Extra begeleiding en ondersteuning

Extra begeleiding en ondersteuning
Heeft jouw kind extra faciliteiten nodig in verband met dyslexie of dyscalculie? Of heeft hij of zij vanwege een handicap of om een andere reden extra begeleiding nodig? Dan is het belangrijk dat jouw zoon of dochter (of jijzelf) dit kenbaar maakt bij de aanmelding. Tijdens het plaatsingsgesprek wordt dan met elkaar gekeken wat er nodig en mogelijk is. Aan het begin van de opleiding worden hierover concrete afspraken gemaakt. Zo biedt Landstede MBO onderwijs op maat. Lees er hier meer over.