10 mei 2017

Chinese delegatie kijkt de ogen uit bij beroepspraktijkvorming Landstede

Op onderwijsgebied timmert China hard aan de weg. Hoewel de onderwijssystemen in verschillende regio’s in het land kunnen verschillen, ligt het opleidingsniveau er over het algemeen hoog. Het onderwijs is heel anders dan hier: streng hiërarchisch en eigen inbreng van de studenten is ongewenst. Wat ook totaal onbekend terrein is voor de Chinezen, is de manier van leren in en van de praktijk, zoals dat bij Landstede gebeurt. Tijdens de uitwisseling bij Landstede deze week, willen de Chinese onderwijscollega’s er dan ook alles over weten.

In het Chinese onderwijs zijn hiërarchische relaties erg belangrijk. Chinese studenten dienen inzet te tonen en respect voor hun docent. Die wordt gezien als een autoriteit en een bron van kennis. Op traditionele scholen in China is het niet gebruikelijk dat studenten tussentijds vragen stellen of groepsopdrachten maken. Beroepspraktijkvorming vindt er ook nauwelijks of helemaal niet plaats.

Tot en met 15 mei is een delegatie van 21 personen uit China op bezoek bij scholen in Nederland. Drie van hen worden ontvangen door Landstede in Harderwijk. Het gaat om de directie van het Jiangsu Jiankang Vocational College, een scholengroep voor beroepsonderwijs uit de provincie Jiangsu aan de oostkust van China, en een collega van een Nursing School. De uitwisseling is bedoeld om kennis te vergaren en inzicht te krijgen in andere onderwijssystemen en culturen. Ook worden mogelijkheden onderzocht om de samenwerking te intensiveren. Vorig jaar bezocht een delegatie van Landstede de collega’s in China.

Landstede heeft een programma samengesteld om de Chinezen een gevarieerd kijkje te bieden bij verschillende opleidingen en enkele bedrijven en organisaties waar de beroepspraktijkvorming bij Landstede plaatsvindt. Er worden lessen bijgewoond bij Veilig & Beschermd op Kranenburg in Harderwijk. Er staat een bezoek aan de Isala Klinieken op het programma en aan het Zorgethisch Lab, de Care Academy en Woonzorgcentrum de Amaniet, onderdeel van Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Internationalisering is een belangrijk aspect van het onderwijs bij Landstede. Studenten worden gestimuleerd om ook over de grenzen te kijken bij het zoeken van een stageplek. Het is goed voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid, de studenten leren er andere culturen door kennen en vreemde talen spreken. Waar mogelijk vinden uitwisselingen plaats, zowel binnen het mbo als het voortgezet onderwijs.