Beveiliger 2

Je bent als beveiliger het proactieve, klantvriendelijke visitekaartje van het bedrijf. Je observeert de omgeving op afwijkingen en reageert hier alert op. Een belangrijk onderdeel van je werk is het uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden.

Leerweg
BOL/BBL
BBL alleen in Zwolle
Duur
2 jaar
Niveau
2
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Beveiligers zijn overal nodig

Je houdt toezicht door te surveilleren om te zien of er zaken gebeuren die niet de bedoeling zijn. Als dat wel zo is, geef je dat door aan een centrale meldpost. Het kan ook zijn dat je de politie of andere hulpdiensten alarmeert. Hierbij probeer je altijd problemen te voorkomen. Helaas is het soms eigenlijk al te laat en moet je ingrijpen, bijvoorbeeld bij een brand of een ongeluk.

Beveiligers zijn overal nodig. Je kunt dus op verschillende plekken werken, van evenemententerreinen tot kantoren. Bijvoorbeeld als objectbeveiliger, evenementenbeveiliger, luchthavenbeveiliger, detentietoezichthouder, mobiele surveillant of winkelsurveillant. Je werkplek kies je zelf.

Het basisdeel van de opleiding Beveiliger niveau 2 en 3 is hetzelfde. Voor Beveiliger niveau 3 zijn aanvullende eisen en vaardigheden opgenomen. Bij de aanmelding van de opleiding wordt op basis van je vooropleiding en ervaring gekeken welk niveau het beste bij jou past.

Naast het basisdeel bieden wij keuzedelen aan. We hebben nauw contact met het bedrijfsleven, zodat de keuzedelen een verdieping of verbreding zijn van je ontwikkeling.Je sterke punten

Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en je kunt tegen stress. Je conditie is goed en anders ben je bereid hieraan te werken. Je bent zelfstandig, daadkrachtig en een doorzetter. Je kunt goed samenwerken en je vindt het leuk om met mensen om te gaan. Je bent klantvriendelijk, diplomatiek, betrouwbaar en vertrouwelijke informatie is bij jou veilig. Verder kun je fysiek en mentaal omgaan met een verhoogde mate van spanning.

Aan het werk
 • Je voert preventieve en repressieve werkzaamheden uit.
 • Je bent servicegericht en biedt facilitaire ondersteuning.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

In het eerste jaar worden activiteiten zowel binnen school als in de praktijk georganiseerd. De stage (BPV) maakt een wezenlijk onderdeel uit van de opleiding. Omdat we je opleiden voor een onregelmatig beroep, vinden veel activiteiten plaats op onregelmatige tijdstippen en plaatsen. Dat doen we omdat wij denken dat jij op die locaties en tijdstippen het meeste kunt leren van de echte praktijk.

Tijdens je studie leer je onder andere beroepsspecifieke kennis, vaardigheden en de beroepshouding. Verder werk je tijdens je studie aan Nederlands, rekenen, Loopbaan en Burgerschap en keuzedelen.

Stage (BPV) en praktijkleren (BOL)

Via gerichte taken wordt gewerkt aan jouw competenties (een mix van kennis, vaardigheden en houding). Het onderwijs binnen en buiten de school is een combinatie van theorie- en praktijklessen, stage (BPV), projecten en simulaties. Tijdens de stageperiode leer je een aantal dagen in de week op je stageadres en ga je aan de slag met je stageopdrachten.

Je gaat op stage als jij er in jouw voortgang en ontwikkeling aan toe bent. Dit kan zowel in het 1e jaar zijn als het 2e jaar. De stage vindt plaats bij erkende leerbedrijven.

Tijdens de stage werk je aan de stage-opdrachten en ontwikkel je jezelf als beginnend beroepsbeoefenaar. Belangrijk om te weten is dat je vanwege het grijze legitimatiebewijs één stageadres voor het basisdeel hebt. Je zoekt zelf een stageadres of je coach helpt je hierbij.

Stage (BPV) en praktijkleren (BBL)

Via gerichte opdrachten werk je aan jouw competenties, dat is een mix van kennis, vaardigheden en houding. Het onderwijs binnen de school is een combinatie van theorielessen en praktijksimulaties. Tijdens de leerwerkperiode werk je een aantal dagen in de week op je leerwerkplek en ga je aan de slag met je stageopdrachten. Je dient een arbeidsovereenkomst te hebben voor tenminste 24 uur per week.

Het is wenselijk dat de arbeidsovereenkomst met je leerwerkplek binnen 4 weken nadat je begint met de opleiding start.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. Bij moeilijkheden tijdens de opleiding kun je gebruikmaken van extra begeleiding. Deze begeleiding kun je aanvragen bij je coach.

Beroepsgericht leren

Voor elk beroep heb je competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Je wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar en de examinering aan het eind van de opleiding richt zich op de werkprocessen.

Tijdens de coachgesprekken bespreken we jouw ontwikkeling en individueel leerplan. Om te bepalen of je voldoende leert, vragen we je om jezelf te beoordelen over hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt om de resultaten te bereiken.

Keuzedelen

Tijdens de opleiding krijg je de mogelijkheid je te specialiseren of te verdiepen op gebieden die aansluiten bij het beroep van beveiliger. Ook is het mogelijk om een verbredend keuzedeel te volgen. De keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van de opleiding.

Activiteiten in de praktijk

Binnen dit Landschap maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het behouden of verkrijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we gedurende de opleiding verschillende activiteiten. Deze gezamenlijke activiteiten zijn voor jou de perfecte kans om kennis te maken met meerdere veiligheidsberoepen!

Officiële samenwerkingspartners

Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe en beveiligingsbedrijven. Door de jarenlange samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. We kunnen hierdoor snel inspelen op veranderingen in de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert.

Binnen en buitenschools leren

Bij Landstede MBO leer je in, aan en van de praktijk. Je werkt aan opdrachten van echte opdrachtgevers onder begeleiding van professionals. Je komt in interessante leeromgevingen, ook buiten school, en kunt daardoor je theorie meteen toepassen in het werkveld.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) of hoger.
 • Entreeopleiding (mbo-niveau 1) of hoger.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Meeloopdag
 • Persoonlijk kennismakingsgesprek
 • Locatiegebonden intake activiteiten

Voorafgaand aan de stage (BPV) wordt er een screening/antecedentenonderzoek door de afdeling Bijzondere wetten van de politie doorlopen.

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Je kunt na je opleiding ook aan het werk als beveiliger 2 bij onder andere objecten, mobiele surveillance en evenementen.Locaties
Mecklenburglaan 3
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855

Ossenkamp 8
Ossenkamp 8
8024 AE
Zwolle

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.