Leidinggevende Team/Afdeling/Project

Elke organisatie wil enthousiaste, betrokken medewerkers en een leuke werksfeer, waarin ook nog eens efficiënt en veilig gewerkt wordt. Zo haal je goede resultaten en hebben projecten meer kans van slagen. Het is belangrijk dat er op de juiste manier leiding wordt gegeven. Wij leiden daarom zelfstandige leidinggevenden op met een actieve en open mindset en uitstekende coachende vaardigheden, die op projectmatige wijze kunnen samenwerken.

Leerweg
BOL/BBL
Duur
1 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
Mensen instrueren en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen

Ga of wil jij leidinggeven in jouw (toekomstige) baan? Het maakt niet uit in welk vakgebied je zit: van commercie, winkel, zorg, bouw, callcenter, uitzendbranche tot techniek: jij leert hoe je mensen aanstuurt en zorgt dat ze optimaal samenwerken.

Meestal voer je je leidinggevende taken uit naast je 'gewone' werk. Je leert in deze opleiding hoe je mensen instrueert, motiveert, coacht en hen vanuit voorbeeld- gedrag stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast leer je een bijdrage te leveren aan het personeelsbeleid. Ook het begeleiden van een project, de voortgang van het werk in de gaten houden en ervoor zorgen dat doelen worden gehaald, is leerstof.

Wij gebruiken hier de SCRUM- methode voor. Het mooie aan de opleiding is dat je deze volgt met studenten uit andere vakgebieden. Je krijgt daarnaast gastcolleges van ervaren managers en je gaat op bezoek bij diverse organisaties. Zo krijg je een breed en compleet beeld van wat je toekomstige werk inhoudt.Je sterke punten

Je bent een professional in je eigen vakgebied. Je bent sociaal en weet helder te communiceren. Ook ben je gedisciplineerd, betrouwbaar en heb je een helikopterview. Als leidinggevende heb je een voorbeeldfunctie en daar ben jij je goed van bewust. Je durft knopen door te hakken en als een beslissing eenmaal genomen is, kun jij daar verantwoording over afleggen.

Aan het werk
 • Je geeft direct leiding aan medewerkers/projecten.
 • Je voert uit en/of levert een bijdrage aan het personeelsbeleid (HRM).
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

BOL

De BOL-opleiding is verdeeld in twee gedeeltes. Tijdens het eerste gedeelte ben je grotendeels op school te vinden. In die periode volg je theoretische lessen, maar voer je vooral ook veel projecten uit. Dit doe je in groepen. Zo leer je ook samenwerken, proactief te zijn, taken te verdelen, te overleggen en werkafspraken te maken. Hierbij maken wij gebruik van de SCRUM-methode. Je krijgt ook de generieke vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Deze vakken en de theorie van de opleiding rond je aan het eind van dit eerste gedeelte af met examens op school. In het tweede gedeelte van de opleiding doe je je beroepspraktijkvorming (BPV; stage). Hierover lees je meer onder het kopje ‘Beroepspraktijkvorming en praktijkleren’.

BBL

In de BBL-variant ga je gemiddeld één dag per week naar school. Je krijgt de vakinhoudelijke theorie aangeboden en je werkt aan de generieke vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast werk je minimaal 24 uur per week bij jouw leerbedrijf waar je de theorie toepast in de praktijk door het uitvoeren van praktijkopdrachten. Hierover lees je meer onder het kopje ‘Beroepspraktijkvorming en praktijkleren’.

Persoonlijke begeleiding

Tijdens je opleiding heb je een vaste coach. Deze begeleidt je richting het diploma. Aan hem of haar kun je jouw vragen kwijt over de opleiding, maar ook over jou persoonlijk. Om je goed te kunnen ondersteunen, verwachten we een open communicatie over en weer.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

BOL

In het tweede gedeelte van je opleiding doe je je BPV (stage). Het eerste deel van de BPV is bedoeld om kennis te maken met het bedrijf en de medewerkers. Na enkele weken ga je aan de slag met praktijkopdrachten. Dit zijn ‘voorwaardelijke opdrachten’: deze moet je afsluiten voordat je aan de praktijkexamens (proeves van bekwaamheid) kunt beginnen. In het laatste gedeelte van je BPV richt je je hierop. Deze praktijkexamens sluiten aan op de verschillende werkprocessen van de opleiding, waarmee je laat zien dat je een beginnend beroepsbeoefenaar bent. Daarnaast werk je tijdens je BPV gewoon mee binnen de organisatie.

BBL

Gedurende jouw opleiding werk je minimaal 24 uur per week bij jouw leerbedrijf, dit is tevens jouw BPV. Door het uitvoeren van praktijkopdrachten leer jij de geleerde theorie toe te passen in de praktijk. Op het moment dat jij de theorie-examens hebt behaald, start je op de BPV met het uitvoeren van voorwaardelijke opdrachten. Deze moet je afsluiten voordat je aan de praktijkexamens (proeves van bekwaamheid) kunt beginnen. In het laatste gedeelte van je BPV richt je je hierop. Deze praktijkexamens sluiten aan op de verschillende werkprocessen van de opleiding, waarmee je laat zien dat je een beginnend beroepsbeoefenaar bent.

Voor zowel BOL als BBL geldt dat het BPV-bedrijf of leerbedrijf voor aanvang goedgekeurd moet zijn door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Keuzedelen

Aan het begin van de opleiding maak je met je coach een keuze voor een keuzedeel. De keuzedelen kunnen per jaar verschillen. Aan het begin van de opleiding vertellen wij uit welke keuzedelen je kunt kiezen en wat deze keuzedelen inhouden, zodat je een goede keuze kunt maken.

Samenwerkingspartners

Organisaties die BPV aanbieden, geven aan graag meer studenten van deze opleiding te willen als stagiaires. We gaan dan ook ons best doen een nauwe samenwerking aan te gaan met voor jou interessante organisaties.

Toelating

Vooropleidingseis

 • Een afgeronde mbo niveau 3- of 4-opleiding

Verplichte intakeactiviteit

 • Individueel kennismakingsgesprek

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Vervolgopleiding

Opleidingen en cursussen op hbo-niveau, zoals:

 • Personeel en Organisatie
 • Leisure Management
 • Small Business en Retailmanagement
 • Hbo Toegepaste Psychologie
 • Hbo Security Management
 • Politie, Koninklijke Marechaussee of Douane


Locatie
Ossenkamp 8
Ossenkamp 8
8024 AE
Zwolle