22 jun 2017

Studenten trekken de toga’s aan

Praktijkleren in de rechtbank Het ging er verhit aan toe in de Rechtbank Overijssel in Zwolle afgelopen donderdag. En dat kwam niet alleen door de zomerse temperaturen. Studenten Juridische Dienstverlening van Landstede voerden als advocaten een felle strijd voor hun cliënten, en aan de rechter-studenten was het de taak om tot een goed gemotiveerd oordeel te komen. ‘Veel leuker dan op school verslagjes typen!’ aldus student Liam Borger, die als advocaat optrad.

‘De gemeente Zwolle heeft juist gehandeld door een dwangsom op te leggen aan de heer Kasteel’, oordeelde de rechter donderdagmorgen in de rechtbank. Ondanks het vurige pleidooi van zijn advocaat, moest haar cliënt de recreatiewoning waar hij al jaren permanent woonde, alsnog verlaten. Het was een zaak die makkelijk in het echt zou kunnen plaatsvinden. Maar in dit geval waren het tweedejaars studenten Juridische Dienstverlening van Landstede, die de functies van advocaten en rechters op zich hadden genomen. Medestudenten bemanden de tribune.

De opdracht was duidelijk. Om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat, moesten de studenten als advocaat processtukken schrijven zoals een dagvaarding, verzoekschrift of een pleitnota. Degenen die de rol van rechter op zich hadden genomen, hadden tot taak om tot een vonnis of beschikking te komen. Ze werden beoordeeld door docenten en een echte rechter. Naast het optreden in de rechtszaal werd van de studenten verwacht dat ze een tussentijds processtuk inleverden en een echte zitting bijwoonden op het rechtsgebied van hun casus.

Student Liam Borger trad in de zaak omtrent de recreatiewoning op als advocaat voor de gemeente Zwolle. ‘Het is een grote schoolopdracht’, vertelt hij. ‘Alleen het verweerschrift is al wel vijftien kantjes. Maar het is ongelofelijk leerzaam. Heel veel leuker dan op school verslagjes typen. En dat het in de echte rechtbank is, geeft het nog meer lading en meer druk ook.’ Advocaat Mayke Stoelinga van de recreatiewoningbewoner ziet de zaak realistisch in. ‘Ik verwacht niet te winnen, wat dat betreft heb ik de wet tegen me. Misschien kan ik nog wat tijd rekken voor mijn cliënt, maar meer niet.’ Ze vindt het een leuke opdracht. ‘Ik ben wel zenuwachtig, maar je leert er heel veel van.’ Rechter Tabitha Cornelissen vindt haar taak best lastig. ‘Het is zaak om alles goed af te wegen en te zorgen dat je het recht goed toepast. Door zo’n praktijkopdracht ontdek je pas wat er allemaal bij een rechtszaak komt kijken en wat er allemaal voor gedaan moet worden. Dat is heel veel.’

Docenten Tom  Roelofs en Harrie Rietman waren blij verrast door de prestaties. ‘Ze hebben de lat hoog gelegd, dit is zeer veelbelovend.’ Ook rechter Arco Jordaans, verbonden aan de Rechtbank Overijssel in Zwolle en Almelo, was onder de indruk. ‘De studenten gaven prima presentaties, kalm, rustig, zonder stotteren. Er zijn punten van aandacht, zoals het feit dat je elkaar en vooral de rechter niet tutoyeert. Ook kun je het beste rechtop staand je verhaal doen. Maar over het algemeen was het prima.’