20 nov 2018

Inspiratiedag ‘MBO-vakmanschap: Het kloppend hart van de Zorg’

De inzet van de mbo-student in de praktijk van de zorg” was het centrale thema tijdens de inspiratiedag ‘MBO vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg’, vrijdag 16 november in Theater Orpheus in Apeldoorn. Meer dan 220 deelnemers uit werkveld, onderwijs en opleidingen bespraken de vraag in teams en kwamen met unieke oplossingen. De dag was een initiatief van acht ROC’s en Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland.

‘We leren op school dingen die niet toepasbaar zijn in de praktijk, waardoor kennis verloren gaat’, vertelt een student Verpleegkunde. ‘Misschien moet het onderwijs meer investeren in het meetrekken van de praktijk’, stelt een opleider. ‘Staat het werkveld genoeg open voor suggesties van de mbo’er?’ vraagt een praktijkbegeleider. Het is duidelijk dat er het een en ander verbeterd kan worden in en rond inzet van de mbo-student in de praktijk in de zorg. ‘Voorlichting en overleg tussen onderwijs en werkveld is heel belangrijk’, is de conclusie van het werkgroepje.

Mbo is de ruggengraat van de maatschappij
 ‘We gaan niet alleen voor de snel toepasbare, praktische ideeën, maar ook voor de bijzondere, out-of-de-box ideeën, want die leiden vaak tot de beste oplossingen.’ Teamleider Enna Smink van Landstede MBO maakt deel uit van de organisatiewerkgroep. ‘We wilden een dag organiseren waarbij de deelnemers actief met elkaar in gesprek gingen. Ons streven is dat scholen en/of instellingen zich zo aangesproken voelen door een idee, dat ze er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Het mbo vormt de ruggengraat van de Nederlandse maatschappij. Het is heel belangrijk om de mbo’er, de verpleegkundige en de verzorgende, beter te positioneren, dat is dan ook ons doel.’

Het kloppend hart van de Zorg
De Inspiratiedag ‘MBO-vakmanschap: Het kloppend hart van de Zorg’ vloeit voort uit een unieke samenwerking tussen Werkgeversvereniging Zorg