12 okt 2023

Samenwerking BrainBoost met Veiligheidsregio IJsselland

BrainBoost-studenten vanuit verschillende richtingen die het overkoepelende keuzedeel Persoonlijk Profileren volgen, gaan de komende maanden aan de slag met allerlei vraagstukken van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) is een organisatie die bestaat uit twee organisaties; de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding enerzijds en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio anderzijds.

In 2020 is er een boost gegeven om de samenwerking tussen beide organisaties op papier te vertalen naar doelen en acties.  Na de coronaperiode is het nu tijd om met elkaar te verbinden op allerlei vlakken. Het is voor het eerst dat de studenten ook daadwerkelijk  een half jaar in de praktijk aan de slag gaan bij opdrachtgevers. Het pand aan de Marsweg waar ook de brandweer is gestationeerd, zorgt voor een dynamische leer – en werkomgeving. 

De ambitie van de VRIJ is om een lerende organisatie te zijn en dit vorm te geven en uit te dragen. BrainBoost docenten van Landstede Groep hebben samen met medewerkers VRIJ, de win-win situatie van de nieuwe organisatie in kaart gebracht. De samenwerking van VRIJ en Landstede Groep heeft geleid tot het opzetten van een hybride leeromgeving binnen de organisatie. Vanuit hier gaan studenten van BrainBoost in eerste instantie aan de slag met de ‘what if’-opdracht over een total blackout en gaan daarna aan de slag met vraagstukken als: ‘verbinding van de Veiligheidsregio met onderwijspartijen, hoe zorgen we ervoor dat VRIJ een aantrekkelijke werkgever wordt voor toekomstige medewerkers, het boeien, binden en behouden van medewerkers, het versterken in de regio van de VRIJ en de trots vanuit de organisatie meer zichtbaar te maken. De Brainboost docenten vanuit het excellentieprogramma zullen daar de studenten in begeleiden en vooral uitdagen om te komen tot antwoorden en oplossingen. 

De kick-off op 5 oktober gaf een mooie eerste indruk voor de komende maanden. De directeur van de VRIJ, Arjan Mengerink benadrukte nog eens de rol van de veiligheidsregio in de maatschappij. Ook sprak hij de wens uit dat ‘niet alleen de studenten, maar ook de medewerkers van de VRIJ zelf van elkaar leren.