29 nov 2016

Aandacht voor psychosociaal welbevinden beloond met Gezonde School-vignet

Landstede MBO heeft volop aandacht voor de fysieke, mentale en psychosociale gezondheid van de studenten, leerlingen en medewerkers. Tien locaties van Landstede MBO - Harderwijk, Raalte, Lelystad, Dronten en Zwolle - hebben hiervoor het Vignet Psychosociaal Welbevinden ontvangen. De inzet van een studentenbegeleidingsteam speelt daarin een belangrijke rol. Voor een aantal locaties is dit het derde vignet: zij hebben al vignetten voor Voeding en Bewegen & Sport.

Is er een zorgadviesteam op school? Weten de studenten waar ze terecht kunnen als er iets aan de hand is op psychosociaal gebied? Is er een signalerings- en zorgstructuur? Het zijn een aantal vragen die scholen positief moeten beantwoorden voor het Vignet Psychosociaal Welbevinden.

Criteria
Het vignet is onderdeel van de Gezonde School, een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid en zo’n zeventien gezondheidsorganisaties. Voor het behalen en behouden van een vignet moeten scholen aan veel criteria voldoen.

Zo moeten scholen aandacht hebben voor het algemene welbevinden van studenten en medewerkers, een prettig schoolklimaat bevorderen, sociale competenties stimuleren en psychosociale problemen voorkomen, signaleren en oplossen. Scholen moeten ook actief werken aan gezondheidseducatie, de fysieke en sociale omgeving, signalering en beleid. Elke drie jaar kunnen de vignetten verlengd worden.

Team Student Advies & Begeleiding
Dat de locaties van Landstede MBO het vignet kregen, is mede te danken aan het team van Student Advies & Begeleiding (SAB). Het SAB-team bestaat uit orthopedagogen, psychologen en loopbaandeskundigen, die - zonodig via de jeugdhulpverlening - extra begeleiding en/of ondersteuning regelen. Bijvoorbeeld rond studie- en beroepsvaardigheden, loopbaanbegeleiding, taal en rekenen, maar ook bij vragen rond leren en gedrag en psychosociale problemen.

Gezondheid(szorg) en Sport
Landstede MBO is blij met deze nieuwe erkenning. ‘Samen met de andere vignetten laat het vignet Psychosociaal Welbevinden zien dat er volop aandacht is voor de fysieke, mentale en psychosociale gezondheid van de studenten, leerlingen en medewerkers’, aldus Jordy Lugtenberg, programmamanager Gezondheid(s)zorg en Sport (zie foto).

Gezondheid(szorg) en Sport is een van onze speerpunten. Een gezonde en actieve leefstijl leidt tot een hogere kwaliteit van leven, minder ziekteverzuim en betere leer-/werkprestaties. Daarom participeert Landstede MBO zoveel mogelijk in unieke gezondheids- en sportprojecten en zijn er partnerschappen met zorg- en sportinstellingen.