Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg geef je begeleiding die aansluit bij de behoeften van je cliënten. Je ondersteunt ouderen of helpt mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, (psychische) ziekte, verslaving of gedragsproblemen. Je richt je op het welzijn van je cliënten en zorgt, waar mogelijk, dat ze actief meedoen aan de maatschappij. Je kijkt voortdurend naar hun uitdagingen en mogelijkheden. En je weet ze met creatieve oplossingen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

Leerweg
BOL/BBL
*BBL alleen bij voldoende deelname
Duur
3 jaar
Niveau
4
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Vergroot het welzijn van jouw cliënten

Ben jij iemand die weet van aanpakken? Dan is persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg misschien wel dé rol voor jou. Jij neemt de leiding én zorgt ervoor dat je cliënten zelf het initiatief nemen. Samen met hen stel jij hun ondersteuningsplan op. Een deel van de uitvoering van dat plan verzorg je zelf, voor het andere deel schakel je collega’s en naasten in. Je hebt dus ook een coördinerende rol.

Je leert nauw samenwerken met collega’s en focust je in je opleiding bijvoorbeeld op hoe je gesprekken kunt voeren, zowel individueel als in groepsverband. Deze gesprekken heb je regelmatig. Niet alleen met de cliënten zelf, maar bijvoorbeeld ook met hun naasten.

Je kunt na je opleiding aan de slag bij een woonvorm, een dagbesteding, welzijnsorganisatie of verzorgings- of verpleeghuis. Of denk aan een justitiële instelling, asielzoekerscentrum of bij mensen thuis. Studeer je liever nog even door? Dan kun je ook doorstromen naar een hbo-opleiding.Je sterke punten

Voor dit beroep moet je in de eerste plaats natuurlijk goed met mensen kunnen omgaan. Je kunt je goed in anderen inleven, maar laat je niet meeslepen. Je geeft goed je grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar jezelf. Verder ben je initiatiefrijk en doortastend. Ook kun je een moeilijke situatie snel doorzien en bedenk je creatieve oplossingen voor complexe problemen.

Aan het werk
 • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg.
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid.
 • Je biedt ondersteuning op maat.
 • Je biedt en coördineert ondersteuning op maat.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door middel van workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden. De basis van de opleiding is voor iedere student Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg breed. Tijdens de opleiding heb je verschillende keuzedelen om je in te specialiseren.

Derde leerweg

Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg (OVO = overig onderwijs). De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de deelnemer de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Ook het Landschap Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Een beroep leer je vooral in de praktijk. Daarom neemt de BPV (= stage) een belangrijk deel van de opleiding in beslag. Zo leer je de theorie te koppelen aan en toe te passen in de praktijk, om zo als beginnend beroepsbeoefenaar je werk volwaardig te kunnen uitoefenen. Ook voeren we projecten uit in een (gesimuleerde) praktijksituatie.

Persoonlijke begeleiding

Samen met jou bekijken we je leertempo, je manier van leren en wat je leert. Hierover maak je afspraken met je coach. Je werkt zowel in groepjes als individueel. De ene keer krijg je een workshop, de andere keer een instructie. Je krijgt theorie en voert praktijkopdrachten uit. Heb je behoefte aan extra ondersteuning of extra uitdaging? Dan kijken we daarnaar.

Beroepsgericht leren

In de beroepspraktijk heb je competenties nodig. Hier werk je zowel op school als in de beroepspraktijk aan. Je bekijkt welke (praktische) kennis je nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste begeleiding bieden en weet je ook waarom. Door te werken met een combinatie van (groeps)opdrachten op school, in de praktijk en door middel van gastlessen, stomen wij je klaar als beginnend beroepsbeoefenaar.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Diploma Maatschappelijke Zorg (niveau 3).
 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel kennismakingsgesprek.

Bij verschillende leerbedrijven binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage gevraagd om een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog. Dan kun je dat meenemen in je afweging om met deze opleiding te starten.

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Vervolgopleiding

Verschillende hbo-opleidingen, zoals:

 • Sociaal Werk in de Zorg (2-jarige associate degree)
 • Social Work
 • Vaktherapie (muziek, drama of beeldend)
 • Toegepaste Psychologie
 • Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn
 • Toegepaste Gerontologie


Locaties
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Westeinde
Westeinde 31 en 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.