Helpen bij de studiekeuze van je kind

Jongeren kunnen in Nederland kiezen uit 736 mbo-opleidingen. Geen wonder dat veel van hen te maken krijgen met keuzestress. Jongeren zien hun ouders als belangrijke raadgevers. Als jij als ouder zo’n belangrijke rol speelt, is het belangrijk dat je je rol bewust vormgeeft. Op deze pagina vind je informatie en tips om je kind te helpen bij deze belangrijke keuze. Waar word jouw kind bijvoorbeeld blij van? Of wat vindt hij of zij echt interessant?

Toekomstkeuzes hebben enkel waarde als je ze zelf hebt gemaakt. Alleen dan ben je echt gemotiveerd om je keuze ten uitvoer te brengen. Zie het maken van toekomstkeuzes als een proces. Wees je ervan bewust dat er (soms veel) tijd en ruimte voor nodig is. Soms doet je kind meerdere stappen vooruit en soms doet hij een paar stappen terug.

Het studiekeuzeproces

Het studiekeuzeproces kun je opdelen in verschillende stappen. Het helpt om de fases van het keuzeproces samen door te nemen. Zo weet je kind dat een keuze niet plotsklaps gemaakt is, maar dat het een proces is dat uit stapjes bestaat. Bekijk ze hieronder en klik aan voor een uitleg.

Waar we ouders schrijven, bedoelen we uiteraard ook pleegouders, verzorgers of opvoeders. Waar we ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ schrijven, kun je uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ lezen.

De stappen

BOL of BBL?

Als je kind dan een opleiding gekozen heeft, kan hij vaak ook nog kiezen uit een BOL- of een BBL-variant. 

  • BOL (Beroeps Opleidende Leerweg): volg jij een mbo-opleiding in de BOL-variant, dan ga je naar school en moet je meestal stage lopen. Je krijgt tijdens je BOL-opleiding veel theorie en huiswerk mee. Een stage is altijd meerdere weken achter elkaar bij een erkend leerbedrijf. Je bent tijdens het volgen van een mbo-opleiding in de BOL-variant veel op school en hierdoor heb je veel contact met andere scholieren. 
  • BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg): tijdens een BBL-opleiding werk je 3 of 4 dagen en ben je af en toe op school. Je leert dus nog meer van de praktijk en dit doe je bij een erkend leerbedrijf.  

Neem gerust contact op!

Hebben jullie nog vragen? Wij helpen je graag! Je kunt een afspraak maken met één van onze studieloopbaanadviseurs door een e-mail te sturen naar studiekeuze@landstedegroep.nl 

Veel van de tips op deze pagina komen uit het boek ‘Coach je kind bij toekomstkeuzes’ van Loth van Veen en Michelle Gerlach.