Fotograaf

Heb jij passie voor fotografie en wil je hiervan jouw werk maken? Dan is de opleiding Fotograaf iets voor jou! Als fotograaf werk je meestal als zelfstandig ondernemer en daar word je in de opleiding op voorbereid. Het is ook mogelijk dat je een baan vindt bij een fotografiebedrijf, zoals een fotostudio of fotospeciaalzaak. Afhankelijk van de opdracht en je specialisatie werk je in de studio of op locatie.

Leerweg
BOL
Duur
4 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Maak van je passie je werk!

Een fotograaf kijkt anders naar beelden en zoekt naar manieren om een beeld krachtiger te maken door dingen toe te voegen of juist weg te laten. Om de ideeën van de opdrachtgever zo goed mogelijk te vertalen naar beelden moet je je daarom ook goed kunnen verplaatsen in andere mensen.

Je bent dan ook creatief en hebt artistieke ideeën, die je direct kunt omzetten in het juiste beeld. Ook ben je sociaal ingesteld en kun je goed omgaan met klanten. Met de komst van digitale fotografie ligt het accent steeds meer op de digitale bewerking van foto’s en de toepassingen in multimediale producten en op internet. Je besteedt als fotograaf dan ook vaak een groot deel van je tijd aan de digitale nabewerking. Kortom, een dynamische sector!Je sterke punten

Om te kunnen fotograferen moet je creatief zijn. Je verdiept je graag in de technische mogelijkheden van beeldtechnieken en bewerkingsprogramma’s. Je vindt het geen probleem dat je soms op onregelmatige tijden moet werken.

Aan het werk
 • Je ontwikkelt een concept en/of plan voor de opdrachtgever.
 • Je realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid.
 • Je onderhoudt en beheert AV-materiaal en apparatuur.
 • Je voert organisatorische werkzaamheden uit.
 • Je voert ondernemerstaken uit.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

In de eerste fase van de opleiding volg je onderwijs op school. Er is een breed onderwijsaanbod. Je maakt kennis met het vak waarvoor je wordt opgeleid. Je oriënteert je op de inhoud van het vak, het beroep en je wordt voorbereid op de beroepspraktijkvorming (BPV, dat is stage). Tijdens de tweede fase wissel je de PBV af met periodes op school. Fase 3 van de opleiding is gericht op het afstuderen. Je rondt gedurende de opleiding de algemene vakken als Nederlands, Engels, rekenen, sporten en Loopbaan en Burgerschap af. De vakken die daarnaast tijdens de opleiding aan bod komen zijn onder andere: fotografie, conceptualisering, cameratechnieken, studiotechnieken en beeldtechnieken. Vakinhoudelijk laat je zien dat je op niveau de stof onder de knie hebt, zodat je vervolgens de Proeve van Bekwaamheid kunt doen.

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden.

Persoonlijke begeleiding

Je krijgt gedurende je opleidingstraject een vaste coach met wie je nauw contact houdt. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen.

Beroepsgericht leren

In elk beroep heb je competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in praktijksituaties. Om de opdrachten (leerwerkprestaties) te kunnen uitvoeren, ga je competenties ontwikkelen en leer je welke (praktische) kennis en vaardigheden je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Voor een beroepsopleiding is de praktijk onmisbaar. Bij Landstede MBO leer je door veel in de praktijk te doen. Op school krijg je natuurlijk theorie, maar ook zijn er reële opdrachten uit de praktijk. Soms doen we dat door situaties te simuleren, maar vaak halen we echte opdrachtgevers naar school, zodat je de echte praktijk ervaart en goed wordt voorbereid op de stage. Stage noemen we binnen het mbo: beroepspraktijkvorming (BPV). Je draait mee in de dagelijkse werkzaamheden van een bedrijf. In het bedrijf word je begeleid door een praktijkbegeleider. Vanuit school is er natuurlijk ook begeleiding tijdens de BPV. Het spreekt voor zich dat je op school goed wordt voorbereid op de BPV.

Veel praktijk

In het Landschap Vormgeving & Entertainment mag je veel oefenen en ervaren. Soms doe je dat met schoolopdrachten. Maar je gaat ook regelmatig aan de slag met opdrachten van echte klanten. Op die manier leer je met opdrachtgevers om te gaan en leer je hoe belangrijk het is om rekening te houden met bijvoorbeeld deadlines, budgetten en promotie.

Volop ruimte voor je eigen ideeën

Heb je zelf ideeën voor een evenement, theaterproductie, website of ander project? Dan staan we daar natuurlijk ook voor open! We helpen je graag op weg bij het uitvoeren van je ideeën. Bij ons krijg je alle ruimte om te laten zien wie je bent. Bovendien ontdek je zo het beste waar jouw kracht ligt. Met de juiste kennis en tips helpen wij je nóg beter te worden.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma gemengde leerweg (gl), -kader (kbl) of -theoretische leerweg (tl).
 • Een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 (DB).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het persoonlijk kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Aanvullende toelatingseisen

 • Creatieve en artistieke aanleg.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Persoonlijk kennismakingsgesprek

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Vervolgopleiding

Een hbo-opleiding, zoals:

 • Kunstacademie
 • Nederlandse Film en Televisie Academie
 • Journalistiek


Locatie
Stadionplein 12
Stadionplein 12
8025CP
Zwolle
088-850 8000

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.