11 jul 2018

Afspraken over schoolkosten

Deze week werd er in de media volop gepubliceerd over schoolkosten. De MBO Raad heeft met OCW en de JOB in een ‘servicedocument schoolkosten’ afspraken vastgelegd. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “De afspraken maken helder wie – student of school - waarvoor verantwoordelijkheid is. De scholen maken op basis van dit document met de studentenraad komend studiejaar afspraken, die per opleiding per studiejaar 2019-2020 ingaan.”

In de afgelopen weken heeft de MBO Raad samen met JOB, OCW en de inspectie gewerkt aan het servicedocument schoolkosten. Heerts: “De afspraken over schoolkosten volgen uit het bestuursakkoord dat we in februari sloten met de minister van OCW namens het kabinet. De nu gemaakte afspraken maken in samenhang duidelijk waar ieders verantwoordelijkheid ligt: van de school, de student en het leerbedrijf.”
Voor de huidige en nieuw aangemelde mbo-studenten bij Landstede MBO verandert er tot 2019 niets. Wel werkt Landstede Groep aan een mbo-webshop waarbij de mbo-studenten het hele jaar de mogelijkheid hebben om online hun leermiddelen te bestellen. Boeken en andere leermiddelen hoeven ze pas te bestellen als ze deze nodig hebben. Daarmee wordt voorkomen dat je te veel aanschaft en worden de kosten voor de studenten teruggebracht.

Wil je meer informatie over de huidige regelingen voor schoolkosten bij Landstede MBO? Ga dan naar de info over studiekosten en lesgeld op deze site. Bij al onze mbo-opleidingen vind je in de opleidingsinformatie aanvullende informatie over de schoolkosten.