12 apr 2018

Werkveldbijeenkomst Gezond & Wel succes; meer autonomie voor de student

Zelfregie, eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces, autonomie en de moraliteit van de student. Hoe het ook omschreven werd, het onderwerp liep als een rode draad door de werkveldbijeenkomst van Landstede Gezond & Wel, Veva, CareAcademy en het Zorgethisch Lab, afgelopen dinsdag in Harderwijk. De ruim 150 aanwezigen van meer dan dertig praktijkopleiders, instellingen, ziekenhuizen en opleidingen waren positief: ‘Verbinding en kennisuitwisseling is essentieel.’

Om de twee jaar organiseert Gezond & Wel een werkveldbijeenkomst. ‘Nieuw dit jaar is dat ook Veva, de Care Academy Veluwe en het Zorgethisch Lab deelnemen’, vertelt Henk Weerd, die samen met de andere taakhouders BPV het evenement organiseert. ‘Thema en doel is “samen delen, samen optrekken”. Het is belangrijk om kennis uit te wisselen om het onderwijs te versterken.’ Deelnemers konden twee workshops kiezen uit in totaal tien. Het aanbod was gevarieerd; van ‘keuzedelen in het mbo’ via ‘gescheiden beoordelen en begeleiden’, tot ‘werking van een stagecoach.nl’ en ‘veranderingen nieuwe kwalificatiedossier Dienstverlening’. Ook over het Zorgethisch Lab, de Care Academy Veluwe en de Veva zorgstudent werd een workshop gegeven. De presentaties en reacties zijn in verslagen vastgelegd en de deelnemers hebben achteraf een enquête ingevuld. ‘Op deze manier kunnen we de bevindingen gebruiken in de toekomst en onze kwaliteit waar mogelijk vergroten’, aldus Henk.

Autonomie
Directeur Miluska Broekhuis van de zorglandschappen van Landstede haalde de uitkomsten van de BPV Monitor aan, die begin deze maand gepubliceerd werden. Ruim 43.000 praktijkopleiders beoordeelden de stages met een 7,5 en de ruim 10.000 studenten gaven een 8,0. ‘Dit doen wij met elkaar’, zei ze. ‘En dat lukt mede dankzij dit soort bijeenkomsten.’ Vervolgens gaf ze het woord aan keynotespreker onderwijsactivist Jaap Peters, die op vaak humoristische wijze het belang van zelfsturende teams en de moraliteit van de vakman benadrukte: ‘Goed leiderschap is niet de macht, maar de autonomie vergroten.’ Na een uitgebreid warm buffet waar mensen van gedachten konden wisselen, en dat werd ‘opgeleukt’ door de dames Suus en Luus van het Verstoor Kantoor, begaven de deelnemers zich naar de workshops.

Leerzaam
De reacties op de werkveldbijeenkomst waren positief. ‘Afstemming tussen praktijkopleider en opleiding is belangrijk’, aldus een medewerker van Philadelphia. ‘Zo mis ik vaak zelfregie bij de student, maar ook een stukje basispraktijk: kennis van stromingen die er zijn op pedagogisch, psychologisch en methodisch gebied.’ ‘Het gaat om wat de cliënt wil, dat roep ik al heel lang’, zegt een medewerkster van ’s Heeren Loo. ‘Dus ik kan mij vinden in de transitie van management naar de bedoeling, waar Jaap Peters over sprak. De omslag is er, maar we hebben nog wel een weg te gaan. Ik denk dat de Care Academy Veluwe perfect aansluit op de nieuwe denkbeelden en ideeën. Daarmee creëer je zelfdenkende studenten die veel meer zorg verlenen vanuit hun eigen moraliteit. Ik ben blij met dit soort bijeenkomsten waar je het over deze dingen kunt hebben.’ Een medewerkster van Triade was helemaal enthousiast over het Zorgethisch Lab, waar deelnemers kunnen ervaren hoe het is om cliënt te zijn. ‘Bij mijn stagiaires steek ik altijd heel erg in op ethiek: waarom doe je dit vak, waarom sta je hier, hoe kan ik dat terug zien in de manier waarop je op de werkvloer staat. Maar ik denk dat wij als begeleiders ook heel erg vastgeroest kunnen zitten in allerlei gewoontes. We denken dat we het helemaal geweldig doen, maar is dat wel zo? Dus ik ben heel enthousiast over het Zorgethisch Lab, ik wil wel met m’n hele team komen. Daar kan iedereen heel veel van opsteken. Leerzaam, zo’n werkveldbijeenkomst met gevarieerde workshops!’