21 dec 2022

Landstede MBO, Deltion en Sherpa winnen challenge ‘Dialogisch valideren’

Het innovatieplatform voor de toekomst van het mbo, MBOin2030, organiseerde dit najaar de challenge ‘Leerervaringen mee laten tellen in het mbo’. Bij deze challenge werd gezocht naar succesvolle hulpmiddelen die helpen om kennis en ervaring van studenten in beeld te brengen, zodat onnodig leren voorkomen kan worden. Het initiatief van Landstede MBO, Deltion College en Sherpa was één van de winnaars. Naast een bedrag van €25.000 is ook extra expertise beschikbaar gesteld om de praktijkgestuurde leerroute verder te professionaliseren.

In 2030 ziet het mbo er heel anders uit. Studenten worden dan gestimuleerd om een eigen leerpad te volgen. Een van de uitdagingen die daarbij komt kijken is het vaststellen van de kennis en ervaring die iemand al opgedaan tijdens (vrijwilligers)werk, zodat er meer ruimte is voor onderwijs op maat. Daarom heeft innovatieplatform MBOin2030 de challenge ‘Leerervaringen mee laten tellen in het mbo’ uitgeschreven. Zowel initiatiefnemers uit het onderwijs, commerciële bedrijven als samenwerkingsverbanden konden een pitch indienen, waarin zij vertelden hoe zij dialogisch valideren in de praktijk kunnen brengen.

Dialogisch valideren
Dialogisch valideren richt zich op het identificeren, waarderen, erkennen van en adviseren over kennis en vaardigheden die iemand al heeft of nog wil leren. Dat wat de student al weet en kan, wordt door een gesprek tussen student, docent en werkgever verbonden aan wat de student verder nog wil leren. Hiermee wordt onnodig studeren voorkomen.

Landstede MBO en gehandicaptenzorginstelling Sherpa werken met een praktijkgestuurde leerroute waarbij de student en Sherpa meepraten en meebeslissen over wat er geleerd moet worden. Het valideren van de leeropbrengsten door middel van een gesprek is de uitdaging die Landstede en Sherpa willen onderzoeken en willen uitvoeren. Deltion College heeft als erkend EVC-aanbieder (Erkenning Verworven Competenties) veel ervaring op het gebied van erkennen en waarderen. Daarom is Deltion aangehaakt om andere manieren van validering in te brengen in de praktijkleerroutes.

In de prijzen
De jury heeft uit alle 22 ingediende voorstellen 4 winnaars gekozen, waaronder het samenwerkingsverband tussen Landstede, Sherpa en Deltion. Naast een bedrag van €25.000 is ook extra expertise beschikbaar gesteld om de praktijkgestuurde leerroute verder te professionaliseren. De drie organisaties kunnen aan de slag om dialogisch valideren in de praktijk te gaan brengen en mee te nemen in de toekomstige praktijkleerroutes van zij-instromers in de zorg.

Erkenning
Projectleider Pleunie Blaauw van Landstede is blij dat Landstede, Deltion en Sherpa deze erkenning hebben gekregen. “We ontwikkelen samen een waardevolle praktijkgestuurde leerroute. Onze inzet is vooral dat we af willen van de hoeveelheid verslagen die leiden naar examinering. Dat sluit niet meer aan bij volwassenen met veel ervaring. Studenten die de praktijkgestuurde leerroute bij Sherpa volgen, voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd. Het is mooi dat we vanuit het innovatieplatform MBOin2030 deze prijs hebben ontvangen, zodat we deze manier van dialogisch valideren verder kunnen ontwikkelen.”

Iris Jansen van Deltion College onderstreept de woorden van Blaauw. “Het onderwijs van de toekomst vraagt om innovatie. Studenten moeten nog meer regie krijgen over hun persoonlijke leer- en ontwikkelpad. Dit kan niet zonder recht te doen aan dat wat iemand al aan ervaring, kennis en kunde in huis heeft. Ook moet rekening gehouden worden met wat er vanuit de beroepspraktijk wenselijk en mogelijk is. Het gaat echt om een goede wisselwerking tussen student, onderwijs en werkgever. We zijn blij dat we met het winnen van de challenge van MBOin2030 meer ervaring op kunnen doen met het valideren van wat iemand beheerst in de praktijk.”