Beveiliger 2

Je bent als beveiliger het proactieve, klantvriendelijke visitekaartje van het bedrijf. Je observeert de omgeving op afwijkingen en reageert hier alert op. Een belangrijk onderdeel van je werk is het uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden.

Leerweg
BOL/BBL
BBL alleen in Zwolle
Duur
2 jaar
Niveau
2
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Beveiligers zijn overal nodig

Je houdt toezicht door te surveilleren om te zien of er zaken gebeuren die niet de bedoeling zijn. Als dat wel zo is, geef je dat door aan een centrale meldpost. Het kan ook zijn dat je de politie of andere hulpdiensten alarmeert. Hierbij probeer je altijd problemen te voorkomen. Helaas is het soms eigenlijk al te laat en moet je ingrijpen, bijvoorbeeld bij een brand of een ongeluk.

Beveiligers zijn overal nodig. Je kunt dus op verschillende plekken werken, van evenemententerreinen tot kantoren. Bijvoorbeeld als objectbeveiliger, evenementenbeveiliger, luchthavenbeveiliger, detentietoezichthouder, mobiele surveillant of winkelsurveillant. Je werkplek kies je zelf.

Het basisdeel van de opleiding Beveiliger niveau 2 en 3 is hetzelfde. Voor Beveiliger niveau 3 zijn aanvullende eisen en vaardigheden opgenomen. Bij de aanmelding van de opleiding wordt op basis van je vooropleiding en ervaring gekeken welk niveau het beste bij jou past, en op welk niveau je start of gedurende de opleiding kunt instromen.

Naast het basisdeel bieden wij keuzedelen aan. We hebben nauw contact met het bedrijfsleven, zodat de keuzedelen een verdieping of verbreding zijn van je ontwikkeling.Je sterke punten

Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en je kunt goed tegen stress. Je conditie is goed en anders ben je bereid hieraan te werken. Je bent zelfstandig, daadkrachtig en een doorzetter. In samenwerken ben je goed en je vindt het ook leuk om met mensen om te gaan. Je bent klantvriendelijk, diplomatiek, betrouwbaar en vertrouwelijke informatie is bij jou in goede handen. Verder kun je fysiek en mentaal omgaan met een verhoogde mate van spanning.

Aan het werk
 • Je voert preventieve en repressieve werkzaamheden uit.
 • Je bent servicegericht en biedt facilitaire ondersteuning.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

In het eerste jaar worden activiteiten zowel binnen school als in de praktijk georganiseerd. De beroepspraktijkvorming (BPV, stage) maakt een wezenlijk onderdeel uit van de opleiding. Omdat we je opleiden voor een onregelmatig beroep, vinden veel activiteiten plaats op onregelmatige tijdstippen en plaatsen. Dat doen we omdat wij denken dat jij op die locaties en tijdstippen het meeste kunt leren van de echte praktijk. Tijdens je studie leer je onder andere beroepsspecifieke kennis, vaardigheden en de beroepshouding. Deze staan onder andere beschreven in de kerntaken en werkprocessen van de opleiding. Verder werk je tijdens je studie aan Nederlands, rekenen, Loopbaan en Burgerschap en keuzedelen.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren (BOL)

Via gerichte taken wordt gewerkt aan jouw competenties (een mix van kennis, vaardigheden en houding). Het onderwijs binnen en buiten de school is een combinatie van theorie- en praktijklessen, beroepspraktijkvorming (stage), projecten en simulaties. Tijdens de BPV-periode leer je een aantal dagen in de week op je stage-adres en ga je aan de slag met je stageopdrachten.

Je gaat op BPV als jij er in jouw voortgang en ontwikkeling aan toe bent. Dit kan zowel in het 1e jaar zijn als het 2e jaar. De stage vindt plaats bij erkende leerbedrijven, zie www.stagemarkt.nl.

Tijdens de stage werk je aan de stage-opdrachten en ontwikkel je jezelf verder als beginnend beroepsbeoefenaar. Belangrijk om te weten is dat je vanwege het groene/grijze legitimatiebewijs 1 stage-adres voor het basisdeel en 1 stage-adres voor het profieldeel kunt hebben. Je kunt zelf een stage-adres zoeken of hierbij worden ondersteund door je coach.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren (BBL)

Via gerichte opdrachten wordt gewerkt aan jouw competenties (een mix van kennis, vaardigheden en houding). Het onderwijs binnen de school is een combinatie van theorielessen en praktijksimulaties. Tijdens de leerwerkperiode werk je een aantal dagen in de week op je leerwerkplek en ga je aan de slag met je stageopdrachten. Je dient een arbeidsovereenkomst te hebben voor tenminste 24 uur per week.

Belangrijk om te weten is dat je vanwege het groene legitimatiebewijs 1 leerwerkplek kunt hebben. Het is wenselijk dat de arbeidsovereenkomst met je leerwerkplek start binnen 4 weken nadat je begint met de opleiding.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. Bij moeilijkheden tijdens de opleiding kun je gebruikmaken van extra begeleiding. Deze begeleiding kun je aanvragen bij je coach.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je verschillende competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Je wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar en de examinering aan het eind van de opleiding richt zich op de werkprocessen. Tijdens de coachgesprekken bespreken we jouw ontwikkeling en individueel leerplan. Om te bepalen of je voldoende leert, vragen we je steeds meer jezelf te beoordelen over hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt om de resultaten te bereiken.

Keuzedelen

Tijdens de opleiding krijg je de mogelijkheid je te specialiseren of te verdiepen op gebieden die aansluiten bij het beroep van beveiliger. Ook is het mogelijk om een verbredend keuzedeel te volgen. De keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van de opleiding.

Activiteiten in de praktijk

Binnen dit Landschap maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het behouden of verkrijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we gedurende de opleiding verschillende activiteiten. Deze gezamenlijke activiteiten zijn voor jou de perfecte kans om kennis te maken met meerdere veiligheidsberoepen!

Officiële samenwerkingspartners

Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe en beveiligingsbedrijven. Door de (jarenlange) samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. We kunnen hierdoor ook sneller inspelen op veranderingen in de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert.

Binnen en buitenschools leren

Bij Landstede MBO leer je in, aan en van de praktijk. Dit doe je binnen het Landschap Veilig & Beschermd. Hier werk je aan opdrachten van echte opdrachtgevers onder begeleiding van professionals. Je beweegt je in interessante leeromgevingen (ook buiten school) en kunt daardoor je theorie meteen toepassen in het werkveld.

 

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) of hoger.
 • Entreeopleiding (mbo-niveau 1) of hoger.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Meeloopdag
 • Individueel plaatsingsgesprek.
 • Locatiegebonden intake activiteiten.

Voorafgaand aan de stage (BPV) wordt er een screening/antecedentenonderzoek door de afdeling Bijzondere wetten van de politie doorlopen.

Studiekosten

Voor informatie over studiekosten kun je bellen met:
088-850 79 19 (Harderwijk)
088-850 84 00 (Zwolle)

Globaal moet je rekening houden met kosten voor lesmateriaal, uniform en excursies. Specifiek wordt dit toegelicht tijdens een voorlichting op school of je kunt bellen met bovenstaand nummer.

Je kunt ook aan het werk als Beveiliger 2 bij onder andere objecten, mobiele surveillance en evenementen.Locaties
Kranenburg
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855

Ossenkamp 8
Ossenkamp 8
8024 AE
Zwolle

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.