18 mei 2022

Provinciale Statenleden aangenaam verrast over hechte samenwerking tussen mbo en bedrijfsleven

Een niet alledaags gebeuren bij Landstede MBO in Raalte op woensdagochtend. Om zich een breder beeld te vormen van het onderwijs in Overijssel brachten Provinciale Statenleden een werkbezoek aan mbo, hbo en universiteit. Landstede MBO was gastheer mede namens ROC Aventus en ROC Twente. Met presentaties en een rondleiding gaven de onderwijsinstellingen een beeld van wat er allemaal gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven. ‘Ik was echt onder de indruk’, aldus statenlid Wybren Bakker van D66.

Geïnteresseerd lieten statenleden en een afvaardiging van de provincie Overijssel zich informeren over de manier waarop de mbo-instellingen met beide benen in de praktijk staan. Teamleider Alice van Ingen van Landstede MBO gaf een rondleiding langs twee opleidingen. Twee studenten Economie lieten zien hoe ze via de scrummethode een eigen onderneming hadden opgezet: realisatie en verkoop van T-shirts. ‘Met zo’n praktijkopdracht bereiden we de studenten goed voor op de beroepspraktijk’, aldus Alice. Vervolgens demonstreerden twee ICT-studenten hoe ze in opdracht van de Isala Klinieken een app ontwikkelden, waarmee verpleegkundigen op de spoedeisende hulp snel en adequaat de broodnodige informatie kunnen opzoeken. Ultramodern, vergeleken met het totaal versleten en beduimelde papieren infoboekje dat ze tot nu toe raadpleegden. ‘Het is geweldig om voor een echte klant te werken, en dan ook nog wel zo’n grote organisatie’, zeggen de studenten. Alice voegt toe: ‘Het is zo’n succes dat de artsen ook om zo’n app hebben gevraagd.’

 

Leren in de praktijk

Op alle fronten en bij alle opleidingen zoekt Landstede MBO de verbinding met de praktijk. Alice somt op: ‘In de Sallandse Praktijkroute hebben we het onderwijs verplaatst naar daar waar de zorgstudenten voor worden opgeleid: de zorginstelling zelf. Het gaat om dertien zorginstellingen, waarbij we nu ook met Aventus gaan samenwerken.’ En er is meer. ‘Bij de groenopleidingen bewerken en onderhouden de studenten stukken grond in opdracht van de gemeente. Studenten Veehouderij rouleren langs bedrijven en landbouwmachines worden aan ons uitgeleend, zodat toekomstige monteurs een goede opleiding krijgen. We werken samen met een zorgboerderij waar groen en zorg bij elkaar komt.  Als kinderopvangorganisaties door de komst van Oekraïense vluchtelingen om medewerkers verlegen zitten, bellen ze ons. En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen.’

 

ROC Aventus en ROC Twente

ROC Aventus vertelde over techhubs zoals NewTechPark Apeldoorn en Technicampus Stedendriehoek, want ‘alleen door samenwerking met ondernemers kun je vernieuwen’. ROC Twente lichtte het Transitiehuis Twente toe, waarin duurzaamheid, energietransitie en circulariteit belangrijke thema’s zijn. Ook het Kampus Experience Center kwam aan de orde, dat mede mogelijk is gemaakt door de Provincie Overijssel. Allemaal voorbeelden van de manier waarop het mbo nauw samenwerkt met het bedrijfsleven.

 

Realistisch beeld

Wat de roc’s betreft kan de Provincie veel voor hen betekenen op het gebied van verbinding en financiële middelen. Aandacht voor zij-instromers, omscholers en voortijdig schoolverlaters is eveneens wenselijk. En er zijn ook fysieke wensen. Bijvoorbeeld ruimte en mogelijkheden waar studenten zelf een huis van de toekomst kunnen bouwen, met alle bijkomende werkzaamheden van dien. Alice vindt het vooral belangrijk dat de statenleden een realistisch beeld krijgen van hoe het mbo te werk gaat. ‘Ik wil graag overbrengen hoe dynamisch het mbo is en hoe intensief we samenwerken met het werkveld, zodat de statenleden daar hun prioriteiten en besluitvorming op kunnen baseren.’

 

‘Inspirerend werkbezoek’

Die doelstelling is aardig gelukt. ‘We hebben gezien hoeveel koppeling er is met het bedrijfsleven’, zegt statenlid Simon Zandvliet van de SP. ‘Het werkveld is veel meer geïntegreerd in het onderwijs dan tien jaar geleden, toen ik afstudeerde op het mbo. Wat ik ook mooi vind om te zien is dat er veel meer op individueel niveau gekeken wordt naar lesgeven. Het is een stuk veranderd.’ Wybren Bakker is het met hem eens. ‘Het was een heel inspirerend werkbezoek. Ik ben aangenaam verrast dat onderwijs en bedrijfsleven zo hecht aan het werk zijn om samen de opgave van de toekomst van een goed antwoord te voorzien. Daar ben ik echt van onder de indruk.’ Het mbo is volgens hem heel belangrijk daarin. ‘Wij hebben het in de Provinciale Staten vaak over vragen als: hoe zorgen we ervoor dat ons land verduurzaamt, vergroent, technisch zo wordt ingericht dat we in 2030 nog droge voeten houden en ook nog in een gezonde omgeving wonen met voldoende huizen en wegen. Daarvoor hebben we mensen nodig met heel veel praktische kennis en kunde: de doeners van de toekomst. Daarin is het mbo de spil.’