23 nov 2022

Samenwerking Landstede MBO-opleidingen Entree en Dienstverlening verkleint kloof tussen niveaus

Entree-studenten meer kansen bieden op een mbo 2-diploma en de uitstroom naar arbeid voor mbo 2-studenten beter organiseren. Dat zijn de doelen van de samenwerking tussen het team Entree en team Dienstverlening van Landstede MBO. Entree-studenten volgen één dag per week modules van de opleiding Dienstverlening aan het Dokterspad in Zwolle. En leggen uiteindelijk een examen af. ‘Door ze geleidelijk aan mee te nemen in de nieuwe omgeving haken ze minder snel af’, aldus Entree-docent Floris ten Have en mbo 2-kaderdocent Patrick Stadman.

Studenten die de vaktaal al kennen, bepaalde modules al hebben gevolgd en examen hebben gedaan in een onderdeel, haken minder snel af wanneer ze na Entree een mbo 2-opleiding gaan volgen. Met dat uitgangspunt breidden de opleidingen Entree en Dienstverlening niveau 2 dit schooljaar hun samenwerking op een bijzondere manier uit. ‘We zijn al een jaar of twee bezig om samen op te trekken’, vertelt Floris. ‘Studenten volgden gastlessen en we organiseerden meeloopdagen, nu waren we toe aan deze volgende stap. De betreffende teamleiders zien de noodzaak van samenwerking in, faciliteren en gaan ervoor. We hopen dat andere teams volgen.’

Vertrouwd met de mbo 2-sfeer

Geschikte Entree-studenten worden tijdens de intake geselecteerd. ‘Ze volgen tot kerst modules bij Dienstverlening’, vertelt Patrick. ‘Vier weken les in de keuken, dan vier weken skills, dan weer keuken en zo verder. Uiteindelijk leggen ze het examen voeding af.’ De Entree-studenten krijgen les van een docent Dienstverlening en worden begeleid door een eigen Entree-coach. De groepen zijn gemengd: mbo 2-studenten en Entree-studenten krijgen tegelijk les.  ‘Op deze manier raken ze vertrouwd met de mbo 2-sfeer. Daarnaast krijgen ze een realistisch beeld van mogelijke toekomstige beroepen en van hun eigen talenten en mogelijkheden.’

Bevorderlijk voor de doorstroom

‘Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe het kan’, stellen Patrick en Floris. ‘Ook voor docenten en teams is het een opsteker. Net als bij de studenten zelf heerst daar ook vaak het beeld dat mbo niveau 2 al snel te hoog gegrepen is voor Entree-studenten. Nu zien ze hoe gemotiveerd en geïnteresseerd deze jongeren kunnen zijn. Daarnaast kan mbo niveau 2 veel leren van Entree op het gebied van uitstroom naar werk. Als je meer samenwerkt, kun je vooroordelen slachten en de doorstroom bevorderen. Het is in het begin even investeren, maar uiteindelijk kent dit project alleen maar voordelen.’

‘Ik leer hier veel van’

Een groep van tien Entree-studenten volgt elke woensdag lessen bij Dienstverlening. Zoals Rahwa, Mhret en Kisanet, zij komen uit Eritrea. Rahwa wil graag docent worden of in de gezondheidszorg werken. ‘Dit is een mooie kans om te kijken hoe het bij een vervolgopleiding gaat.’ Mhret wil graag verpleegster worden. ‘Je leer hier van alles: koken, de kooktaal spreken, samenwerken, het is heel anders dan op Entree.’ Kisanet hoopt doktersassistente te worden. ‘Dan moet ik eerst mbo 2 doen en dan mbo 4. Ik weet niet of het lukt, maar ik ga er wel voor. Het is leuk dat ik nu op Entree al kan kijken hoe het is op mbo 2. Ik leer er veel van.’