18 mei 2017

Landstede MBO start in Raalte combi-opleiding MZ/VIG

Na de zomer start het Landschap Gezond & Wel van Landstede MBO in Raalte met een nieuwe combi-opleiding: MZ/VIG, afkortingen die staan voor Maatschappelijke Zorg niveau 3 en Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3. De school voorziet daarmee in een nadrukkelijke marktbehoefte. Steeds vaker namelijk vragen zorg- en welzijnsinstellingen om mbo’ers die gediplomeerd zijn in zowel MZ als VIG.

Zorg- en welzijnsinstellingen zoeken steeds vaker naar gekwalificeerde medewerkers die extra breed inzetbaar zijn, die niet alleen op zorg zijn gericht maar ook persoonlijke begeleiding kunnen geven, individueel of in groepen. Studenten die straks de driejarige combi-opleiding afronden, krijgen twee diploma’s, voor zowel MZ als VIG. Zowel die studies afzonderlijk alsook de combi-opleiding worden straks als BOL-opleiding (voltijds studie) en BBL-opleiding (studie in combinatie met werk) aangeboden.

Combi is ideaal
Tot nu toe kon een breed geïnteresseerde student eerst de ene opleiding doen en dan de andere. Daar was hij of zij dan zo’n vijf jaar mee bezig, terwijl beide opleidingen toch een zekere inhoudelijke overlap vertonen. Daar kan bijvoorbeeld studente Kristel Hoek (22) over meepraten: “Ik heb eerder VIG gedaan en doe nu MZ. Op niveau 4, dat wel, maar ik merk dat een deel van de leerstof in beide opleidingen aan bod komt. Nu kan herhaling geen kwaad, maar het complete traject zou ook iets korter kunnen. Voor de huidige eerstejaars studenten en degenen die daarna komen, lijkt de combi-opleiding mij daarom een uitkomst.” Eerstejaars studenten doen straks eerst een basisjaar MZ/VIG en kiezen aan het eind van dat jaar voor MZ, voor VIG óf voor de combi-opleiding.

Kristel Hoek en Robbin Wieldraayer

Logische vervolgstap
Student Robbin Wieldraayer (20) deed eerder MZ niveau 4 en doet nu VIG niveau 3. Dat lijkt een opmerkelijke vervolgstap, maar dat is het niet voor Robbin: “Tijdens de stages merkte ik dat het goed zou zijn geweest als ik meer met ziektebeelden en verpleegtechnische handelingen had kunnen en mogen doen. En mede omdat ik voorzag dat na mijn studie MZ de banen niet onmiddellijk voor het oprapen zouden liggen, ben ik alsnog VIG gaan doen.” Ook Robbin’s gekozen opleidingspad verandert niet door de komst van de nieuwe combi-opleiding, maar als die er was geweest toen hij met zijn mbo-studie begon, dan had hij het wel geweten: “Dan had ik dat gedaan, absoluut!”