22 mei 2017

Groen licht voor bijzonder samenwerkingsproject ‘Industriële Robotica’

Hoe bereid je de toekomstige werknemers goed voor op de ‘Smart Industry’ van de toekomst, waarin digitalisering en robotisering centraal staan? Onderwijs, bedrijfsleven, overheid en ondersteunende organisaties in de regio Noordwest-Veluwe en Zwolle slaan de handen ineen in het project ‘Industriële Robotica’. Het ministerie van OC&W ziet toekomst in het project en heeft een subsidie toegekend van € 1,5 miljoen, 30% van de totale investering. Landstede MBO in Harderwijk is een van de onderwijspartners.

 

Smart Industry-ontwikkelingen vragen om verandering van zowel productieprocessen als arbeidsprocessen. Vakmensen moeten beschikken over de laatste technische kennis, maar ook over de benodigde vaardigheden om flexibel en in teamverband te kunnen samenwerken (21st century skills). De samenwerkende partijen willen zoveel mogelijk mensen opleiden die klaar zijn voor de toekomst van de industriële robotica, zowel op vmbo-, mbo- als op hbo-niveau.

Beroepspraktijk staat centraal
In het project Industriële Robotica draait het niet alleen om theoretische kennis, maar juist ook om het ontwikkelen van vaardigheden, beroepshouding en praktijkkennis. Een ‘hybride leeromgeving’, waar het schoolse leren zich vermengt met het werkplekleren, is daarom een belangrijk onderdeel van het project. Bij AWL-Techniek in Harderwijk wordt daartoe een fieldlab ingericht waar op vmbo-, mbo- en hbo-niveau praktijkgericht wordt geleerd. Er worden nieuwe onderwijsmethodes ontwikkeld, die zich speciaal richten op industriële robotica.

Kansen voor hi-tech techniekonderwijs
Landstede Groep en Deltion College, de betrokken mbo-instellingen, zijn blij met de toekenning.
Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter van Landstede Groep: ‘Door de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden kunnen we inspelen op de vraag naar de toekomst. Dit sluit prachtig aan op de ontwikkeling van ons techniekonderwijs in de regio Noordwest-Veluwe.’
Pim Hulsman, directeur Landstede MBO in Harderwijk: ‘Hierdoor sluit onze opleiding nog beter aan bij de Smart Industry in de brede regio.’

Tekort aan technische vakmensen
De technische industrie maakt momenteel grote veranderingen door. Daardoor dreigt het tekort aan technische vakmensen verder op te lopen. Dit samenwerkingsproject verbetert de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Opleiden, kennis en innovatie op het gebied van Industriële Robotica komen in deze brede regio samen. Daarmee is het voor aankomende vakmensen een kansrijke sector.

Subsidie
Industriële Robotica omvat een nieuwe benadering van beroepsonderwijs, van vooropleiding tot vervolgopleiding, van beroepspraktijkvorming tot aansluiting op de arbeidsmarkt. De kosten voor het gehele project bedragen de komende vier jaar meer dan € 5 miljoen, waaraan elke samenwerkende partij bijdraagt.
Minister Bussemaker van OC&W juicht de aanpak toe en subsidieert het project met € 1,5 miljoen. Deze bijdrage komt uit het Landelijke Regionaal Investerings Fonds (RIF), waarmee innovatief mbo-onderwijs wordt gestimuleerd.

Samenwerkende partijen
Voor dit project werkt Landstede MBO in Harderwijk samen met onderwijspartners Deltion College; Hogeschool Windesheim en Morgen College Harderwijk. Vanuit het bedrijfsleven wordt samengewerkt met Altrex Zwolle, AWL-Techniek Harderwijk, GOMA Hengelo, IJssel Technologie Zwolle, Kinkelder B.V. Zevenaar, Nefit Deventer; VMI Group Epe en Wivé Techniek Nunspeet. Het project wordt ondersteund door FME, opleidingsfonds A+O Metalektro en de provincies Gelderland en Overijssel.