30 jan 2018

Maatschappelijke thema’s naar keuze voor studenten

De opleidingen Mbo-Verpleegkundige, Verzorgende Individuele Gezondheidszorg, Sociaal Werk en Maatschappelijke Zorg op locatie Dokterspad in Zwolle hebben een week lang diverse gastsprekers en ervaringsdeskundigen uit het hele land uitgenodigd om over Leren Loopbaan en Burgerschap LBB)-thema's te praten en vooral om ervan te leren.

Zij organiseerden gezamenlijk een eerste LBB-carrousel op de locatie Dokterspad in Zwolle en behandelden daarbij maatschappelijke thema's zoals: schulden bij jongeren, verslavingsproblematiek of hoe je de overtap naar het hbo (makkelijker) kunt maken.

Politiek en de rechtstaat behoorden ook tot de thema's. Er werd aandacht besteed aan religie, voeding en gezondheid. Ook een oud-gedetineerde en tevens oud-student, die zich heeft opgewerkt tot ondernemer, vertelde de studenten zijn inspirerende verhaal.

Iedere dag kwamen er zo’n 24-36 sprekers die ruim 500 eerstejaars studenten van de opleidingen voorzagen van lessen waarin de studenten ook actief aan de slag gingen.