle opleidingen in de Landschappen Office & Management, Handel & Commercie en Transport & Logistiek.

Meer weten over het zakelijk economisch domein? Bekijk hieronder de flyer.