Aanvraag mbo-studentenfonds (optie 4)

Studievertraging door bijzondere omstandigheden


Op deze webpagina loop je een aantal stappen door om jouw aanvraag voor het mbo-studentenfonds succesvol in te sturen.

> Kom je er niet helemaal uit of heb je vragen? Mail dan naar mbostudentenfonds@landstede.nl of bel naar 088-8507865. 

> Wil je meer informatie? Maak dan gebruik van het beleidsdocument mbo-studentenfonds. 


Stap 1. Check of je het juiste aanvraagformulier hebt gekozen. Jij bent een student...

 • die een BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) volgt;
 • die door bijzondere omstandigheden studievertraging heeft opgelopen. Bijzondere omstandigheden zijn:
  - Langdurige ziekte (minimaal 6 maanden geen onderwijs kunnen volgen); 
  - Zwangerschap en bevalling;
  - Een handicap of chronische ziekte; 
  - Bijzondere (familie)omstandigheden (bijvoorbeeld mantelzorg).
 • die geen recht meer heeft op een basisbeurs. 

Let op:

 • Studenten op niveau 2 of Entreeopleiding hebben recht op studiefinanciering zolang de student staat ingeschreven op een niveau 2 of Entreeopleiding. 
 • Bij de mogelijke toekenning speelt leeftijd geen rol. 


Zijn bovenstaande opties niet voor jou van toepassing? Ga dan terug naar deze webpagina en maak opnieuw jouw keuze tussen de aanvraagformulieren. Lukt dit niet of twijfel je? Mail dan naar mbostudentenfonds@landstede.nl.


Stap 2. Invullen van het online aanvraagformulier

Let op: de vakken met een sterretje (*) zijn verplicht. 

Aanvraagformulier 4 mbo-studentenfonds - Studievertraging bijzondere omstandigheden


Beantwoorden wanneer je jonger bent dan 18 jaar.
Beantwoorden wanneer je jonger bent dan 18 jaar.
Beantwoorden wanneer je jonger bent dan 18 jaar.


Bijvoorbeeld: “Ik woon bij mijn ouders en twee broers”, of “ik woon in een gezinshuis”, of “Mijn ouders zijn gescheiden en ik woon met mijn vader, zijn nieuwe partner en mijn zusje”
(vink aan wat van toepassing is)

Bewijsstuk(ken) uploaden. Wat moet je uploaden? Toon aan:
- dat je een BOL opleiding niveau 3 of 4 volgt
- dat er geen recht meer is op studiefinanciering of op andere financiële mogelijkheden (bijvoorbeeld de regelingen van DUO)
- dat er sprake is van één van de volgende bijzondere omstandigheden:

 • langdurige ziekte bij de student (min. 6 maanden niet in staat om onderwijs te volgen)
 • zwangerschap en bevalling
 • een handicap of chronische ziekte
 • bijzondere (familie)omstandigheden, bijvoorbeeld mantelzorg
- en dat er door de aanwezigheid van één van genoemde bijzondere omstandigheden studievertraging is ontstaan

Kies 1 of meer bestanden.
Met het versturen van deze aanvraag verklaart de student en/of wettelijk vertegenwoordiger dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en juist zijn.
Met het versturen van dit aanvraagformulier geeft de student en/of wettelijk vertegenwoordiger toestemming om deze aanvraag (exclusief bijlagen) alsmede de beslissing op deze aanvraag aan het studentendossier van de student toe te voegen.
Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens op te slaan en te verwerken ten behoeve van de beoordeling van mijn aanvraag door de toetsingscommissie.

Stap 3. Beoordeling van de aanvraag

Nadat je het online aanvraagformulier uit stap 2 hebt ingevuld en ingestuurd (zie gele knop hierboven), wordt deze beoordeeld. Je kunt binnen vier weken een reactie van ons verwachten. Heb je vragen? Neem dan contact op via mbostudentenfonds@landstede.nl of bel naar 088-8507865.