26 sep 2022

Mbo, defensie en bedrijfsleven versterken regionale samenwerking

Een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en defensie, naar het Amerikaanse concept ‘School of the Nation’. Dat was het thema van het gelijknamige symposium, georganiseerd door het Vuursteun Commando in de Luitenant Tonnet Kazerne in ’t Harde. Miluska Broekhuis van Landstede MBO Harderwijk sprak mede namens Suzan Ingelse van het Deltion College uit Zwolle. ‘Defensie, bedrijfsleven en onderwijs: eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. Onderwijs volgens het regionale HR ecosysteem: intensieve samenwerking, fysieke en mentale vorming, aansluiten bij wat iemand al kan. We werken al samen, maar het kan beter, intensiever. Dat vraagt soms net iets meer lef en regionale mandaten.’

De termen ‘vorming’ en ‘samenwerking’ liepen als een rode draad door het symposium, dat werd georganiseerd naar aanleiding van het afscheid van Dick Scherjon als reservekolonel bij de Koninklijke Landmacht. Scherjon is een groot voorvechter van het ‘HR Ecosysteem’ vergelijkbaar met ‘School of the Nation’. Adaptie, ofwel aan elkaar aanpassen en elkanders kracht, kennis en kunde gebruiken, is daarin leidend. Sprekers waren onder andere Luitenant-generaal Mart de Kruif (buiten dienst), Brigadegeneraal Kees de Rijke, directeur HR van de Koninklijke Landmacht en  Luitenantkolonel Jeffrey van der Veer, Commandant 41e Afdeling Artillerie en Korpscommandant Rijdende Artillerie. Ook Mr. Diederik van Wassanaer, Hoofd Government Relations ING Bank en adjunct-directeur Caroline Lipke van de praktijkroute van het Greijdanus College kwamen aan het woord. Haar leerling Diego vertelde met passie hoe zijn klas door Dick Scherjon mee op bivak was genomen, waar hij had ontdekt dat hij veel meer kan dan hij gedacht had, en dat je samen veel meer kan dan alleen.

Het vraagt om lef

Miluska Broekhuis sprak namens de veiligheidsopleidingen in de regio, zowel Landstede MBO als het Deltion College. ‘Vorming is een essentiële component bij het opleiden van beroepskrachten. Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt, het aantal jongeren neemt af, de student switcht steeds sneller en weet vaak helemaal niet wat een beroep inhoudt. Daarvoor hebben we het werkveld nodig. Defensie is expert in het kader van het beroep. Het mbo is expert in het begeleiden van het leerproces. Het mbo dat in de regio samen meer dan 22.000 studenten omvat, fungeert als spil tussen vo, hbo en het werkveld. De samenwerking in de regio kan nog intensiever in de driehoek onderwijs, Defensie en bedrijfsleven. Dat vraagt om lef van zowel onderwijs als werkgevers. Ook vraagt het om een nauwere samenwerking tussen de ministeries van Onderwijs en Defensie. Kansen liggen in regionale mandaten voor bijvoorbeeld het Vuursteun commando. Daarnaast zou goed gekeken moeten worden naar de instroommogelijkheden binnen Defensie. Zo kunnen de mbo’s niet alle belangstellenden voor een VeVa-opleiding plaatsen, omdat de wens vanuit de belangstellenden niet match met de instroomwensen van Defensie.’

Geen woorden maar daden

‘Wij leiden steeds vaker in co-creatie met het werkveld op, in de vorm van hybride leervormen’, aldus Miluska. ‘We geven onder andere les op locatie in de zorg en de techniek. Ook voor Defensie liggen daar grote kansen. We (onderwijs, Defensie en overige branches) hebben een gedeelde wens om samen mensen in de regio te binden en te boeien, door bijvoorbeeld het aangaan van gedeelde arbeidscontracten. Samen hebben we alles wat er nodig is om onze verantwoording te nemen in de regio en mensen te interesseren, te binden en te boeien in deze sector. Iedereen heeft de intentie, nu is het hoog tijd om woorden om te zetten in daden.’ Ze heeft vertrouwen in de samenwerking. ‘Met een gemeenschappelijke regionale agenda brengen we tot uitdrukking dat wij ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen en inspannen voor de economische en maatschappelijke vitaliteit van deze regio.’