8 jun 2020

Landstede Vakantieschool gaat door in de zomer

De komende zomervakantie gaat de Landstede Vakantieschool door! Leerlingen en studenten die bijvoorbeeld door de coronacrisis moeite hebben met Nederlands, Engels of rekenen en daarmee actief aan de slag willen, kunnen in Harderwijk en Zwolle terecht bij de Landstede Vakantieschool! Natuurlijk worden bij de Vakantieschool de maatregelen op basis van de richtlijnen van de overheid in acht genomen en zal het onderwijs op anderhalve meter worden vormgegeven. De gezondheid van leerlingen, studenten en medewerkers staan daarbij voorop.

De Landstede Vakantieschool is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, huidige mbo-studenten en andere belangstellenden die hun niveau van het Nederlands, Engels of rekenen willen verbeteren óf die zich extra willen voorbereiden op een vervolgopleiding of Proeve van Bekwaamheid. Deelnemers krijgen les in groepjes en er wordt ook deels zelfstandig gewerkt. Daarbij worden de deelnemers intensief begeleid door docenten en door studentassistenten die uitblinken in het vak waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld. Ook studenten en volwassenen waarvoor Nederlands niet de moedertaal is, hebben baat bij deze extra lessen. Landstede biedt deze mogelijkheid aan sinds 2012 en juist nu in de corona crisis kunnen deelnemers stof opfrissen of bijspijkeren.

Kijk hier voor data en voor aanmelden