26 jun 2019

Publicatie boek over excellentieprogramma BrainBoost

‘Ontwikkel onderwijs voor jongeren die meer kunnen en willen’. Met deze opdracht daagde het ministerie van OCW in 2015 mbo-scholen uit om programma’s te ontwikkelen die excellent vakmanschap bevorderen. Landstede MBO ging aan de slag en ontwikkelde samen met mbo Menso Alting het excellentieprogramma BrainBoost. Het eigenzinnige project werd zo’n succes dat het schrijven van een boek hierover een logische stap was, want kennis moet worden gedeeld! Het nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) maakte de uitgave mede mogelijk.

'Excellentie is zeg maar niet ons ding, ontwikkelen wel’ is de titel van dat boek. Hierin is beschreven hoe binnen Landstede Groep (Landstede MBO en mbo Menso Alting Zwolle) het excellentieprogramma BrainBoost is ontwikkeld en wat er tijdens de reis is ontdekt.
Het programma gaat over leren en over zelf leren op alle niveaus; van studenten en docenten tot projectleiding, eigenlijk voor iedereen.

BrainBoost biedt studenten van Landstede MBO en mbo Menso Alting Zwolle die meer willen en kunnen sinds 2016 de mogelijkheid om nog meer uit zichzelf te halen. Aan de hand van levensechte opdrachten en coaching gaan studenten van verschillende opleidingen, en verschillende leerjaren, gedurende 22 weken elke week een middag met elkaar aan de slag.

Je kunt het bijna niet uitleggen aan anderen. Je moet BrainBoost ervaren. Dat geldt ook voor docenten. (een BrainBoost-student in Excellentie is zeg maar niet ons ding, ontwikkelen wel)

Het boek is geschreven voor docenten om te laten zien wat er komt kijken bij het maken van excellentieonderwijs.

Ook benieuwd naar het boek? Neem een kijkje:

http://www.landstedegroep.nl/brainboostboek/