28 feb 2023

Mbo’ers en hbo’ers leren interprofessioneel samenwerken in leerteams

Gelukkige kinderen die zich in een veilige omgeving optimaal ontwikkelen. Dat wil iedereen. Maar daarvoor is het belangrijk dat de professionals om het kind heen samenwerken en waar nodig elkaars expertise benutten. Dat kan in interprofessionele teams, teams waarin iedereen zijn expertise inbrengt. Een aanpak die mbo- en hbo-studenten – de aankomende professionals – zich tijdens hun stage eigen maken in de leerteams van het Innovatiecluster Kind en Educatie, een samenwerkingsverband van Zwolse mbo- en hbo-scholen en regionale praktijkorganisaties.

In een interprofessioneel leerteam leren en werken mbo- en hbo-studenten van verschillende opleidingen en vanuit diverse vakgebieden met elkaar aan een vraagstuk van de organisatie waar ze stage lopen. Daarbij is het kind – en zijn ontwikkeling en welzijn – altijd het uitgangspunt.

Gelukkige kinderen

Projectleider Francien Schipper-Modderman licht toe: “Wat we willen zijn blije, gelukkige kinderen die in een veilige en vertrouwde omgeving opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Soms verloopt deze ontwikkeling echter moeizaam of ligt er een vraagstuk dat vraagt om een aanpak waarbij professionals uit meerdere domeinen betrokken zijn: professionals vanuit verschillende disciplines en organisaties die er elk op hun eigen manier iets mee te maken hebben.”

Francien vervolgt: “Concreet betekent dit dat samenwerking tussen domeinen nodig is om moeilijke vragen rondom kinderen met wie deze professionals werken, succesvol op te pakken. Maar de betrokken organisaties en professionals brengen ieder hun eigen achtergronden, werkwijzen en perspectieven mee. Echt integraal aan gezamenlijke uitdagingen werken – vanuit een gedeelde visie, met een gedeelde aanpak, aan een gedeeld doel – is dan soms ook een uitdaging. Het is zo waardevol en belangrijk dat studenten hier al tijdens de opleiding ervaringen in opdoen: een interprofessioneel leerteam is hiervoor een krachtig middel.”

Breder inzetbaar

In een leerteam leren de studenten niet alleen van elkaar, ze komen ook tot nieuwe inzichten en leren rekening houden met elkaars werkwijze, belangen en achtergrond. Daarbij werken ze ook aan persoonlijke leerdoelen: willen ze leren leidinggeven of leren hoe ze beter voor hun mening uitkomen bijvoorbeeld. Zo zorgt het interprofessioneel samenwerken ervoor dat elke student tot zijn of haar recht komt.

“En door alles wat ze leren zijn ze later ook breder inzetbaar. Een leerteam is dus goed voor je ontwikkeling en je cv”, zegt Francien. Overigens is het leerteam niet iets wat ‘erbij komt’, samen met de leerteambegeleiders – een van de opleiding en een van de praktijkorganisatie – kijk je welke opdracht(en) van school passen bij het leerteam.

Op dit moment kunnen studenten die een opleiding volgen in het domein Kind en Educatie op meer dan 25 praktijkplekken meedoen in een interprofessioneel leerteam. Bekijk hier de opleidingen van Onderwijs & Opvoeding.

Bekijk hier de opleidingen van Onderwijs & Opvoeding. Meer weten? Kijk op kindeneducatie.nl.