21 nov 2017

Inspectie ziet heel veel verbeteringen maar is nog niet tevreden over kwaliteitsborging

Onlangs werd door de Onderwijsinspectie een rapport gepubliceerd waarin 4 van de 95 opleidingen worden genoemd. Na het bestuurlijk overleg tussen de Onderwijsinspectie en Landstede over het rapport over deze opleidingen is er door het bestuur meteen geacteerd. Wij hebben gezorgd dat de waarde van de diploma’s is geborgd door grondige wijziging van de structuur en werkwijze van de Examencommissie. Daarnaast zijn verbeterplannen voor de opleidingen voortvarend opgepakt.

Bestuursvoorzitter Theo Rietkerk: 'Elke onvoldoende is er een te veel, maar in de afgelopen vier jaar zijn flinke stappen gezet. Het belang van onze studenten staat hierbij altijd voorop. De examens die zij afleggen zijn landelijk gevalideerd en blijven hetzelfde. Het gaat hier vooral om de verbetering van het achterliggende proces'.