Militair Verzorgende

Er zal maar een ramp gebeuren: dan moet Defensie in heel korte tijd wereldwijd medische hulp kunnen bieden aan burgers of Defensiepersoneel. Als Militair Verzorgende maak je deel uit van een geneeskundige eenheid. Tijdens oefeningen en uitzendingen bouwt zo'n eenheid een compleet ziekenverblijf met operatiekamers, behandelkamers en intensive care-afdelingen. Jij ondersteunt en assisteert de artsen en de verpleegkundigen. Jij verzorgt de gewonden en maakt ze indien nodig vervoersgereed. Je werkt daarbij met het modernste materieel, waarvoor jij een deel van het onderhoud verzorgt.

Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
3
Plaats

Let op: beperkt aantal opleidingsplekken! 

Bekijk hier het aannamebeleid

 • Beroep
 • Opleiding
Bij rampen bied jij medische hulp

Het kan zijn dat je je werk moet doen onder moeilijke of gevaarlijke omstandigheden. Je combineert medische en logistieke taken, en bent daarnaast ook militair. Soms werk je in een team, soms juist heel zelfstandig. Dat alles maakt dit werk enorm afwisselend! Als je deze opleiding met succes afrondt, ben je onder bepaalde voorwaarden zelfs verzekerd van een functie als militair bij de Koninklijke Landmacht.Je sterke punten

Deze opleiding is voor aanpakkers die in een team, maar ook heel goed zelfstandig kunnen werken. Voor jou is een afspraak ook echt een afspraak en je vindt het geen probleem om tijdens het uitoefenen van jouw functie de leiding te nemen. Je houdt van afwisseling en hebt geen problemen met wisselende werktijden, werkzaamheden en werkplekken. Je bent sportief in alle opzichten: dus ook in gedrag en houding. Als militair kun je lichamelijk en geestelijk tegen een stootje.

Aan het werk
 • Je biedt zorg en ondersteuning.
 • Je werkt aan organisatie- en professiegebonden taken.
 • Je handhaaft je in de militair "veilige" omgeving.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Leerjaar 1

In het begin van de opleiding staat het opdoen van kennis centraal. De nadruk ligt op het opleidingsbeeld (wat kun jij verwachten van de opleiding en wat verwachten wij van jou) en alle militaire basiskennis. Een belangrijk onderdeel hiervoor is het vormen van houding en gedrag. Daarnaast ga je veel trainen om de militaire basiseisen te kunnen behalen. Ook start je met de vakrichting verzorgende. Vanaf periode 3 start je met je civiele stage.

Volgende leerjaren

Je gaat aan de slag om jezelf te professionaliseren. Dit houdt in dat je jouw opgedane kennis gaat toepassen in de praktijk, waarbij je beoordeeld wordt op de combinatie van beroepsgedragingen en militaire kennis. De nadruk ligt op het vak verzorgende en de stage (BPV) in de zorg. Daarnaast heb je drie weken per jaar een Defensiepraktijkweek waarbij je beoordeeld wordt op de combinatie van beroepsgedragingen en militaire kennis. Op school ga je ook trainen om de militaire basiseisen te kunnen behalen. Je doet voor de vakrichting die je hebt gevolgd en de vakken Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en Burgerschap examen. Deze opleiding bereidt je optimaal voor op een mogelijke militaire toekomst bij Defensie.

Wat kun je van de opleiding verwachten?

Over de 3 jaren verspreid moet je 1.500 uren stage lopen in de zorg.

Je hebt gemiddeld 4 uur per week sport, zodat je voldoende kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie en uithoudingsvermogen opbouwt om militair te worden.

Naast de normale lessen krijg je militaire lessen.

Sluit je de opleiding met goed gevolg af, dan heb je een grote kans op een baan bij de Koninklijke Landmacht.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. Je coaches begeleiden je tijdens de opleiding. Vooral tijdens periode 1 van de opleiding helpen je coaches je wegwijs te worden in de opleiding. Je kunt bij je coaches terecht met al je vragen. Iedere week zijn er coach-activiteiten in je klas, daarnaast heb je aan het einde van iedere periode een individueel gesprek. Bij moeilijkheden tijdens de opleiding, kun je gebruikmaken van extra begeleiding. Deze begeleiding kun je aanvragen bij je coaches.

Portfolio

Gedurende de opleiding bouw je een portfolio op. Daarmee begin je al in de startperiode. In je portfolio verzamel je werk dat je gemaakt hebt, maar je laat ook je studievoortgang zien. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je portfolio. Je portfolio speelt ook een belangrijke rol bij het afstuderen en examineren. In je portfolio bewaar je de bewijzen van de opdrachten die je hebt afgerond, maar ook bijvoorbeeld de evaluaties van gesprekken en de beoordelingen die je op school en op de BPV krijgt. Hierbij horen ook de producten die je maakt voor Loopbaan en Burgerschap, taal en rekenen. Het portfolio is het uitgangspunt voor ieder coachgesprek.

Feedback

Tijdens de opleiding krijg je vrijwel dagelijks feedback tijdens coachlessen en in individuele coachgesprekken. Hierdoor weet je hoe je je ontwikkelt en wat jouw verbeterpunten zijn.

Beroepsgericht leren

Voor elk beroep heb je competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Je wordt opgeleid tot zelfstandig beginnend beroepsbeoefenaar en de examinering aan het eind van de opleiding richt zich op de werkprocessen. Tussentijds vinden, naar aanleiding van het eigen portfolio, beoordelingen plaats tijdens de coachgesprekken. Om te bepalen of je voldoende leert, vragen we je om jezelf te beoordelen over hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt om de resultaten te bereiken.

Specifieke voorzieningen

Je krijgt van Defensie een uitrustingspakket. Hierin zit onder meer een uniform dat gedurende de lestijden afwisselend met het sporttenue wordt gedragen. Je moet sportkleding van school aanschaffen. Omdat een deel van de lesstof digitaal wordt aangeleverd, moet je vanaf het begin van het schooljaar tijdens de lessen de beschikking hebben over een laptop.

Locatie Kranenburg

Kies je voor een Defensieopleiding in Harderwijk, dan volg je die op het voormalig Landmacht kazerneterrein Kranenburg. Dit is vlakbij het station en onze locatie aan het Westeinde. Kranenburg bevat veel faciliteiten zoals een sporthal, een fitnessruimte, vaardigheidsbaan, appèlplaats, technische praktijkruimte (werkplaats) met militaire voertuigen en observatieposten voor compound training. Hierdoor proef en beleef je de juiste sfeer tijdens jouw opleiding.

Officiële samenwerkingspartners

Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Marechaussee en beveiligingsbedrijven. Door de jarenlange samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. Hierdoor kunnen wij goed inspelen op de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), theoretische leerweg (tl) of gemengde leerweg (gl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Aantal beschikbare opleidingsplaatsen (numerus fixus)

 • Harderwijk: 20
 • Werkwijze: plaatsing op volgorde van aanmelden.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Persoonlijk kennismakingsgesprek
 • Meeloopdag
 • Voorlichtingsbijeenkomst
 • Intakedag
 • Sport Medisch Advies

Elk leerbedrijf binnen deze branche zal voorafgaand aan werk of beroepspraktijkvorming (BPV, stage) vragen om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Nadat je hebt gehoord dat je toelaatbaar bent tot deze opleiding, vragen we je dan ook om een VOG te tonen. Zo weet je zeker of het zinvol is om met deze opleiding te starten. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog.

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Je kunt solliciteren voor een baan bij Defensie of een niveau 4-opleiding volgen zoals Mbo-Verpleegkundige.

Je hebt ook de mogelijkheid om de opleiding Aankomend Onderofficier Verpleegkundige (niveau 4) verkort te volgen bij Landstede MBO.Locatie
Mecklenburglaan 3
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855