Beveiliger 3

Orde & Veiligheid

Jouw focus ligt bij het voorkomen van ongewenst gedrag en het optreden bij calamiteiten en incidenten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de beveiligings-werkzaamheden en de uitvoering hiervan. Dit betekent dat je collega’s ondersteunt bij de uitvoering van hun werkzaamheden en taken delegeert aan collega beveiligers. Verder lever je een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de dienstuitvoering en beveiligingsmaatregelen. Bijvoorbeeld door instructies op te stellen, een kwetsbaarheidsanalyse te maken of met betrokkenen de uitgevoerde werkzaamheden te evalueren. Kortom: een gevarieerde en uitdagende taak!Leerweg
BOL
Duur
2-3 jaar
Afhankelijk van de vooropleiding
Niveau
3
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Linking pin in aansturing en uitvoering

Je draait als meewerkend voorman mee in een team. En overlegt regelmatig met je medewerkers, leidinggevende en opdrachtgever. Je maakt rapportages waarin staat wat er is gebeurd, maakt instructies voor je team en zorgt ervoor dat iedereen die goed kan uitvoeren. Ook stel je adviezen op voor de opdrachtgever en klant. Aan het beroep van Beveiliger niveau 3 worden eisen en vaardigheden gesteld. Denk aan leiding nemen, evalueren van werkzaamheden, meedenken over het maken van kwetsbaarheidsanalyses, enz. Bij aanvang van de opleiding wordt op basis van vooropleiding en ervaring bekeken welk niveau het beste bij jou past en op welk niveau je start.Je sterke punten

Voor dit werk moet je sterk in je schoenen staan en de leiding durven te nemen. Je bent een teamspeler en goed in organiseren, al kun je ook in je eentje snel de juiste beslissing nemen. Je hebt een proactieve houding, kunt analyseren, adviezen formuleren en hebt er totaal geen moeite mee dat je werkplek soms per dag kan verschillen.

Aan het werk
 • Je voert preventieve en repressieve werkzaamheden uit.
 • Je bent servicegericht en biedt facilitaire ondersteuning.
 • Je coördineert situationeel de uitvoering van de (beveiligings-)werkzaamheden.
 • Je draagt bij aan kwaliteitsborging hiervan.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

We organiseren activiteiten zowel binnen school als in de praktijk. De beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Omdat we je opleiden voor een onregelmatig beroep vinden veel activiteiten plaats op onregelmatige tijdstippen en plaatsen. Op die manier leer je het meest op een realistische manier.

Tijdens je studie besteed je tijd aan je fysieke- en mentale fitheid en er is veel aandacht voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. Tijdens de lessen werk je aan je fitheid, beroepshouding, Nederlands, Engels, rekenvaardigheden, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Verder leer je wat ervoor nodig is om een beveiligingsopdracht uit te voeren of een draaiboek te maken en om contact te onderhouden met medewerkers en opdrachtgevers.

Landstede heeft sport, gezondheid, identiteit en ondernemend hoog in het vaandel staan. Aan aandacht voor sport en gezondheid geen gebrek, en we hechten ook veel waarde aan respect voor jezelf, de ander en je omgeving (identiteit) en steeds meer regie leren nemen in je studie (ondernemend).

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Via gerichte taken wordt gewerkt aan jouw competenties (een mix van kennis, vaardigheden en houding). Het onderwijs binnen en buiten de school is een combinatie van beroepsgerichte vakken, beroepspraktijkvorming, projecten en simulaties. Tijdens de BPV-periode ben je een aantal dagen in de week op je praktijkadres. Daarnaast bereid je jezelf op school voor op het afsluitende praktijkexamen en de examens Nederlands, Engels en rekenen.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. Bij moeilijkheden tijdens de opleiding kun je gebruikmaken van extra begeleiding. Deze begeleiding kun je aanvragen bij je coach.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je allerlei competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Je wordt opgeleid tot zelfstandig beginnend beroepsbeoefenaar en de examinering aan het eind van de opleiding richt zich op de werkprocessen.

Tussentijds vinden beoordelingen plaats tijdens de coachgesprekken naar aanleiding van een eigen portfolio. Om te bepalen of je voldoende leert, vragen we je steeds jezelf te beoordelen over hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt de resultaten te bereiken.

Keuzedelen

Tijdens de opleiding krijg je de mogelijkheid je te specialiseren of te verdiepen op gebieden die aansluiten bij het beroep van beveiliger. Het opleidingsteam heeft een nauwe samenwerking met de bedrijven en geven aan welke keuzedelen relevant zijn voor jou.

Activiteiten in de praktijk

Binnen dit Landschap maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het behouden of verkrijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we het hele jaar door verschillende activiteiten. Deze kunnen variëren van ontruimingsoefeningen in een voetbalstadion en het beveiligen van evenementen tot een honden- of marinierstraining. Ook simuleren we samen met de ME situaties. Deze gezamenlijke activiteiten zijn voor jou de perfecte kans om kennis te maken met meerdere veiligheidsberoepen!

Officiële samenwerkingspartners

Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Marechaussee, Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe en beveiligingsbedrijven. Door de (jarenlange) samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. We kunnen hierdoor ook sneller inspelen op veranderingen in de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Na het behalen van het basisdeel Beveiliger (niveau 2).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Pitch, korte presentatie over/van jezelf
 • Plaatsingsgesprek

Voorafgaand aan de BPV zal er een antecedentenonderzoek door de afdeling Bijzondere wetten van de politie moeten worden doorlopen.

Studiekosten

Voor informatie over studiekosten kun je bellen met:

 • 088-850 79 19 (Harderwijk)
 • 088-850 84 00 (Zwolle)
Vervolgopleiding

Je kunt aan het werk als:

 • Unit-assistent
 • Beveiligingsadviseur
 • Veiligheidsadviseur

Je kunt ook een eigen bedrijf beginnen.
Voor deze functies wordt wel vaak een hbo-diploma gevraagd of veel werkervaring.Locaties
Kranenburg
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855

Ossenkamp 8
Ossenkamp 8
8024 AE
Zwolle

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.