21 mrt 2022

Vo en mbo in de regio Harderwijk slaan handen ineen

‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.’ Dat is het motto waarmee het Morgen College, Groevenbeek, RSG Slingerbos|Levant en Landstede MBO de samenwerking tussen vo, mbo en het bedrijfsleven in de regio Harderwijk willen verbeteren.

Afgelopen woensdag zetten drie leerlingen en een student van de betrokken scholen een handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. ‘Dit is een geweldige stap waarvan zowel onderwijsinstellingen als bedrijven en organisaties in de hele regio profijt van zullen hebben’, aldus onderwijswethouder Marcel Companjen.

Vo-docenten die stage lopen op het mbo en andersom. Elkaars curriculum leren kennen. Activiteiten organiseren bij het bedrijfsleven. Ondernemers uitnodigen. Volop mogelijkheden voor de leerlingen om aan de praktijk te snuffelen. En er worden gezamenlijk nog veel meer activiteiten en projecten georganiseerd om het de leerlingen makkelijker te maken om keuzes te maken en door te stromen naar het mbo. Woensdag vond de feestelijke ondertekening van de samenwerking tussen vo en mbo in Harderwijk plaats. Drie leerlingen en een student tekenden de overeenkomst en legden de slogan als puzzelstukjes in elkaar.‘Er werd hier en daar altijd al wel samengewerkt binnen het beroepsonderwijs’, zegt directeur Miluska Broekhuis van Landstede MBO Harderwijk, waar de ondertekening plaatsvond. ‘Bevlogen docenten bedachten mooie projecten, maar als die docent dan verdween, was ook het project weg. We pakken het nu structureel aan, met een stuurgroep en projectleiders op elke school. Zo weet iedereen elkaar makkelijk te vinden en kunnen we actielijnen bedenken om ons onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Als je altijd in je eigen context blijft, doe je geen recht aan de leerlingen en de studenten.’ De afgelopen twee jaar hebben veel gevergd van de onderwijs medewerkers. ‘Maar de energie spat er bij de projectleiders van af. Dat werkt aanstekelijk. We hebben er zin in.’

Afdelingsdirecteur Tanja Huisman van de bovenbouw van het vmbo van Groevenbeek in Ermelo gaat ervoor. ‘Hier heb ik alleen maar van kunnen dromen! We zijn al zoveel jaar bezig om deze samenwerking van de grond te krijgen. Het is geweldig dat het nu zo’n vliegende start krijgt. Het gaat nu echt lukken omdat het naar bestuurs- en directieniveau is getild. Daardoor krijgen de projectleiders, die we verbinders noemen, ook daadwerkelijk tijd om dit project te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking zich als een olievlek gaat verspreiden en steeds meer partijen gaan aansluiten. We doen het allemaal voor de leerlingen. Als die aan de praktijk kunnen snuffelen, worden ze veel enthousiaster.’Directeur Edwin Blok van het Morgen College sprak de aanwezigen toe. ‘We willen zorgen dat de leerlingen hier in de regio kunnen en willen leren, en dat ze hier daarna ook blijven. Deze samenwerking is daarbij essentieel. Samen met onderwijswethouder Marcel Companjen hebben we een onderwijsvisie geschreven waarmee we de komende jaren gaan werken.’ Hij is trots op het project. ‘Hiermee kunnen we uitstekend werken aan de kwaliteit van de doorlopende leerlijn. We nemen het bedrijfsleven daar ook in mee: de bedrijven moeten aangeven wat ze nodig hebben zodat we daar op in kunnen spelen. We gaan dit gewoon doen met z’n allen!’

Wethouder Companjen was, ondanks de gemeenteraadsverkiezingen, bij de ondertekening aanwezig. ‘Onderwijs in Harderwijk staat me heel na aan het hart. Een goede samenwerking tussen vo en mbo is heel belangrijk. Samen optrekken, gebruik maken van elkanders faciliteiten, het bedrijfsleven erbij betrekken; dat alles maakt dat het voor de leerlingen leuk is om hier in de regio te blijven leren en werken. Omdat men het elkaar gunt en praat over de gezamenlijke in plaats van de eigen leerlingen, ben ik ervan overtuigd dat dit project gaat slagen.’