Beveiliger 3

Jouw focus ligt op het voorkomen van ongewenst gedrag en het optreden bij calamiteiten en incidenten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de beveiligingswerkzaamheden. Dit betekent dat je collega’s ondersteunt en taken delegeert aan collega beveiligers. Verder lever je een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de dienstuitvoering en beveiligingsmaatregelen. Bijvoorbeeld door instructies op te stellen, een kwetsbaarheidsanalyse te maken of met betrokkenen de uitgevoerde werkzaamheden te evalueren. Kortom: een gevarieerde en uitdagende taak!

Leerweg
BOL/BBL
In Harderwijk alleen BOL
Duur
2-3 jaar
Afhankelijk van de vooropleiding
Niveau
3
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Linking pin in aansturing en uitvoering

Je draait als meewerkend voorman mee in een team en overlegt regelmatig met je medewerkers, leidinggevende en opdrachtgever. Je maakt rapportages waarin staat wat er is gebeurd, maakt instructies voor je team en zorgt ervoor dat iedereen die goed kan uitvoeren. Ook stel je adviezen op voor de opdrachtgever en klant.

Aan het beroep van Beveiliger niveau 3 worden eisen en vaardigheden gesteld. Denk aan leiding nemen, evalueren van werkzaamheden, meedenken over het maken van kwetsbaarheidsanalyses, enz. Bij aanvang van de opleiding wordt op basis van je vooropleiding en ervaring bekeken welk niveau het beste bij jou past.Je sterke punten

Voor dit werk moet je sterk in je schoenen staan en de leiding durven nemen. Je bent een teamspeler en goed in organiseren, al kun je ook in je eentje snel de juiste beslissing nemen. Je hebt een proactieve houding, kunt analyseren, adviezen formuleren en hebt er totaal geen moeite mee dat je werkplek soms per dag kan verschillen.

Aan het werk
 • Je voert preventieve en repressieve werkzaamheden uit.
 • Je bent servicegericht en biedt facilitaire ondersteuning.
 • Je coördineert situationeel de uitvoering van de (beveiligings-)werkzaamheden.
 • Je draagt bij aan de kwaliteitsborging hiervan.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

We organiseren activiteiten zowel binnen school als in de praktijk. De stage (BPV, stage) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Omdat we je opleiden voor een onregelmatig beroep vinden veel activiteiten plaats op onregelmatige tijdstippen en plaatsen. Op die manier leer je het meest op een realistische manier.

Tijdens je studie leer je wat ervoor nodig is om een beveiligingsopdracht uit te voeren, proactief te reageren op afwijkend gedrag, contact te onderhouden met medewerkers en opdrachtgevers, instructies op te stellen, enzovoorts.

Ook besteed je tijd aan je fysieke en mentale fitheid en er is veel aandacht voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. Tijdens de opleiding werk je aan je beroepshouding, Loopbaan en Burgerschap, Nederlands, Engels, rekenvaardigheden, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen.

Stage (BPV) en praktijkleren

Via gerichte taken werk je aan jouw competenties (een mix van kennis, vaardigheden en houding). Het onderwijs binnen en buiten de school is een combinatie van theorie- en praktijklessen, beroepspraktijkvorming (stage), projecten en simulaties. Tijdens de stageperiode leer je een aantal dagen in de week op je stageadres en ga je aan de slag met je stageopdrachten.

Je gaat op stage als jij er in jouw voortgang en ontwikkeling aan toe bent. Dit kan zowel in het 1e jaar zijn als in het 2e jaar. De stage vindt plaats bij erkende leerbedrijven.

Tijdens de stage werk je aan de stage-opdrachten en ontwikkel je jezelf als beginnend beroepsbeoefenaar. Belangrijk om te weten is dat je vanwege het groene/grijze legitimatiebewijs één stageadres voor het basisdeel en één stageadres voor het profieldeel kunt hebben. Je zoekt zelf een stageadres of je coach helpt je hierbij.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. Bij moeilijkheden tijdens de opleiding kun je gebruikmaken van extra begeleiding. Deze begeleiding kun je aanvragen bij je coach.

Beroepsgericht leren

Voor elk beroep heb je competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom.

Tussentijds vinden, naar aanleiding van jouw prestaties, beoordelingen plaats tijdens de coachgesprekken. Om te bepalen of je voldoende leert, vragen we je steeds jezelf te beoordelen over hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt om die resultaten te bereiken.

Keuzedelen

Tijdens de opleiding krijg je de mogelijkheid je te specialiseren of te verdiepen op gebieden die aansluiten op het beroep van beveiliger. Ook is het mogelijk om een verbredend keuzedeel te volgen. De keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van de opleiding.

Activiteiten in de praktijk

Binnen dit Landschap maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het behouden of verkrijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we gedurende de opleiding verschillende activiteiten. Deze gezamenlijke activiteiten zijn voor jou de perfecte kans om kennis te maken met meerdere veiligheidsberoepen!

Officiële samenwerkingspartners

Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met de Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe en beveiligingsbedrijven. Door de jarenlange samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. We kunnen hierdoor snel inspelen op veranderingen in de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert.

Binnen- en buitenschools leren

Bij Landstede MBO leer je in, aan en van de praktijk. Je werkt aan opdrachten van echte opdrachtgevers onder begeleiding van professionals. Je beweegt je in interessante leeromgevingen (ook buiten school) en kunt daardoor je theorie meteen toepassen in het werkveld.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of het havo-diploma.
 • Een niveau 2 mbo-diploma, bij voorkeur Diploma Beveiliger 2. Let op: aan de opleiding Beveiliger 3 is het basisdeel en de examinering van Beveiliger 2 gekoppeld.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Meeloopdag
 • Persoonlijk kennismakingsgesprek
 • Locatie afhankelijke intakeactiviteiten

Voorafgaand aan de stage (BPV) wordt er een screening/antecedentenonderzoek door de afdeling Bijzondere wetten van de politie doorlopen.

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Vervolgopleiding

Als vervolgopleiding kun je denken aan de 1 jarige mbo-niveau 4 specialistenopleiding Leidinggevende Team/Afdeling/Project . Je kunt vervolgens doorstromen naar het hbo.

 • Je kunt ook een eigen bedrijf beginnen.


Locaties
Mecklenburglaan 3
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855

Ossenkamp 8
Ossenkamp 8
8024 AE
Zwolle

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.