Commercieel Medewerker

Heb jij talent voor verkopen? Als commercieel medewerker leg en onderhoud je contacten met leveranciers en potentiële klanten. Je voert gesprekken, verstuurt offertes, onderhandelt over een goede prijs en zorgt dat er geleverd wordt wat je hebt beloofd.

Leerweg
BOL/BBL
Duur
2-3 jaar
Niveau
3
Plaats

De BBL-variant van de opleiding Commercieel Medewerker wordt vanaf volgend schooljaar niet meer aangeboden.

  • Beroep
  • Opleiding
  • Beoordeling
Jij gaat voor scoren!

Je kunt de behoefte van klanten vertalen in de juiste producten of diensten en je weet deze vervolgens overtuigend te presenteren. Je gaat voor scoren op de korte termijn én op de lange termijn. Klanten kiezen vaak voor bedrijven vanwege de goede service. Jij verleent die goede service en doet suggesties aan je leidinggevende om die te verbeteren.Je sterke punten

Je bent zelfstandig en goed in het omgaan met andere mensen. Je werkt nauwkeurig en bent flexibel. Daarnaast kun je een bedrijf goed vertegenwoordigen en kun je prima met cijfers en computers omgaan.

Aan het werk
  • Je onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid.
  • Je voert het verkooptraject uit.
  • Je zorgt voor relatiebeheer en klantenservice.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden. Tijdens jouw studie krijg je vakken als Nederlands, moderne vreemde talen, rekenen en Loopbaan en Burgerschap, maar ook beroepsgerichte lessen die horen bij de kerntaken.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid gesprek en we maken duidelijke afspraken die we vastleggen in een Individueel Leerplan (ILP). Ook maken we voor elke periode een heldere planning. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is stellen we het plan bij. Je krijgt tijdens je opleiding een vaste coach met wie je nauw contact houdt.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je allerlei competenties (vaardigheden, houding en gedrag) nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Binnen Landstede MBO staat leren in en van de praktijk centraal. Als je een BOL-opleiding doet, doe je praktijkervaring op tijdens de BPV (= stage). Je werkt dan in een bedrijf of organisatie. Ook in het eerste jaar maak je al kennis met de praktijk tijdens een stage. In totaal loop je tijdens je opleiding zo’n 900 tot 1.200 uur stage. In overleg met je coach zoek je zelf een geschikt stagebedrijf, of krijg je hulp van school. Ook een stage in het buitenland is bij sommige opleidingen mogelijk.
Kies je voor een BBL-opleiding, dan werk je minimaal 24 uur en kom je één dag per week naar school.

Zeker van een goede keuze

Binnen Handel & Commercie kun je ontzettend veel kanten op. Je volgt een startprogramma en voert vanaf het begin veel praktijkopdrachten uit. Bij Handel & Commercie ontdek je wat jouw sterke kant is. Dat kan bij de uitvoering zijn, maar ook kan jouw talent als leidinggevende naar voren komen. Je leert goed samenwerken. Iets wat in Handel & Commercie erg belangrijk is.

Toelating

Vooropleidingseisen

  • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl) met bij voorkeur in je vakkenpakket wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal.
  • Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo.
  • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

  • Individueel plaatsingsgesprek.

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten, zoals excursies. Voor meer informatie over studiekosten kun je afhankelijk van je locatiekeuze bellen met STIP Harderwijk 088-850 78 00 of STIP Raalte 088-850 82 00.

Locaties
Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.