31 mei 2018

Landstede MBO scoort weer hoger in JOB-monitor

Voor de derde achtereenvolgende keer, worden Landstede MBO en Menso Alting Zwolle, beide onderdeel van Landstede Groep, beter beoordeeld door hun mbo-studenten. Vandaag zijn in de jaarbeurs in Utrecht de resultaten gepresenteerd van de JOB-monitor, het landelijke onderzoek naar de tevredenheid van studenten in het mbo dat elke twee jaar wordt uitgevoerd door JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs). Alle mbo-instellingen doen hier aan mee. Net als bij de vorige editie, heeft 55% van alle mbo-studenten de JOB-monitor ingevuld.

In de ranglijst van reguliere mbo-instellingen (ROC’s) doen Landstede MBO en Menso Alting Zwolle het zeer goed. Zij staan, net als voorgaande jaren in de top van de landelijke lijst. In totaal doen 67 mbo-instellingen mee met de JOB-monitor, waaronder ROC’s, vakscholen en niet bekostigde onderwijsinstellingen. Omdat de beide scholen onder dezelfde scholengroep vallen, zijn de onderzoeksresultaten bij elkaar opgeteld.

Opvallend is de score van de beide scholen op onderwijsfaciliteiten en sfeer & veiligheid. De scholen scoren op deze twee punten ver boven het landelijk gemiddelde. Ook op andere punten, zoals toetsing en examinering, studiebegeleiding, stage, studeren met een beperking, informatie, rechten en plichten, lessen, inspraak en studieloopbaanbegeleiding scoren deze twee scholen boven het landelijk gemiddelde. Bestuursvoorzitter Theo Rietkerk: “Ik zie dit als een bevestiging van de stijgende lijn waarin de organisatie zich bevindt. Het oordeel van onze eigen mbo-studenten is misschien wel de allerbelangrijkste graadmeter voor hoe we met ons allen bezig zijn”.

Stijn Goedhart, voorzitter van de studentenraad van Landstede Groep en spreekbuis namens alle studenten van de beide scholen kan de scores wel verklaren. “De scholen kenmerken zich door kleinschaligheid, de docenten en studenten kennen elkaar goed. Negen van de tien medestudenten heeft bewust voor die kleinschaligheid gekozen. Ook zie je een stijgende lijn in de kwaliteit van het onderwijs en de examens en er worden steeds vaker vragen gesteld door het bestuur van de school. Er is steeds meer aandacht voor inspraak van de studenten”, aldus Goedhart.

De publicatie van de JOB-monitor vandaag, is ook het einde van de bestuursperiode van JOB-voorzitter en Landstede MBO student Roosmarijn Dam. Zij kijkt terug op een drukke periode waarbij ze een jaar lang kon werken aan haar idealen met betrekking tot het MBO. Zij heeft zich vooral ingezet voor het imago van het MBO en de waardering ervoor. Afgelopen week was ze betrokken bij de MBO Ambassadeursverkiezing van Landstede MBO en Menso Alting Zwolle. ‘Trots op het mbo’ stond tijdens de verkiezingsavond centraal.