Beveiliger 2

Orde & Veiligheid

Je houdt toezicht door te surveilleren om te zien of er zaken gebeuren die niet de bedoeling zijn. Als dat wel zo is, geef je dat door aan een centrale meldpost. Maar het kan ook zijn dat je de politie, brandweer of ambulance alarmeert. Zo probeer je problemen vooraf te voorkomen. Helaas is het soms eigenlijk al te laat en moet je ingrijpen. Bijvoorbeeld bij een brand of een ongeluk. Jouw taak is vroegtijdig de schade te beperken en afwijkende zaken te herkennen en eventueel hulp in te schakelen van anderen. Je durft dan proactief de leiding te nemen.Leerweg
BOL/BBL
Duur
2 jaar
Niveau
2
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Beveiligers zijn overal nodig

Beveiligers zijn overal nodig. Je kunt dus op verschillende plekken werken, van evenemententerreinen tot kantoren. Bijvoorbeeld als objectbeveiliger, evenementenbeveiliger, luchthavenbeveiliger, detentietoezichthouder, mobiele surveillant of winkelsurveillant. Je werkplek kies je zelf.

Het basisdeel van de opleiding Beveiliger niveau 2 en 3 is hetzelfde. Voor Beveiliger niveau 3 zijn aanvullende eisen en vaardigheden opgenomen. Bij de aanmelding van de opleiding wordt op basis van vooropleiding en ervaring gekeken welk niveau het beste bij jou past. En op welk niveau je start of gedurende de opleiding kunt instromen.
Naast het basisdeel bieden wij keuzedelen aan. We hebben nauw contact met het bedrijfsleven, zodat de keuzedelen een verdieping of verbreding zijn van je toekomstige beroep.Je sterke punten

Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en je kunt goed tegen stress. Je conditie is goed en anders ben je bereid hieraan te werken. Je bent zelfstandig, daadkrachtig, een doorzetter. In samenwerken ben je goed en je vindt het ook leuk om met mensen om te gaan. Je bent klantvriendelijk, diplomatiek, betrouwbaar en vertrouwelijke informatie is bij jou in goede handen. Verder kun je fysiek en mentaal omgaan met een verhoogde mate van spanning.

Aan het werk
 • Je voert preventieve en repressieve werkzaamheden uit.
 • Je bent servicegericht en biedt facilitaire ondersteuning.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

In het eerste jaar worden activiteiten zowel binnen school als in de praktijk georganiseerd. De beroepspraktijkvorming (BPV) maakt een wezenlijk onderdeel uit van de opleiding. Omdat we je opleiden voor een onregelmatig beroep, vinden veel activiteiten plaats op onregelmatige tijdstippen en plaatsen. Dat doen we omdat wij denken dat jij op die locaties en tijdstippen het meeste kunt leren van de echte praktijk.

Tijdens je studie besteed je ook tijd aan fysieke- en mentale fitheid, en aan je communicatieve vaardigheden. Je werkt aan je fitheid, beroepshouding, Nederlands, Engels, rekenvaardigheden, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Ook leer je privaatrechtelijk fouilleren (onderzoek aan de kleding), waarnemen, brand- en sluitrondes uitvoeren en het toepassen van wetten en regels (wettelijke kaders).

Landstede heeft sport, gezondheid, identiteit en ondernemend hoog in het vaandel staan. Aan aandacht voor sport en gezondheid dan ook geen gebrek. We hechten veel waarde aan respect voor jezelf, de ander en je omgeving (identiteit) en steeds meer regie leren nemen in je studie (ondernemend).

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Via gerichte taken werk je aan jouw competenties (een mix van kennis, vaardigheden en houding). Het onderwijs binnen en buiten de school wordt hierdoor een combinatie van beroepsgerichte vakken, beroepspraktijkvorming (stage), projecten en simulaties. Het tweede leerjaar van de opleiding Beveiliger is een BPV-jaar. Je bent dan minimaal drie dagen in de week op je praktijkadres.
Daarnaast bereid je jezelf op school voor op het afsluitende praktijkexamen en de examens Nederlands, Engels, rekenen en Leren Loopbaan en Burgerschap.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. Bij moeilijkheden tijdens de opleiding kun je gebruikmaken van extra begeleiding. Deze begeleiding kun je aanvragen bij je coach.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je verschillende competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Je wordt opgeleid tot zelfstandig beginnend beroepsbeoefenaar en de examinering aan het eind van de opleiding richt zich op de werkprocessen. Tijdens coachgesprekken beoordelen we je portfolio.
Om te bepalen of je voldoende leert, vragen we je steeds meer jezelf te beoordelen over hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt om de resultaten te bereiken.

Keuzedelen

Tijdens de opleiding kun je je specialiseren of verdiepen in zaken die aansluiten bij het beroep van beveiliger. Het opleidingsteam werkt nauw samen met de bedrijven en geeft aan welke keuzedelen voor jou belangrijk zijn.

Activiteiten in de praktijk

Binnen dit Landschap maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het behouden of verkrijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we het hele jaar door verschillende activiteiten. Deze kunnen variëren van ontruimingsoefeningen in een voetbalstadion en het beveiligen van evenementen tot een honden- of marinierstraining. Ook simuleren we samen met de ME situaties. Deze gezamenlijke activiteiten zijn voor jou de perfecte kans om kennis te maken met meerdere veiligheidsberoepen!

Officiële samenwerkingspartners

Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Marechaussee, Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe en beveiligingsbedrijven. Door de (jarenlange) samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. We kunnen hierdoor ook sneller inspelen op veranderingen in de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Pitch, korte presentatie over/van jezelf
 • Plaatsingsgesprek

Voorafgaand aan de BPV zal er een antecedentenonderzoek door de afdeling Bijzondere wetten van de politie moeten worden doorlopen.

Studiekosten

Voor informatie over studiekosten kun je bellen met:

 • 088-850 79 19 (Harderwijk)
 • 088-850 84 00 (Zwolle)
Locaties
Kranenburg
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855

Ossenkamp 8
Ossenkamp 8
8024 AE
Zwolle

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.