19 mrt 2020

Zorg en beroepsonderwijs slaan handen ineen in strijd tegen coronavirus

Door de coronacrisis is de druk op de zorg toegenomen, waardoor elke extra hand aan het bed welkom is. In Zwolle hebben Landstede MBO, mbo Menso Alting en het Deltion College de samenwerking gezocht om studenten en leraren in te kunnen zetten in de zorg. De mbo’s en zorginstellingen in de regio brengen vraag en aanbod tussen zorg en onderwijs bij elkaar.

Het initiatief voor een platform waar vraag en aanbod bij elkaar komt, ontstond toen stagiairs in de zorg in verband met de besmettingsrisico’s niet meer naar school mochten. Studenten en leraren krijgen zoveel mogelijk voorrang om extra hulp in de zorg te kunnen geven. Die hulp komt vanuit de hele breedte van de mbo-opleidingen: van zorg tot facilitair, van dienstverlening tot veiligheid.

Matches tussen vraag en aanbod
Op het platform komen vraag en aanbod uit de regio bij elkaar. Studenten en medewerkers uit het mbo kunnen hun aanbod met motivatie kwijt via extrahanden@mbozwolle.nl. Zorgaanbieders kunnen via dezelfde route hun vraag kwijt. De onderwijsinstellingen bekijken vervolgens samen met de zorgaanbieders in de regio hoe de beste matches tussen vraag en aanbod gemaakt kunnen worden. Het beroepsonderwijs en de zorginstellingen organiseren daarmee regionaal wat ook landelijk wordt geprobeerd: vraag en aanbod voor de zorg bij elkaar brengen.

Samenwerking in de regio
Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter van Landstede Groep ziet met dit initiatief de kracht van samenwerking in de regio: “Wij leiden studenten op voor het werkveld. Onze medewerkers en studenten zijn de doeners die nu in de samenleving zo hard nodig zijn. Met deze samenwerking laten we zien hoe we als werkveld en onderwijs flexibel kunnen omgaan met deze bijzondere situatie. Dit is beroepsonderwijs in de praktijk! Met de juiste begeleiding heeft deze aanpak een positief leereffect voor zowel onze studenten en docenten als voor de medewerkers in de zorg.”

Positieve reacties
Uit een enquête onder duizenden studenten blijkt dat veel studenten bereid zijn om mee te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Ook leraren willen op basis van vrijwilligheid graag bijspringen ter ondersteuning van de kritische processen in de zorg en welzijn. Thea Kosters, lid van het College van Bestuur van Deltion: “Het gaat hier voornamelijk om zorg- en welzijnsstudenten die hun stage-uren uitbreiden, maar ook studenten van andere opleidingen zijn inzetbaar. Door de genomen maatregelen zitten zij nu thuis. De maatschappelijke betrokkenheid van onze studenten en leraren is erg groot in deze voor iedereen spannende tijd. Ze willen vanuit het beroepsonderwijs graag iets betekenen voor de medemens en onze regio.” Leraren met een beroepsgerichte achtergrond, bijvoorbeeld verpleegkundige of verzorgende kunnen worden gedetacheerd daar waar ze het hardst nodig zijn.

Schuiven met praktijk- en theorie-uren
Landstede MBO, mbo Menso Alting en Deltion College zijn hard bezig om via de MBO Raad ruimte te krijgen, zodat het onderwijs niet in het gedrang komt. Het beroepsonderwijs wil in deze uitzonderlijke situatie graag kunnen schuiven met praktijk- en theorie-uren. Daarnaast is vanuit het werkveld een goede begeleiding noodzakelijk. Uitgangspunt in de samenwerking is dat zowel het beroepsonderwijs als de zorginstellingen zorgvuldig omgaan met student en medewerker en ervoor zorgen dat de juiste klus aan de juiste persoon gekoppeld wordt.

Warme deken
De onderwijsinstellingen hebben om die reden nauw contact met de werkgeversvereniging van zorgaanbieders. Fenna Eefting, voorzitter van deze werkgeversvereniging: “We zien dat deze crisis ook kansen schept. De samenwerking met het beroepsonderwijs in de regio voelt als een warme deken. Het zorgt niet alleen voor extra handen, maar geeft ons in de zorg ook kracht en energie.”
Karin Leferink, bestuurder van woonzorgorganisatie IJsselheem: “Fantastisch om te zien hoe snel dit is gegaan! Het kostte slechts 1 WhatsApp bericht. Zowel mbo- als hbo-opleidingen zijn direct in de hulpmodus geschoten. Medewerkers doen hun scholing via digitale middelen thuis of op het werk en BOL-studenten komen versneld naar de praktijk toe. Top!”