4 okt 2017

Ton Heerts onder indruk van praktijkgericht en innovatief opleiden bij Landstede

Zijn werkbezoek was onderdeel van een tour langs ROC’s in Nederland. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, was woensdagmiddag 4 oktober bij Landstede in Zwolle. Hij wilde vooral ervaren hoe de school aansluit op de vragen uit de regionale arbeidsmarkt en hoe - met het oog op het opleiden voor de beroepen van de toekomst - innovaties en samenwerkingsverbanden in bedrijfstakken zijn vormgegeven. De bedrijfstakken zorg, welzijn en sport stonden daarbij extra in het vizier.

Zorgtrainingscentrum
Heerts nam een kijkje in het Zorgtrainingscentrum, gevestigd aan het Dokterspad in Zwolle. Daar ging hij onder meer in gesprek met projectleiders en studenten die bij recente samenwerkingen en onderwijsinnovaties zijn betrokken.
Gastheer was Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter Landstede Groep: ‘Wij laten graag zien hoe goed wij bezig zijn met het opleiden voor de beroepen van de toekomst. ‘Gezondheid(szorg) en Sport’ is één van onze vier speerpunten, naast “Ondernemend”, “Talentbegeleiding” en “Lokale en regionale verankering”. Het is prachtig om te zien hoe we daarmee met elkaar en samen met onze regionale partners vol passie bezig zijn!’

Inleefsessies
De samenwerking tussen vijftien partners in onderwijs, zorg, overheid en bedrijfsleven krijgt in het Zorgtrainingscentrum concrete vormen in drie labs; het wijkzorg lab, het zorgtechnisch lab en het zorgethisch lab.
In dat laatste lab kunnen zorgprofessionals en studenten deelnemen aan een zogenaamde inleefsessie, waarbij zij zelf ervaren hoe zorg wordt verleend en hoe het voelt om zorg te ontvangen.

Project ‘Beleef de Zorg’
In het project ‘Beleef de Zorg’, dat deze maand start, werken het Zorgtrainingscentrum, WGV Zorg en Welzijn, CNV en Werkbedrijf Regio Zwolle samen om mensen in de regio te enthousiasmeren voor een beroep in de zorg. Heerts: ‘Ik zie hier dat innovatie door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, zorgpartners en onderwijs tot stand komt. Dit leidt tocht échte innovaties in het onderwijs en een betere aansluiting op de vraag uit de arbeidsmarkt.’
Het Zorgtrainingscentrum heeft als doelstelling om in 2019 1700 zorgprofessionals en 3500 studenten geschoold te hebben en levert daarmee en substantiële bijdrage aan de aansluiting onderwijs-regionale arbeidsmarkt.

Ondernemen in ZetUp en excellentie in BrainBoost
Ook de initiatiefnemers van het project ZetUp, waarbij mbo- en hbo-instellingen in de regio Zwolle samenwerken om op te leiden in ondernemen, willen fors bijdragen aan de vraag uit de regionale arbeidsmarkt. ZetUp heeft als doelstelling om volgend jaar te starten met 235 mbo’ers, hbo’ers, werkenden en starters. In 2021 moet dat zijn uitgebouwd naar in totaal 320 opgeleide deelnemers.

Een andere innovatief project is BrainBoost, waarbij Landstede, met een modern programma en levensechte praktijksituaties, excellente mbo’ers nog beter tot hun recht laat komen. Dit programma is deze zomer van start gegaan. Projectleiders en studenten vertelden over hun ervaringen.

Virtual reality, augmented reality en mixed reality in Harderwijk
De Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe, een initiatief waarbij Landstede MBO samenwerkt met andere opleiders, bedrijfsleven en publieke partijen, wil de komende jaren onder meer aan de slag met het leren in onvoorspelbare, dynamische en realistische omgevingen. Daarbij wil men fors investeren in de modernste technieken zoals virtual reality en augmented reality.

Projectleider René Clausen schetste hoe dit toepasbaar is en hoe sterk dit bij de studenten tot de verbeelding spreekt. Ander speerpunt is het samen ontwikkelen van modules voor veiligheidsonderwijs die aansluiten op actuele ontwikkelingen in het werkveld, waarbij er steeds meer wordt geleerd van de werkgevers, zowel op locatie bij die werkgevers als in de school, doordat de werkgevers vaker naar de Veiligheidsacademie komen.
Voor de realisatie van de plannen is een bijdrage aangevraagd uit het Regionaal Investerings Fonds voor innovaties in onderwijs met als doel een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

Zowel Rietkerk als Heerts gaven aan dat het investeren in lange termijn samenwerkingen tussen onderwijspartners, regionale bedrijven en overheden, de sleutel tot succesvolle onderwijsinnovaties is. Dat is in de regio’s Zwolle en Harderwijk, maar ook daarbuiten zeer zichtbaar. Het is volgens hen dé manier om voor de beroepen van de toekomst op te leiden.